Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • GLA
 • SUV
 • 03/2020
app store google play
X

Štampanje
Napomene o redovnoj proveri točkova i pneumatika
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled oštećenja pneumatika

Oštećeni pneumatici mogu da uzrokuju gubitak pritiska u pneumaticima.

Redovno proveravajte, da li na pneumaticima postoje oštećenja i odmah zamenite oštećene pneumatike.
UPOZORENJE Opasnost od akvaplaninga zbog niskog profila pneumatika

Kod vrlo niskog profila pneumatika pogoršava se prianjanje pneumatika za tlo.

Kod mokrog kolovoza povećava se opasnost od akvaplaninga, naročito kod neprilagođene brzine.

Redovno na svim pneumaticima, duž cele širine, proveravajte dubinu profila i stanje gaznog sloja pneumatika.
Minimalna dubina profila kod:
 • letnjih pneumatika: 3 mm

 • pneumatika M+S: 4 mm

Iz bezbednosnih razloga zamenite pneumatike pre dostizanja zakonski propisane minimalne dubine profila.
Sledeće provere na svim točkovima izvršavajte redovno, najmanje jednom mesečno ili prema potrebi, npr. pre polaska na dužu vožnju ili pre terenske vožnje:
 • provera pritiska u pneumaticima Više,

 • vizuelna provera da li na točkovima i pneumaticima ima oštećenja,

 • provera kapica ventila,

 • vizuelna kontrola dubine profila pneumatika i gaznog sloja pneumatika duž cele širine.

  Minimalna dubina profila kod letnjih pneumatika iznosi 3 mm a kod zimskih pneumatika 4 mm.

Podešavanje ograničenja brzine kod zimskih pneumatika
Multimedijalni sistem:
Podešavanja
Vozilo
Ogranič. zim pneumat.
Izaberite neku brzinu ili isključite funkciju.
Napomene o lancima za sneg
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled pogrešne montaže lanaca za sneg

Ukoliko montirate lance za sneg na zadnje točkove, lanci za sneg mogu da dodiruju karoseriju ili delove šasije.

Na taj način može da dođe do oštećenja vozila ili pneumatika.

Lance za sneg nikada ne montirajte na zadnje točkove.
Lance za sneg montirajte uvek u paru na prednjim točkovima.
NAPOMENA Oštećenje delova karoserije ili delova donjeg podstroja usled montiranih lanaca za sneg

Ukoliko kod 4MATIC vozila montirate lance za sneg na prednje točkove, možete oštetiti delove karoserije ili delove donjeg podstroja.

Kod 4MATIC vozila montirajte lance za sneg samo na zadnje točkove.
NAPOMENAOštećenja ukrasnih prekrivki točkova zbog montiranih lanaca za sneg

Ako lance za sneg montirate na čelične točkove, možete da oštetite ukrasne prekrivke točkova.

Pre montiranja lanaca za sneg, skinite ukrasne prekrivke sa čeličnih točkova.
Prilikom upotrebe lanaca za sneg, obratite pažnju na sledeće napomene:
 • Lanci za sneg su dozvoljeni samo za određene kombinacije točkova i pneumatika. Informacije o tome možete da dobijete u Mercedes-Benz servisnoj radionici.

 • Iz bezbednosnih razloga upotrebljavajte samo lance za sneg, koji su odobreni za Mercedes-Benz vozila ili lance za sneg koji ispunjavaju isti standard kvaliteta.

 • Najveća dozvoljena brzina kada su montirani lanci za sneg je 50 km/h.

 • Vozila sa aktivnim sistemom za pomoć pri parkiranju: Kada su montirani lanci za sneg, nemojte da koristite aktivni sistem za pomoć pri parkiranju.

 • Vozila sa regulacijom nivoa: Kada su montirani lanci za sneg, vozite samo ako je nivo vozila podignut. .

Možete trajno da ograničite najveću dozvoljenu brzinu vozila za režim rada sa zimskim pneumaticima Više.

Pri polasku možete da isključite ESP®Više. Na taj način točkovi mogu da proklizavaju i postignu veću propulzivnu brzinu.

Napomene o tečnosti za pranje stakla

Obratite pažnju na napomene o pogonskim sredstvima Više.

UPOZORENJE ‑ Opasnost od požara i povreda uzrokovanih koncentratom tečnosti za pranje stakla

Koncentrat tečnosti za pranje stakla je lako zapaljiv. Može da se zapali ako dospe na vrele komponente motora ili sistema izduvnih gasova.

Pobrinite se da pored otvora za sipanje ulja ne dospe koncentrat tečnosti za pranje stakla.
NAPOMENA Oštećenja spoljašnjeg osvetljenja usled korišćenja neodgovarajuće tečnosti za pranje stakla

Neodgovarajuće tečnosti za pranje stakla mogu da oštete plastičnu površinu spoljašnjeg osvetljenja.

Upotrebljavajte samo sredstva za pranje stakla koja su pogodna za plastične površine, na primer MB SummerFit ili MB WinterFit.
NAPOMENAZapušene prskalice usled mešanja tečnosti za pranje stakla
Tečnosti MB SummerFit i MB WinterFit nemojte da mešate sa drugim tečnostima za pranje stakla.

Nemojte koristiti destilovanu ili dejonizovanu vodu. U suprotnom, senzor nivoa napunjenosti može pogrešno da se aktivira.

Preporučene tečnosti za pranje stakla:
 • iznad tačke mržnjenja: na primer, MB SummerFit,

 • ispod tačke mržnjenja: na primer, MB WinterFit.

Ispravan odnos smeše možete pronaći u podacima na posudi za zaštitu od zaleđivanja.

