Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • Е-класа
 • Лимузина
 • 09/2016 - 11/2017
app store google play
X

Отпечатване
Информация за положението на капака на резервоара за гориво
Автомобили с дисплей инструменти (стандартно оборудване)
Автомобили с дисплей инструменти в Widescreen кокпит

Когато отключвате/заключвате автомобила с ключа, капакът на резервоара се отключва/заключва автоматично.

Положението на капака на резервоара за гориво се показва на комбиинструмента . Стрелката на колонката показва от коя страна на автомобила се намира капачката.

Зареждане на автомобила
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и експлозия на горивото

Горивата са лесно запалими.

Непременно избягвайте огън, открита светлина, пушене и образуване на искри.
Преди зареждането изключете двигателя и, ако е налично, автономното отопление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване чрез горива

Горивата са отровни и вредни за здравето

Избягвайте обезателно контакт на горивото с кожата, очите или облеклото и не го гълтайте.
Не вдишвайте изпарения на горивото.
Пазете децата далеч от горива.

Ако Вие или други лица имате контакт с гориво, спазвайте следните точки:

Незабавно отмийте с вода и сапун горивото от кожата.
Ако гориво е попаднало в очите Ви, веднага ги промийте грижливо с чиста вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.
Ако е погълнато гориво, незабавно потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане.
Веднага сменете напоените с гориво дрехи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и експлозия вследствие на електростатичен заряд.

Електростатичният заряд може да доведе до образуване на искри и да възпламени пари от горивото.

Преди да отворите капачката на резервоара за гориво или хванете пистолета за зареждане, докоснете металната каросерия на автомобила.

По този начин се разсейва евентуално натрупан електростатичен заряд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар поради горивна смес

Автомобили с дизелов двигател:

Ако смесите дизелово гориво с бензин, точката на възпламеняване на горивната смес е по-ниска отколкото при чисто дизелово гориво.

При работещ двигател компоненти на изпускателната система за отработени газове могат незабелязано да прегреят.

Никога не зареждайте бензин.
Никога не смесвайте дизеловото гориво с бензин.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на неправилно гориво

Гориво, което не отговаря на изискваното качество, може да доведе до повишено износване, както и да повреди двигателя и изпускателната система за отработени газове.

Зареждайте само препоръчваното гориво.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на неправилно гориво

Автомобили с бензинов двигател:

Дори малки количества от неправилното гориво могат да доведат до повреди на горивната система, двигателя и системата за пречистване на отработените газове.

Зареждайте само гориво Super, отговарящо или равностойно на стандарта EN 228.

Гориво с тази спецификация може да съдържа до 10 % етанол. Вашият автомобил е съвместим с E10‑.

Не зареждайте:
 • Дизелово гориво

 • E85, E100

 • Съдържащ метанол бензин (M15, M30, M85, M100)

 • Бензин с добавки, съдържащи метали

Ако по невнимание сте заредили неправилното гориво:

Не включвайте подаването на контакт.
Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на неправилно гориво

Автомобили с дизелов двигател:

Дори малки количества от неправилното гориво могат да доведат до повреди на горивната система, двигателя и системата за пречистване на отработените газове.

Зареждайте само дизелово гориво, отговарящо или равностойно на европейския стандарт EN 590.
Автомобили с филтър за твърди частици:в държави извън ЕС зареждайте само Euro-Diesel с ниско съдържание на сяра, под 50 ppm.
Не зареждайте с
 • бензин

 • морски дизел

 • мазут

 • биодизел

 • растително масло

 • нефтен газ

 • керосин

УКАЗАНИЕ Не зареждайте дизелово гориво в автомобили с бензинов двигател.
Ако по невнимание сте заредили грешно гориво, не включвайте подаването на контакт. В противен случай горивото може да попадне в горивната система. Дори малки количества от грешното гориво могат да доведат до повреди в горивната система и двигателя. Информирайте квалифициран специализиран сервиз и изпразнете напълно резервоара за гориво, както и горивопроводите.
УКАЗАНИЕ Не зареждайте бензин в автомобили с дизелов двигател.
Ако по невнимание сте заредили грешно гориво, не включвайте подаването на контакт. В противен случай горивото може да попадне в горивната система. Дори малки количества от грешното гориво могат да доведат до повреди в горивната система и двигателя. Разходите за привеждане в изправност са високи. Информирайте квалифициран специализиран сервиз и изпразнете напълно резервоара за гориво, както и горивопроводите.
УКАЗАНИЕ Не препълвайте резервоара за гориво, тъй като горивната система може да се повреди.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се самоизключва.
УКАЗАНИЕ Не препълвайте резервоара за гориво, тъй като при отстраняването на пистолета за зареждане може да се разплиска гориво.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се самоизключва.
Условие

Автомобилът трябва да е отключен.

