Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • Е-класа
 • Лимузина
 • 09/2016 - 11/2017
app store google play
X

Отпечатване
Преглед на Mercedes-Benz системата за спешни повиквания

Mercedes-Benz системата за спешни повиквания може да помогне значително за съкращаване на интервала от време между момента на възникване на произшествието и пристигането на спасителните екипи на местопроизшествието. Тя подпомага определянето на местоположението при трудно забележимо местопроизшествие.

Спешното повикване може да бъде задействано автоматично още или ръчно още. Задействайте спешно повикване само за спасяването на Вас или други. Не задействайте спешно повикване при авария или нещо подобно.

Индикации на дисплея на мултимедийната система:

SOS READY (SOS В ГОТОВНОСТ): може да се осъществи спешно повикване

SOS NOT READY (SOS НЕ Е В ГОТОВНОСТ): не е подадено на контакт или има неизправност на системата за спешни повиквания.

По време на активирано спешно повикване на дисплея се появява .

Допълнителна информация за регионалната наличност на Mercedes-Benz системата за спешни повиквания можете да получите на: Mercedes-Benz Notrufsystem

Ако не може да се осъществи спешно повикване, на мултифункционалния дисплей на комбиинструмента се показва съответното съобщение.

Включване или изключване на аварийни светлини
Натиснете бутон   .
Аварийните светлини се включват автоматично:
 • при задействана въздушна възглавница.

 • при рязко задействане на спирачките при повече от 45 мили/ч (70 км/ч) до пълното спиране на автомобила.

Аварийните светлини се изключват автоматично, когато след пълно спиране автомобилът отново достигне скорост по-висока от 6 мили/ч (10 км/ч).

Изваждане на пожарогасителя
Автомобил с ляв волан: Издърпайте планката нагоре.
Извадете пожарогасителя .
Изваждане на сигналната жилетка

Сигналните жилетки се намират в предназначени за тях прегради, в отделенията за вещи на предните врати.

Изваждане:
издърпайте за халката торбата със сигналната жилетка .
Отворете торбата със сигналната жилетка и извадете сигналната жилетка.

В отделенията за вещи на задните странични врати също така има прегради за сигнални жилетки, в които те могат да бъдат прибрани.

Максимален брой на изпиранията
Максимална температура на пране
Да не се избелва
Да не се глади
Да не се използва сушилна машина
Без химическо чистене
Тази жилетка съответства на клас 2

Определените в законовия стандарт изисквания са изпълнени, само ако сигналната жилетка е с правилния размер и е напълно закопчана.

Обновяване на сигналната жилетка:
 • при повреда на отразяващата лента или замърсяване, което не може да се отстрани.

 • при надвишаване на максималния брой изпирания.

 • при отслабване на флуоресцентните свойства.

Изваждане на предупредителен светлоотразителен триъгълник
Изваждане:
натиснете държача на предупредителния светлоотразителен триъгълник от двете страни по посока на стрелката и го отворете.
Извадете предупредителния светлоотразителен триъгълник .
Аптечка

Аптечката се намира в багажника отляво в мрежата за вещи.

QR кодове за спасителна карта

На капака на резервоара за гориво и на противоположната страна върху В-колоната са поставени QR кодове. При произшествие спасителните екипи могат с помощта на QR кодовете бързо да получат информация от съответната спасителна карта за Вашия автомобил. Актуалната спасителна карта съдържа в компактна форма най-важната информация за Вашия автомобил, напр.  за разпределението на електрическите кабели.

Допълнителна информация ще получите на интернет адрес Homepage Mercedes-Benz - Rettungskarte.

Външна помощ за стартиране и зареждане на акумулаторна батерия от 12‑V‑
Автомобили с литиево-йонна акумулаторна батерия:
За зареждането на акумулаторната батерия и за външната помощ за стартиране използване винаги на точката за външно подаване на ток при стартиране в двигателния отсек.
УКАЗАНИЕ Повреда на акумулаторната батерия вследствие на свръхнапрежение

При зареждането със зарядно устройство без ограничаване на зарядното напрежение акумулаторната батерия или бордовата електроника могат да бъдат повредени.

Да се използват само зарядни устройства с максимално зарядно напрежение от 14,4 V.
Всички други автомобили
За зареждането на акумулаторната батерия и за външната помощ за стартиране използване винаги на точката за външно подаване на ток при стартиране в двигателния отсек.
УКАЗАНИЕПовреда на акумулаторната батерия вследствие на свръхнапрежение

При зареждането със зарядно устройство без ограничаване на зарядното напрежение акумулаторната батерия или електрониката на автомобила могат да бъдат повредени.

Използвайте само зарядни устройства с максимално зарядно напрежение от 14,8 V.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от експлозия вследствие на запалим водород в газообразно състояние

При процеса на зареждане акумулаторна батерия генерира водород в газообразно състояние. Ако предизвикате късо съединение или се стигне до образуването на искри, водородът в газообразно състояние може да се възпламени.

