Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • Е-класа
  • Лимузина
  • 09/2016 - 11/2017
app store google play
X

Отпечатване
Затваряне и отваряне отново на стъклата с бутона за рециркулиращ въздух (комфортно затваряне и отваряне)

При включването на режима на рециркулация страничните стъкла могат да бъдат автоматично затворени, напр.  преди влизането в тунел. При изключването на режима на рециркулация страничните стъкла могат да бъдат автоматично върнати в тяхната първоначална позиция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при невнимателно комфортно затваряне

При комфортното затваряне в зоната на затваряне на страничните стъкла и на плъзгащия се люк могат да бъдат притиснати части от тялото.

Контролирайте целия процес на затваряне при комфортното затваряне.
При затваряне се уверете, че в зоната на затваряне няма части от тялото.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при невнимателно комфортно затваряне

При комфортното затваряне в зоната на затваряне на страничните стъкла могат да бъдат притиснати части от тялото.

Контролирайте целия процес на затваряне при комфортното затваряне.
При затваряне се уверете, че в зоната на затваряне няма части от тялото.
Затваряне на стъкла:
задръжте натиснат бутона  , докато се задвижат стъклата.

Стъклата се затварят и режимът на рециркулация се включва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при комфортното отваряне

При комфортното отваряне части от тялото може да бъдат придърпани и притиснати между страничното стъкло и рамката за стъкло.

При отварянето се уверете, че никой не докосва страничното стъкло.
Ако някой бъде притиснат, незабавно натиснете бутона за отварянето на страничните стъкла.

Страничните стъкла спират.

За да затворите отново страничните стъкла, дръпнете бутона .
Отваряне отново на затворени стъкла:
задръжте натиснат бутона  , докато се задвижат стъклата.

Стъклата се връщат в първоначалната им позиция и режимът на рециркулация се изключва.

Автомобили с плъзгащ се люк: едновременно се отваря или затваря плъзгащият се люк.

При притиснати части от тялото в плъзгащия се люк:
Спиране:
натиснете бутона  .
Отваряне:
дръпнете бутона   назад.
Управление на контролера
Бутон , връщане към последната индикация (кратко натискане), извикване на основното меню (продължително натискане)
Бутон , извикване на Любим
Контролер

Възможности за управление на контролера:

завъртане наляво или надясно
плъзгане наляво или надясно
плъзгане нагоре или надолу
плъзгане по диагонал
кратко или продължително натискане .
С контролера можете да:
  • навигирате в менютата и списъците

  • запаметявате контакти или радиостанции.

  • запаметявате Любими.

  • извършвате настройки на звука.

  • въвеждате символи.

Включване/изключване на радиоинформация за трафика
Мултимедийна система:
Radio ()
Options ()
TA ()
Включете или изключете функцията .
или
На мултифункционалния волан задръжте натиснат бутон , докато светне или изгасне индикацията TA () в реда за статуса.