По време на зареждането с гориво не се качвайте отново в автомобила. Можете пак да се заредите електростатично.

Спазвайте указанията за експлоатационните консумативи още.

Процес на зареждане с гориво
Капак на резервоара за гориво
Държач за капачката на резервоара за гориво
Таблица за налягането в гумите
QR код за спасителната карта
Видове гориво
Натиснете капака на резервоара за гориво .
Завъртете капачката на резервоара за гориво наляво и я отстранете.
Поставете капачката на резервоара за гориво в държача .
Пъхнете гърловината за пълнене на пистолета за зареждане докрай в отвора на резервоара, закачете я и заредете гориво.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се самоизключва.
Процес на зареждане с гориво
Капак на резервоара за гориво
Държач за капачката на резервоара за гориво
Таблица за налягането в гумите
QR код за спасителната карта
Видове гориво
Натиснете капака на резервоара за гориво .
Завъртете капачката на резервоара за гориво наляво и я отстранете.
Поставете капачката на резервоара за гориво в държача .
Пъхнете гърловината за пълнене на пистолета за зареждане докрай в отвора на резервоара, закачете я и заредете гориво.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се самоизключва.

Гърловината на резервоара е конструирана за зареждане с пистолет на колонки за дизел.

При напълно изразходвано съдържание на резервоар за гориво, заредете поне 5 л дизелово гориво.

Нулиране на стойностите в менюто Пътуване на бордовия компютър
Бордови компютър:
Trip ()

Правописът на показаното главно меню може да се различава. Затова спазвайте прегледа на менюто за дисплей инструмента още.

Може да нулирате стойностите на следните функции:
 • дневен пробег

 • пътен компютър „От старта“ и „След нулиране“

 • ECO индикация

Избиране на функция, която да се нулира:
направете желания жест нагоре или надолу в лявата част на сензорния контрол.
Натиснете лявата част на сензорния контрол.
Изберете Yes () .
Натиснете лявата част на сензорния контрол.

Ако натискате по-дълго лявата част на сензорния контрол, функцията веднага се нулира.

AdBlue® Допълване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне поради горещ AdBlue®/DEF
Тръбопроводната система за AdBlue®/DEF е под налягане в следните ситуации:
 • При работещ двигател.

 • След изключването на двигателя.

Ако тогава отворите тръбопроводната система, може да се изгорите от пръскащ навън, горещ AdBlue®/DEF.

Оставете двигателят да се охлади, преди да отворите тръбопроводната система.
При отварянето винаги носете ръкавици, защитно облекло и предпазни очила.
Отваряйте бавно тръбните конектори и капачките на системните компоненти.
УКАЗАНИЕ Повреда на двигателя вследствие на AdBlue® в горивото
AdBlue® не трябва да се сипва в резервоара за гориво.
Сипвайте AdBlue® единствено в резервоара за AdBlue®.
Забранено е препълването на AdBlue® резервоара.
УКАЗАНИЕ Забранено е поглъщането на AdBlue®.

Ако AdBlue® бъде погълнат:

Веднага изплакнете добре устата.
Пийте много вода.
Незабавно потърсете медицинска помощ.
УКАЗАНИЕ Увреждане на пътническото отделение поради изтичане на AdBlue®
Внимателно затворете AdBlue® контейнера за допълване след пълненето.
Забранен е постоянният транспорт на AdBlue® контейнер за допълване в автомобила.
УКАЗАНИЕ Когато отворите AdBlue® резервоара, могат да се отделят амонячни пари в минимални количества.
Пълнете AdBlue® резервоара само в добре проветрени пространства.
Избягвайте контакт на AdBlue® с кожата, очите или облеклото.
Дръжте AdBlue® далеч от деца.
Условия
Следните съобщения в мултифункционалния дисплей могат да Ви подканят да допълните с AdBlue®:
 • Допълнете AdBlue вж. Ръководство за експл.. AdBlue® резервоарът е изразходен до резерва от 1,0 галон (4,0 л) .

 • Доливане на AdBlue Невъзможен старт след: XXX km . С автомобила можете да изминете още максимум обозначеното разстояние. Заредете възможно най-бързо AdBlue® резервоара.

 • Допълнете AdBlue Невъзможен старт. Автомобилът не може повече да бъде стартиран.

Автомобилът трябва да е отключен.

Отваряне на капачката на резервоара за гориво за AdBlue®
Натиснете капака на резервоара за гориво .
Завъртете капачката на резервоара за гориво ® за AdBlue наляво и я свалете.
Подгответе AdBlue® туба за допълване
Развъртете капачката на AdBlue® тубата за допълване .
Затегнете здраво маркуча за зареждане върху отвора на AdBlue® тубата за допълване .
AdBlue® Допълване
Затегнете здраво маркуча за зареждане върху гърловината за пълнене на автомобила.
Повдигнете AdBlue® тубата за допълване и я обърнете.