Tokom cele godine, u tečnost za pranje stakla treba dodavati vodu za pranje.

Sipanje tečnosti u uređaj za pranje stakala
UPOZORENJE Opasnost od opekotina uzrokovanih vrelim komponentama u motornom prostoru

Određene komponente u motornom prostoru mogu da budu vrele, na primer motor, hladnjak i delovi izduvnog sistema.

Ostavite da se motor rashladi i dodirujte samo komponente koje su opisane u narednom poglavlju.
UPOZORENJE Opasnost od opekotina prilikom otvaranja poklopca motora

Ako u slučaju pregrejanog motora ili požara u motornom prostoru otvorite poklopac motora, možete da dođete u dodir sa vrućim gasovima ili drugim pogonskim materijalima koja izlaze.

Pre otvaranja poklopca motora, ostavite pregrejani motor da se ohladi.
U slučaju požara u motornom prostoru ostavite poklopac motor zatvoren i obavestite vatrogasce.
UPOZORENJE ‑ Opasnost od požara i povreda uzrokovanih koncentratom tečnosti za pranje stakla

Koncentrat tečnosti za pranje stakla je lako zapaljiv. Može da se zapali ako dospe na vrele komponente motora ili sistema izduvnih gasova.

Pobrinite se da pored otvora za sipanje ulja ne dospe koncentrat tečnosti za pranje stakla.
Povucite jezičak i skinite poklopac .
Dolijte vodu za pranje.
Zamena metlica brisača na vetrobranskom staklu
UPOZORENJE Opasnost od prignječenja zbog uključenih brisača prilikom zamene metlica brisača

Ako se prilikom zamene metlica pokrenu brisači, možete se prignječiti na polugi brisača.

Pre nego što počnete da menjate metlice brisača, uvek isključite brisače i paljenje.
Dovođenje poluga brisača u položaj za zamenu
Uključite paljenje, pa ga odmah ponovo isključite.
U roku od oko 15 sekundi, na kombinovanom prekidaču držite pritisnut taster u trajanju od oko tri sekunde Više.

Poluge brisača prelaze u položaj za zamenu.

Demontaža metlica brisača
Odmaknite poluge brisača od vetrobranskog stakla.
Držite čvrsto rukom polugu brisača. Drugom rukom okrenite metlicu brisača u smeru strelice  od poluge brisača, do krajnjeg položaja.
Klizač  gurajte u smeru strelice , sve dok ne osetite da se uglavio u položaj za demontažu.
Metlicu brisača u smeru strelice skinite sa poluge brisača.
Montaža metlica brisača
Novu metlicu brisača u smeru strelice  ugurajte u polugu brisača.
Klizač gurajte u smeru strelice , sve dok ne osetite da se uglavio u položaj za zaključavanje.
Proverite, da li je metlica brisača dobro postavljena.
Vratite poluge brisača nazad na vetrobransko staklo.
Uključite paljenje.
Na kombinovanom prekidaču pritisnite taster Više.

Poluge brisača se vraćaju u svoj početni položaj.

Isključite paljenje.
Servisni prikaz
Skinite zaštitnu foliju servisnog prikaza sa vrha novih montiranih metlica brisača.

Ako se boja servisnog prikaza promeni iz crne u žutu, treba da zamenite metlice brisača.

Trajanje promene boje varira u zavisnosti od uslova korišćenja.

Uključivanje ili isključivanje grejanja u mestu/ventilacije u mestu preko jedinice za upravljanje
OPASNOST Opasnost po život zbog otrovnih izduvnih gasova

Ako je završna cev izduvnog sistema blokirana ili nije moguća dovoljna ventilacija, u vozilo mogu da prodru otrovni izduvni gasovi, a naročito ugljen-monoksid. To je npr.  slučaj u zatvorenim prostorima ili kada je vozilo stoji u snegu.

Grejanje u mestu isključite u zatvorenim prostorijama bez isisavanja vazduha, npr. u garaži.
Ako motor ili grejanje u mestu mora da ostane uključeno, završnu cev izduvnog sistema i područje oko vozila oslobodite od snega.
Kako biste obezbedili dovoljan dotok svežeg vazduha, otvorite prozor na strani vozila koja je okrenuta prema vetru.
UPOZORENJE Opasnost od požara zbog vrelih delova grejanja u mestu i izduvnih gasova

Zapaljivi materijali, npr. lišće, trava ili grane mogu da se zapale.

Kada je uključeno grejanje u mestu, obezbedite da:
vreli delovi vozila ne dolaze u kontakt sa zapaljivim materijalima,
izduvni gasovi mogu neometano da izlaze iz završne cevi izduvnog sistema grejanja u mestu,
izduvni gasovi ne dolaze u kontakt sa zapaljivim materijalima.
NAPOMENA Pražnjenje baterije zbog uključenog režima grejanja u mestu/ventilacija

Pogon grejanja u mestu/ventilacije u mestu opterećuje bateriju.

Zato dužu deonicu vozite najkasnije posle dva ciklusa grejanja ili provetravanja vozila.
Preduslovi
 • Rezervoar za gorivo je napunjen najmanje do .

Temperaturu podesite pomoću tastera .
Pritisnite taster .

Pali se ili se gasi crvena ili plava kontrolna sijalica na tasteru .

Boje kontrolne sijalice imaju sledeće značenje:
 • Plava: Uključena je ventilacija u mestu.

 • Crvena: Uključeno je grejanje u mestu.

 • Žuta: Vreme polaska je prethodno izabrano.

Grejanje u mestu ili ventilacija u mestu se isključuje posle 50 minuta.