Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • Е-класа
 • Лимузина
 • 09/2016 - 11/2017
app store google play
X

Отпечатване
Редовна проверка на колелата и гумите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие поради повредени гуми

Повредени гуми могат да доведат до загуба на налягане в гумата.

Така е възможно да загубите контрол над автомобила.

Проверявайте редовно гумите за повреди и ако откриете такива, ги сменете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Аквапланинг поради прекалено нисък профил на гумата

При прекалено нисък профил на гумата сцеплението на гумата спада. Профилът на гумата вече не може да отблъсква водата.

Ето защо при мокра пътна настилка съществува опасност от аквапланинг, най-вече при несъобразена скорост.

При прекалено високо или ниско налягане в гумата гумите може да се износят на различни места по своята ходова част.

Редовно проверявайте дълбочината на профила и състоянието на протектора на гумата по цялата ширина на всички гуми.
Минимална дълбочина на профила при
 • Летни гуми: инча (3 мм)

 • M+S-гуми: инча (4 мм)

С оглед на безопасността сменяйте гумите преди да достигнат предписаната от закона минимална дълбочина на профила.
Правете следните проверки на всички колела редовно, най-малко веднъж месечно или при необходимост, напр.   преди по-дълго пътуване или пътуване по пресечен терен:
 • Проверка на налягането в гумата още.

 • Визуална проверка на колелата и гумите за повреди.

 • Проверка на капачките на вентилите.

  Вентилите трябва да са защитени със специално одобрени от Mercedes-Benz за Вашия автомобил капачки на вентили за предпазване от влага и замърсяване.

 • Визуална проверка на дълбочината на профила и на състоянието на протектора на гумата по цялата ширина.

  Минималната дълбочина на профила при летни гуми е инча (3 мм), а при зимни гуми инча (4 мм).

Настройване на ограничение на скоростта при зимни гуми
Мултимедийна система:
Vehicle ()
Vehicle settings ()
Limit speed, winter tyres ()
Избиране на скорост или изключване на функцията.
Указания за вериги за сняг
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие поради грешен монтаж на веригите за сняг

Ако монтирате веригите за сняг на предните колела, веригите могат да се търкат в каросерията или ходовата част.

Така могат да възникнат повреди по автомобила или гумите.

Никога не монтирайте вериги за сняг на предните колела.
Монтирайте веригите за сняг на задните колела винаги по двойки.
УКАЗАНИЕПовреда на колесните тасове поради монтирани вериги за сняг

Когато монтирате вериги за сняг на колела със стоманени джанти, можете да повредите колесните тасове.

Преди монтажа на веригите за сняг свалете колесните тасове от колелата със стоманени джанти.
 • Вериги за сняг са допустими само за определени комбинации колело-гума. Информация за това ще получите в оторизиран сервиз на Mercedes-Benz.

 • С оглед на безопасността използвайте само вериги за сняг, одобрени от Mercedes-Benz, или вериги за сняг със същите стандарти за качество.

 • Максимално допустимата скорост при монтирани вериги за сняг е 30 мили/ч (50 км/ч).

 • Автомобили с пилот за паркиране: при монтирани вериги за сняг не използвайте асистента за паркиране PARKTRONIC.

 • Автомобили с AIR BODY CONTROL: при монтирани вериги за сняг трябва да шофирате само с повдигнато ниво на автомобила.

Можете да ограничите максималната скорост на автомобила при зимни условия за постоянно още.

Можете да изключите ESP® за потеглянето още. По този начин колелата могат да превъртят и да увеличат теглителната сила.

Указания за препарата за почистване на стъкла

Спазвайте указанията за експлоатационните консумативи още.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентратът за почистване на стъкла е лесно запалим. Ако концентрирания препарат за миене на стъкла попадне върху горещи компоненти на двигателя или изпускателната система за отработени газове, той може да се запали.

Уверете се, че концентрираният препарат за почистване на стъклата не се е разлял около отвора за пълнене.
УКАЗАНИЕ Повреди на външното осветление от неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла

Неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла може да повреди пластмасовата повърхност на външното осветление.

Използвайте само препарати за почистване на стъкла, които са подходящи и за пластмасови повърхности, като напр.  MB SummerFit или MB WinterFit.
УКАЗАНИЕЗапушени от смеси от препарати за почистване на стъкла разпръсквателни дюзи
Не смесвайте MB SummerFit и MB WinterFit с други препарати за почистване на стъкла.

Не използвайте дестилирана или дейонизирана вода, в противен случай датчикът за нивото на запълване ще се задейства погрешно.

Препоръчителен препарат за почистване на стъкла:
 • над точката на замръзване: напр.  MB SummerFit

 • под точката на замръзване: напр.  MB WinterFit

Правилното съотношение на съставките в сместа ще вземете от данните върху опаковката на средството за защита срещу замръзване.

Целогодишно смесвайте течността за стъклочистачките с препарат за почистване на стъкла.

Пълнене на системата за почистване на стъклата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне поради горещи компоненти в двигателния отсек

Определени компоненти в двигателния отсек могат да бъдат много горещи, напр . двигател, радиатор и части на изпускателната система за отработени газове.