Внимавайте плюсовата клема на свързана акумулаторна батерия да не се допира до части на автомобила.
Никога не поставяйте метални предмети или инструменти върху акумулаторна батерия.
При свързването‑ и разделянето на клемите на акумулаторната батерия задължително съблюдавайте посочената последователност на клемите на акумулаторната батерия.
При стартиране с външна помощ винаги внимавайте да свързвате само полюсите на акумулаторна батерия с идентична полярност.
При външната помощ за стартиране задължително съблюдавайте посочената последователност за свързването‑ и разделянето на клемите на кабела за помощ за стартиране.
При работещ двигател недейте да свързвате‑ или разделяте клемите на акумулаторната батерия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от експлозия при процеса на зареждане и при външната помощ за стартиране

При процеса на зареждане и при външната помощ за стартиране от акумулаторната батерия може да се отдели избухлива газова смес.

Задължително избягвайте огън, открита светлина, образуване на искри и пушене.
При процеса на зареждане и при външната помощ за стартиране осигурете достатъчно проветряване.
Не се навеждайте над акумулаторна батерия.

Ако при ниски температури контролните/предупредителните лампи на комбиинструмента не светват, има много голяма вероятност разредената акумулаторна батерия да е замръзнала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от експлозия при замръзнала акумулаторна батерия

Разредена акумулаторна батерия може да замръзне още при температури около точката на замръзване.

Ако след това подавате външна помощ за стартиране или зареждате акумулаторната батерия, може да се отдели газ от батерията.

Преди зареждането или външната помощ за стартиране винаги размразявайте замръзнала акумулаторна батерия.
УКАЗАНИЕ Съкращаване на експлоатационния живот при зареждане при ниски температури

Чрез зареждането на акумулаторна батерия при много ниски температури може да се съкрати експлоатационния живот и да се влоши стартирането.

Не зареждайте акумулаторната батерия при много ниски температури.

Препоръчва се проверка на размразената акумулаторна батерия от квалифициран специализиран сервиз.

Всички автомобили
УКАЗАНИЕПовреда вследствие на многобройни или продължителни опити за стартиране

Вследствие на многобройни или продължителни опити за стартиране катализаторът може да бъде повреден от неизгоряло гориво.

Избягвайте многобройни и продължителни опити за стартиране.
При външната помощ за стартиране и при зареждането на акумулаторната батерия спазвайте следващите точки:
 • Използвайте само неповредени кабели за външна помощ за стартиране/кабели за зареждане с достатъчно напречно сечение и изолирани полюсни клеми.

 • Неизолирани части на полюсните клеми не трябва да се допират до други метални части, докато кабелите за външна помощ за стартиране/кабелите за зареждане са свързвани с акумулаторната батерия/с точката за външно подаване на ток при стартиране.

 • Кабелите за външна помощ за стартиране/кабелите за зареждане не трябва да се допират до части, които при работещ двигател могат да се задвижат.

 • Винаги внимавайте да не сте електростатично заредени нито Вие, нито акумулаторната батерия.

 • Задължително избягвайте огън и открита светлина.

 • Не се навеждайте над акумулаторна батерия.

 • При зареждане: използвайте само проверени и одобрени от Mercedes-Benz зарядни устройства и прочетете ръководството за експлоатация на зарядното устройство, преди да зареждате акумулаторната батерия.

При стартиране с външна помощ допълнително спазвайте следните точки:
 • Подавайте външна помощ за стартиране само от акумулаторни батерии с номинално напрежение от 12‑V‑.

 • Автомобилите не трябва да се допират.

 • Бензинов двигател: подавайте външна помощ за стартиране само при студен двигател и охладена изпускателна система за отработени газове.

Обезопасете автомобила с електрическата паркинг-спирачка.
Автоматична предавателна кутия: включете предавателната кутия в позиция .
Механична предавателна кутия: включете на празен ход.
Уверете се, че подаването на контакт и всички електрически консуматори са изключени.
Отворете предния капак.
Бутнете капака на плюсовия контакт  на приспособлението за стартиране с външно подаване на ток по посока на стрелката.
Свържете плюсовия контакт на собствения автомобил и плюсовия полюс на външната акумулаторна батерия с кабела за външна помощ за стартиране/кабела за зареждане. При това започнете с положителния контакт на собствения автомобил.
При външната помощ за стартиране:
оставете двигателя на подаващия външна помощ за стартиране автомобил да работи на обороти на празен ход.
Свържете минусовия полюс на външната акумулаторна батерия и масовата точка на собствения автомобил с кабела за външна помощ за стартиране/за зареждане. При това започнете от външната акумулаторна батерия.
При външната помощ за стартиране:
стартирайте двигателя на собствения автомобил.
При зареждането:
процесът на зареждане стартира.
При външната помощ за стартиране:
оставете двигателите да работят за няколко минути.
При външната помощ за стартиране:
преди разделянето на клемите на кабела за помощ за стартиране включете електрически консуматор на собствения автомобил, напр.  отоплението на задното стъкло или осветлението.