Пълненето спира, когато AdBlue® резервоарът е достатъчно пълен.

Тубата за допълване ® с AdBlue може да се свали частично пълна.

Развъртете и затворете маркуча за зареждане и AdBlue® тубата за допълване в обратен ред.
След зареждане на AdBlue® резервоара, включете подаването на контакт за около 60 секунди.
Стартирайте автомобила .

На дисплея в комбиинструмента се появява съобщение.

Избягвайте постоянното съхраняване в автомобила на AdBlue® туба за допълване.

Пълнене на системата за почистване на стъклата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне поради горещи компоненти в двигателния отсек

Определени компоненти в двигателния отсек могат да бъдат много горещи, напр . двигател, радиатор и части на изпускателната система за отработени газове.

Оставете двигателя да се охлади и пипайте само посочените по-долу компоненти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при отваряне на предния капак

Ако при прегрял двигател или при пожар в двигателния отсек отворите предния капак, можете да влезете в досег с горещи газове или други отделящи се експлоатационни консумативи.

Преди отварянето на предния капак оставете прегрелия двигател да се охлади.
При пожар в двигателния отсек оставете предния капак затворен и извикайте противопожарната служба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентратът за почистване на стъкла е лесно запалим. Ако концентрирания препарат за миене на стъкла попадне върху горещи компоненти на двигателя или изпускателната система за отработени газове, той може да се запали.

Уверете се, че концентрираният препарат за почистване на стъклата не се е разлял около отвора за пълнене.
Дръпнете нагоре капачката , хващайки я за халката.
Допълнете течност за стъклочистачки.
Смяна на перата на стъклочистачките за челното стъкло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при смяна на перата от включена стъклочистачка

Ако при смяната на перото на стъклочистачка, стъклочистачките се задвижат, можете да се заклещите на рамото им.

Преди смяна на стъклочистачките винаги да се изключват стъклочистачките и запалването.
Поставяне раменете на стъклочистачките вертикално
Поставете комбинирания превключвател на стъклочистачките в позиция бавен постоянен режим на работа на стъклочистачките .
Веднага след като раменете на стъклочистачките застанат във вертикално положение спрямо предния капак, изключете подаването на контакт.
Отдалечете рамото на стъклочистачката от челното стъкло.
Индикация за техническо обслужване
Свалете защитното фолио на индикацията за техническо обслужване от върха на новомонтираното перо на стъклочистачката.

Когато индикацията за техническо обслужване от черна стане жълта, трябва да смените перата на стъклочистачките.

Продължителността за смяна на цвета варира в зависимост от условията за ползване.

Проверка на нивото на маслото с масломерна щека
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне поради горещи компоненти в двигателния отсек

Определени компоненти в двигателния отсек могат да бъдат много горещи, напр . двигател, радиатор и части на изпускателната система за отработени газове.

Оставете двигателя да се охлади и пипайте само посочените по-долу компоненти.

В зависимост от двигателя, масломерната щека може да се намира на различни места в двигателния отсек.

Време на изчакване преди проверка на нивото на маслото:
 • Експлоатационно загрят двигател: пет минути.

 • Двигател, който не е експлоатационно загрят, (напр.  когато двигателят е бил стартиран само за кратко): 30 минути.

Паркирайте автомобила на равно място.
Извадете масломерната щека и я почистете.
Пъхнете масломерната щека бавно докрай в направляващата тръба и я извадете след три секунди.
 • Ниво на маслото наред: нивото на маслото е между и .

 • Ниско ниво на маслото: нивото на маслото е или под това.

Ако нивото на маслото е много ниско, долейте 1,1 кварта (САЩ) (1 л) моторно масло.
Указания за измиването на автомобила в автомивката
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на намаленото спирачно действие след измиване на автомобила

След измиване на автомобила Вашите спирачки имат намалено спирачно действие.

След измиването на автомобила задействайте спирачките на автомобила внимателно като се съобразявате с пътната обстановка, докато пълното спирачно действие отново се възстанови.
За предотвратяването на повреди по Вашия автомобил обърнете внимание на следното преди използването на автомивка:
 • Пилотът за дистанция DISTRONIC и функцията HOLD са изключени.

 • Камера 360° или камерата за заден ход е изключена.

 • Страничните стъкла и плъзгащият се люк са напълно затворени.

 • Вентилаторът на вентилацията и отоплението са изключени.

 • Превключвателят на стъклочистачките е в позиция 0.

 • При автоматични автомивки: празният ход е включен.

 • Ключът се намира на минимално разстояние от 10 фута (3 м) от автомобила, в противен случай капакът на багажника може да се отвори неволно.

Ако след измиването на автомобила отстранявате ваксата от челното стъкло и гумената лента на перата на стъклочистачките, предотвратявате образуването на оптична нееднородност и намалявате шумовете от стъклочистачките.