Оставете двигателя да се охлади и пипайте само посочените по-долу компоненти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при отваряне на предния капак

Ако при прегрял двигател или при пожар в двигателния отсек отворите предния капак, можете да влезете в досег с горещи газове или други отделящи се експлоатационни консумативи.

Преди отварянето на предния капак оставете прегрелия двигател да се охлади.
При пожар в двигателния отсек оставете предния капак затворен и извикайте противопожарната служба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентратът за почистване на стъкла е лесно запалим. Ако концентрирания препарат за миене на стъкла попадне върху горещи компоненти на двигателя или изпускателната система за отработени газове, той може да се запали.

Уверете се, че концентрираният препарат за почистване на стъклата не се е разлял около отвора за пълнене.
Дръпнете нагоре капачката , хващайки я за халката.
Допълнете течност за стъклочистачки.
Смяна на перата на стъклочистачките за челното стъкло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при смяна на перата от включена стъклочистачка

Ако при смяната на перото на стъклочистачка, стъклочистачките се задвижат, можете да се заклещите на рамото им.

Преди смяна на стъклочистачките винаги да се изключват стъклочистачките и запалването.
Поставяне раменете на стъклочистачките вертикално
Поставете комбинирания превключвател на стъклочистачките в позиция бавен постоянен режим на работа на стъклочистачките .
Веднага след като раменете на стъклочистачките застанат във вертикално положение спрямо предния капак, изключете подаването на контакт.
Отдалечете рамото на стъклочистачката от челното стъкло.
Индикация за техническо обслужване
Свалете защитното фолио на индикацията за техническо обслужване от върха на новомонтираното перо на стъклочистачката.

Когато индикацията за техническо обслужване от черна стане жълта, трябва да смените перата на стъклочистачките.

Продължителността за смяна на цвета варира в зависимост от условията за ползване.

Включване или изключване на автономно отопление/автономна вентилация през модул за управление
ОПАСНОСТ Опасност за живота вследствие на отровни отработени газове

Ако крайната изпускателна тръба е блокирана или не е възможна достатъчна вентилация, в автомобила могат да проникнат отровни отработени газове, по-специално въглероден моноксид. Това се случва, напр.  в затворени помещения или ако автомобилът е заседнал в снега.

Изключете автономното отопление в затворени помещения без засмукваща система, напр.  в гаража.
Ако двигателят или автономното отопление работят, махнете снега около крайната изпускателна тръба и около автомобила.
За да осигурите достатъчен приток на свеж въздух, отворете стъкло откъм страната на автомобила, към която не духа вятър.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар поради горещи части на автономното отопление

При включено стационарно отопление части на автомобила, напр.  изпускателната система за отработени газове, могат да станат много горещи.

Запалими материали, като напр. шума, трева или клони, могат да се запалят при контакт:
 • с горещи части на изпускателната система за отработени газове

 • със самите отработени газове

При включено автономно отопление се уверете, че:
горещи части на автомобила не са в контакт със запалими материали.
отработените газове могат да излизат безпрепятствено от крайната изпускателна тръба.
отработените газове не влизат в контакт със запалими материали.
УКАЗАНИЕ Разреждане на акумулаторна батерия вследствие на експлоатация на автономното отопление/автономната вентилация

Работата на автономното отопление/автономната вентилация натоварва акумулаторната батерия.

Затова най-късно след двукратно отопление или проветряване шофирайте автомобила на по-дълго разстояние.
Условие

Резервоарът за гориво е напълнен поне до нивото на резервното количество.

Настройте температурата през бутон .
Натиснете бутон  .

Червената или синята контролна лампа в бутон  светва или загасва.

Цветове на контролната лампа:
 • Синьо: включена е автономната вентилация.

 • Червено: включено е автономното отопление.

 • Жълто: часът за потегляне е предварително зададен.

Автономното отопление или вентилация се изключват след 50 минути.

Закрепване на калъф за ски и сноуборд в багажника
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване при неправилно използване на калъфа за ски

Калъфът за ски заедно с ремъците за закрепване не може да задържа други предмети освен ски.

Пътници в автомобил могат да бъдат засегнати от следните точки, напр.  при спирачна маневра или произшествие:
 • Ако в калъфа за ски транспортирате други тежки предмети или предмети с остри ръбове

 • Ако не обезопасите калъфа за ски с ремъците за закрепване.

Поставяйте само ски в калъфа за ски.
Винаги обезопасявайте калъфа за ски с ремъците за закрепване, така че той да не може да падне.

В калъфа за ски и сноуборд могат да бъдат транспортирани до четири чифта ски или два сноуборда.

Сгънете напред средната облегалка в задната част на купето.
Поставете калъфа между външните облегалки в задната част на купето.
Отворете ципа , натоварете калъфа със ските или сноубордите и след това го закопчайте.
Издърпайте силно пристягащия ремък за свободния край.
Закачете ремъците за закрепване за куките със закопчалката нагоре на кръст в халките за закрепване .