Когато процесът на външната помощ за стартиране/процесът на зареждане е приключен:

Първо освободете кабела за външна помощ за стартиране/кабела за зареждане от масовата точка и от минусовия полюс на външната акумулаторна батерия, след това от плюсовия контакт и плюсовия полюс на външната акумулаторна батерия. При това започнете съответно от контактите на собствения автомобил.
След отстраняването на кабела за външна помощ за стартиране/кабела за зареждане затворете капака на плюсовия контакт .

Допълнителна информация за външната помощ за стартиране ще получите във всеки квалифициран специализиран сервиз.

Указания за електрическите предпазители
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск от злополуки‑ и наранявания вследствие претоварени проводници

Когато манипулирате, шунтирате или заменяте дефектен предпазител с предпазител с по-висок ампераж, електрическите проводници могат да се претоварят.

Вследствие на това могат да възникне пожар.

Винаги заменяйте дефектните предпазители със специфицирани нови предпазители с правилен ампераж.
УКАЗАНИЕПовреда вследствие грешни предпазители

Вследствие грешни предпазители могат да се повредят електрически компоненти или системи.

Използвайте само разрешени за Mercedes-Benz предпазители със съответната зададена стойност на обезопасяване.

Изгорелите предпазители трябва да се сменят с равностойни предпазители, които се разпознават по техния цвят и стойност на обезопасяване. Стойността на обезопасяване на предпазителите ще намерите в схемата на електрическите предпазители.

Схема на електрическите предпазители: върху кутията с предпазители в багажника още.

УКАЗАНИЕ Повреда или неизправно функциониране вследствие влага

Вследствие влага може да се стигне до неизправно функциониране или повреди по електрическата инсталация.

При отворена кутия с предпазители внимавайте, в кутията с предпазители да не може да прониква влага.
При затварянето на кутията с предпазители се уверете, че уплътнението на капака приляга правилно към кутията с предпазители.

Когато отново изгори новомонтиран предпазител, възложете на квалифициран специализиран сервиз да установи и отстрани причината.

Преди смяната на предпазител се уверете в следното:
 • Автомобилът е подсигурен срещу потегляне.

 • Всички електрически консуматори са изключени.

 • Подаването на контакт е изключено.

Електрическите предпазители са разпределени в различни кутии:
 • кутия с предпазители в двигателния отсек от страната на водача още

 • кутия с предпазители на кокпита от страната на водача още

 • кутия с предпазители в пространството за краката на спътника още

 • кутия с предпазители в багажника отдясно по посока на движението още

Указания при спукана гума
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на гума без налягане

Гума без налягане силно влошава характеристиките на движение, както и маневреността ‑ и спирачното поведение на автомобила.

Гуми без свойства за авариен режим на работа:

Не се движете с гума без налягане.
Незабавно сменете гума без налягане с Ваше аварийно‑ или резервно колело или информирайте квалифициран сервиз.
Гуми със свойства за авариен режим на работа: съблюдавайте информацията и предупредителните указания за MOExtended гуми (гуми със свойства за аварийно движение).
В зависимост от оборудването на автомобила при спукана гума имате следните възможности:
 • Автомобили с MOExtended гуми: ограничено продължаване на пътуването е възможно. При това съблюдавайте указанията за MOExtended гуми (гуми със свойства за аварийно движение) още.

 • Автомобили с комплект TIREFIT: можете да ремонтирате гумата за ограничено продължаване на пътуването. За целта използвайте комплекта TIREFIT още.

 • Автомобили с Mercedes-Benz система за спешни повиквания: в случай на авария можете да се обърнете към клиентския център на Mercedes-Benz системата за спешни повиквания.

 • Сменете колелото още.

Аварийно колело се предлага само за определени държави.

Преглед инструменти за смяна на колело

Независимо от някои варианти, специфични за отделните държави, автомобилите са оборудвани с инструменти за смяна на колело. Информирайте се в квалифициран специализиран сервиз, какви инструменти за смяна на колело са необходими и одобрени за Вашия автомобил.

Необходими инструменти за смяна на колело могат да бъдат напр .:
 • крик

 • подложен клин

 • ключ за колесни болтове

 • центриращ болт

Крикът тежи около 7 фунта (3,4 кг).

Максималната товароносимост на крика ще намерите върху лепенката на крика.

Крикът не се нуждае от техническо обслужване. При функционална неизправност се обърнете към оторизиран специализиран сервиз.

Инструментите за смяна на колело са под пода на багажника.

