Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • Е-класа
 • Лимузина
 • 09/2016 - 11/2017
app store google play
X

Отпечатване
Закрепване на багажник на покрива
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие при превишаването на максималното натоварване на покрива

Когато натоварвате покрива, центърът на тежестта на автомобила се повишава и се променят динамичните характеристики.

Ако превишите максималното натоварване на покрива, характеристиките на движение, както и маневреността ‑ и спирачното поведение могат силно да се влошат.

Задължително съблюдавайте максималното натоварване на покрива и напаснете стила на шофиране.
Условия
 • Използвайте само проверени и одобрени от Mercedes-Benz багажници на покрива.

 • Уверете се, че при монтиран багажник на покрива плъзгащият се люк може да се вдига изцяло, а капакът на багажника да се отваря докрай.

 • При монтиран багажник на покрива, не отваряйте панорамния плъзгащ се люк. Тогава панорамният плъзгащ се люк опира в ограничител и автоматично се затваря отново.

УКАЗАНИЕ Повреда на капачетата

При отварянето капачетата могат да бъдат повредени и надраскани.

Не използвайте метални или твърди предмети.
Отворете капачетата внимателно по посока на стрелката.
Закрепвайте багажника на покрива само към точките за закрепване под капачетата .
Задължително спазвайте ръководството за монтаж на производителя на багажника на покрив.
Обезопасявайте товара върху багажника на покрива.
Сгъване напред на облегалка в задната част на купето
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на нефиксирана многоместна задна седалка/задна седалка и облегалка

Ако многоместната задна седалка/задната седалка и облегалката не са фиксирани, те могат да се сгънат напред, напр.  при спирачна маневра или произшествие.

 • Вследствие на това пътникът в автомобил може да бъде притиснат от многоместната задна седалка/от задната седалка или от облегалката в предпазния колан. Предпазният колан не може да защитава, както е предвидено, и Ви наранява допълнително.

 • Предмети или товар в багажника не могат да бъдат задържани от облегалката.

Преди всяко пътуване се уверете, че облегалката и многоместната задна седалка/задната седалка са фиксирани.

Когато облегалката не е фиксирана и блокирана, това се показва на мултифункционалния дисплей на комбиинструмента.

Средната и външните облегалки могат да бъдат сгъвани напред поотделно.

Пъхнете докрай навътре подглавника на облегалката в задната част на купето.
Лява и дясна облегалка:
издърпайте отключващия лост .
Средна облегалка:
дръпнете освобождаващия механизъм на облегалката напред.
Сгънете напред съответната облегалка.
Изправяне на облегалката в задната част на купето
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на нефиксирана многоместна задна седалка/задна седалка и облегалка

Ако многоместната задна седалка/задната седалка и облегалката не са фиксирани, те могат да се сгънат напред, напр.  при спирачна маневра или произшествие.

 • Вследствие на това пътникът в автомобил може да бъде притиснат от многоместната задна седалка/от задната седалка или от облегалката в предпазния колан. Предпазният колан не може да защитава, както е предвидено, и Ви наранява допълнително.

 • Предмети или товар в багажника не могат да бъдат задържани от облегалката.

Преди всяко пътуване се уверете, че облегалката и многоместната задна седалка/задната седалка са фиксирани.
УКАЗАНИЕ Повреда на предпазния колан

При изправянето на облегалката предпазният колан може да бъде притиснат и по този начин да бъде повреден.

Внимавайте предпазният колан да не бъде притиснат при изправянето на облегалката.

Когато облегалката не е фиксирана и блокирана, това се показва на мултифункционалния дисплей на комбиинструмента.

Ако е необходимо преместете напред седалката на водача или на спътника.
Наклонете съответната облегалка назад, докато се фиксира.

Лява и дясна облегалка: ако облегалката не е правилно блокирана, това се показва на мултифункционалния дисплей на комбиинструмента.

Средна облегалка: ако облегалката не е правилно блокирана, червената индикация за блокиране се вижда.

Отваряне на допълнителната ниша и под пода на багажника
УКАЗАНИЕ Повреждане на ръкохватката на пода на багажника

Когато капачката на ръкохватката в багажника остане незатворена, ръкохватката може да се повреди.

Преди затваряне на капака на багажника откачете ръкохватката и я фиксирайте здраво в клипсите.
Изтеглете ръкохватката нагоре и я закрепете във водосточния улей .
Закрепване на калъф за ски и сноуборд в багажника
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване при неправилно използване на калъфа за ски

Калъфът за ски заедно с ремъците за закрепване не може да задържа други предмети освен ски.

Пътници в автомобил могат да бъдат засегнати от следните точки, напр.  при спирачна маневра или произшествие:
 • Ако в калъфа за ски транспортирате други тежки предмети или предмети с остри ръбове

 • Ако не обезопасите калъфа за ски с ремъците за закрепване.

Поставяйте само ски в калъфа за ски.
Винаги обезопасявайте калъфа за ски с ремъците за закрепване, така че той да не може да падне.

В калъфа за ски и сноуборд могат да бъдат транспортирани до четири чифта ски или два сноуборда.

Сгънете напред средната облегалка в задната част на купето.
Поставете калъфа между външните облегалки в задната част на купето.
Отворете ципа , натоварете калъфа със ските или сноубордите и след това го закопчайте.
Издърпайте силно пристягащия ремък за свободния край.
Закачете ремъците за закрепване за куките със закопчалката нагоре на кръст в халките за закрепване .
Изцяло електрическо изваждане/прибиране на теглич
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на нефиксиран теглич

Ако тегличът не е фиксиран, ремаркето може да се откачи.

Уверете се, че тегличът се фиксира в безопасно блокирано положение.
УКАЗАНИЕ Повреди на изцяло електрическо теглително-прикачно устройство

Изцяло електрическото теглително-прикачно устройство може да бъде механично повредено вследствие на допълнително натискане при процеса на изваждане.

Не ускорявайте с допълнително натискане процеса на изваждане на теглича.
Условия
Преди изцяло електрическото прибиране на теглича осигурете следното:
 • кабелът на ремаркето или адаптерният щекер са махнати

 • зоната за изваждане е свободна

Изцяло електрическо изваждане/прибиране на теглич
Изтеглете бутона.

Контролната лампа мига и на мултифункционалния дисплей се появява съобщението Trailer coupling extending… () .

Тегличът се изважда изцяло електрически.

Изчакайте, докато тегличът е достигнал блокираното положение.

Тегличът е безопасно блокиран, когато контролната лампа изгасне.

Ако тегличът не е безопасно фиксиран, на мултифункционалния дисплей се появява съобщението Check trailer hitch lock () .

Изтеглете отново бутон .

Контролната лампа мига и на мултифункционалния дисплей се появява съобщението Trailer coupling extending… () .

Тегличът се прибира изцяло електрически.

Изчакайте, докато тегличът е достигнал блокираното положение.

Тегличът е безопасно блокиран, когато контролната лампа изгасне.

Ако тегличът не е безопасно фиксиран, на мултифункционалния дисплей се появява съобщението Check trailer hitch lock () .

Обръщайте внимание на информацията, която може да се изпише на комбиинструмента:
 • Предупредителни и контролни лампи още

 • Съобщения на дисплея още

Преглед на халките за закрепване

Спазвайте указанията за натоварване на автомобила още.

Халки за закрепване (автомобили с възможност за увеличаване на товарното пространство при многоместната задна седалка)
Преглед на предните отделения за вещи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване от неподходящо прибрани предмети

Ако разполагате по неподходящ начин предмети в пътническото отделение, има вероятност същите да се разместят или да паднат и да ударят някой от пътниците в автомобила. Освен това поставките за чаши, отворените отделения за вещи и поставките за мобилни телефони не винаги могат да задържат предметите в тях при произшествие.

Съществува опасност от нараняване, особено при спирачни маневри или при рязка смяна на посоката!

Винаги разполагайте предметите така, че да нямат възможност да паднат при тези или подобни ситуации.
Уверявайте се винаги, че не стърчат предмети от отделенията за вещи, мрежите за багаж или вещи.
Преди потегляне затворете затварящи се отделения за вещи.
Разполагайте и обезопасявайте тежки, твърди, остри, с остри ръбове, чупливи или прекалено големи предмети винаги в багажника/товарното отделение.

Спазвайте указанията за натоварване на автомобила още.

Отделение за вещи във вратите
Отделение за вещи/телефон в подлакътника с изводи за мултимедия и поставка, напр.  за MP3 плеър
Отделение за вещи в средната конзола отпред с USB извод (според оборудването на автомобила)
Жабка
Отключване/заключване на жабката
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване от неподходящо прибрани предмети

Ако разполагате по неподходящ начин предмети в пътническото отделение, има вероятност същите да се разместят или да паднат и да ударят някой от пътниците в автомобила. Освен това поставките за чаши, отворените отделения за вещи и поставките за мобилни телефони не винаги могат да задържат предметите в тях при произшествие.

Съществува опасност от нараняване, особено при спирачни маневри или при рязка смяна на посоката!

Винаги разполагайте предметите така, че да нямат възможност да паднат при тези или подобни ситуации.
Уверявайте се винаги, че не стърчат предмети от отделенията за вещи, мрежите за багаж или вещи.
Преди потегляне затворете затварящи се отделения за вещи.
Разполагайте и обезопасявайте тежки, твърди, остри, с остри ръбове, чупливи или прекалено големи предмети винаги в багажника/товарното отделение.

Спазвайте указанията за натоварване на автомобила още.

Завъртете аварийния ключ с четвърт оборот надясно (заключване) или наляво (отключване).
Отваряне на отделението за вещи в подлакътника в задната част на купето
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване от неподходящо прибрани предмети

Ако разполагате по неподходящ начин предмети в пътническото отделение, има вероятност същите да се разместят или да паднат и да ударят някой от пътниците в автомобила. Освен това поставките за чаши, отворените отделения за вещи и поставките за мобилни телефони не винаги могат да задържат предметите в тях при произшествие.

Съществува опасност от нараняване, особено при спирачни маневри или при рязка смяна на посоката!

Винаги разполагайте предметите така, че да нямат възможност да паднат при тези или подобни ситуации.
Уверявайте се винаги, че не стърчат предмети от отделенията за вещи, мрежите за багаж или вещи.
Преди потегляне затворете затварящи се отделения за вещи.
Разполагайте и обезопасявайте тежки, твърди, остри, с остри ръбове, чупливи или прекалено големи предмети винаги в багажника/товарното отделение.

Спазвайте указанията за натоварване на автомобила още.

Отваряне:
натиснете върху отключващото приспособление и наклонете капака на подлакътника нагоре.