Крик
Ръкавици
Ключ за колесни болтове
Центриращ болт
Сгъваем подложен клин
Тресчотка за крик
Поставяне на сгъваем подложен клин
Място за съхранение комплект TIREFIT

Комплектът TIREFIT се намира под пода на багажника.

Бутилка с уплътняващо средство за гуми
Компресор за пълнене и помпане на гуми

Компресорът за пълнене и помпане на гуми тежи около 2 фунта (0,8 кг).

Компресорът за пълнене и помпане на гуми не се нуждае от техническо обслужване. При функционална неизправност се обърнете към оторизиран специализиран сервиз.

Теглене на автомобила

В случай на авария Mercedes-Benz Ви препоръчва да транспортирате Вашия автомобил, вместо да го теглите.

УКАЗАНИЕ Повреди по автомобил вследствие на неправилно теглене на автомобила
Съблюдавайте указанията и инструкциите за тегленето на автомобила.
Допустими методи за теглене на автомобила:
 • Автомобили с повреда на предавателната кутия трябва да се транспортират още.

 • Автомобили с механична предавателна кутия: само с двата моста на земята или с повдигнат заден мост.

 • Автомобили с автоматична предавателна кутия: само с двата моста на земята.

 • Автомобили 4MATIC: само с двата моста на земята.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на ограничени, важни за безопасността функции при тегленето на автомобила
Важни за безопасността функции са ограничени или вече не са на разположение в следните ситуации:
 • Подаването на контакт е изключено.

 • Спирачната система или сервоуправлението са неизправни.

 • Захранването с електроенергия или бордовата електрическа мрежа са неизправни.

Ако след това Вашият автомобил се тегли, за завъртането на волана и за задействането на спирачките може да е необходима значително повече сила.

Използвайте щанга за теглене.
Преди тегленето на автомобила се уверете, че кормилната уредба е със свободен ход.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на твърде бързо или на твърде голямо разстояние теглене на автомобила

Вследствие на твърде бързо или на твърде голямо разстояние теглене на автомобила може да се стигне до повреди на силовото предаване.

Не превишавайте скорост на теглене от 31 мили/ч (50 км/ч).
Не превишавайте разстояние на теглене от 31 мили (50 км).

Ако автомобил трябва да бъде теглен или стартиран с теглене, неговото тегло не трябва да надвишава допустимата обща маса на влекача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие при тегленето на автомобил с твърде голямо тегло
Ако автомобилът, който трябва да се стартира с теглене‑ или да се тегли, е по-тежък от допустимата обща маса на Вашия автомобил, могат да възникнат следните ситуации:
 • халката за теглене се скъсва.

 • съставът от автомобили да поднесе и дори да се обърне.

Ако се стартира с теглене‑ или се тегли друг автомобил, неговото тегло не трябва да надвишава допустимата обща маса на собствения автомобил.
Информация за допустимата обща маса на автомобила можете да откриете на типовата табелка на автомобила .
По време на процеса на теглене на автомобил спазвайте следното:
 • Изключете пилота за дистанция DISTRONIC.

 • Не активирайте HOLD функцията.

 • Автомобили с автоматична предавателна кутия: не отваряйте вратата на водача или на спътника, тъй като в противен случай автоматичната предавателна кутия превключва автоматично в позиция .

Уверете се, че акумулаторната батерия е със свързани клеми и е заредена.
Ако акумулаторната батерия е изтощена:
 • двигателят не може да бъде стартиран.

 • електрическата паркинг-спирачка не може да бъде освободена или задействана.

 • Автомобили с автоматична предавателна кутия: автоматичната предавателна кутия не може да бъде включена в позиция или .

Монтирайте халката за теглене още.
Закрепете устройството за теглене на автомобил.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на неправилно закрепване
Закрепвайте въже за теглене или щанга за теглене само за халката за теглене.

Можете да закрепите устройството за теглене и към теглително-прикачното устройство.

Изключете автоматичното заключване още.
Изключете защитата срещу принудително теглене на автомобила още.
Изключете активния спирачен асистент още.
Автомобили с автоматична предавателна кутия:включете автоматичната предавателна кутия в позиция .

Автомобили с автоматична предавателна кутия: ако автоматичната предавателна кутия не може да се включи в позиция , транспортирайте автомобила още.

Автомобили с механична предавателна кутия: включете на празен ход.
При тегленето на автомобил с повдигнат заден мост:
изправете предните колелата.
При тегленето на автомобил с повдигнат мост:
включете захранването с напрежение.
При теглене на автомобила с двата моста на земята:
включете подаването на контакт.
Освободете електрическата паркинг-спирачка.
УКАЗАНИЕ Повреда на двигателя вследствие на твърде големи сили на опън

Рязко потегляне може да повреди автомобила вследствие на твърде големи сили на опън.

Потеглете бавно и плавно.