Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • S-класа
 • Лимузина
 • 12/2020
app store google play
X

Отпечатване
Зареждане на автомобила
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност‑ от пожар и експлозия на горивото

Горивата са лесно запалими.

Непременно избягвайте огън, открита светлина, пушене и образуване на искри.
Преди и по време на зареждането изключете подаването на контакт и автономното отопление, ако има такова.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване чрез горива

Горивата са отровни и вредни за здравето.

Избягвайте обезателно контакт на горивото с кожата, очите или облеклото и не го поглъщайте.
Не вдишвайте изпарения от горивото.
Пазете децата далеч от горива.
Дръжте вратите и прозорците затворени по време на зареждането.

Ако Вие или други лица имате контакт с гориво, спазвайте следните препоръки:

Незабавно отмийте с вода и сапун горивото от кожата.
Ако гориво е попаднало в очите Ви, веднага ги промийте грижливо с чиста вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.
Ако е погълнато гориво, незабавно потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане.
Веднага сменете напоените с гориво дрехи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и експлозия вследствие на електростатичен заряд

Електростатичният заряд може да възпламени пари от горивото.

Преди да отворите капачката на резервоара за гориво или хванете пистолета за зареждане, докоснете металната каросерия на автомобила.
За да не се заредите отново с електростатичен заряд, по време на зареждане с гориво не се качвайте в автомобила.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар поради горивна смес

Автомобили с дизелов двигател:

При работещ двигател компоненти на изпускателната система за отработени газове могат незабелязано да прегреят.

Никога не зареждайте бензин.
Никога не смесвайте дизеловото гориво с бензин.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на употребата на неподходящо гориво

Автомобили с бензинов двигател:

Дори малки количества от неподходящото гориво могат да доведат до повреди в горивната система, двигателя и системата за пречистване на отработените газове.

Зареждайте само безоловен бензин без съдържание на сяра, който съответства на европейски стандарт EN 228 или на равностоен стандарт.

Гориво с тази спецификация може да съдържа до 10 % етанол. Вашият автомобил е съвместим с Е10‑гориво.

В никакъв случай не зареждайте някое от следните горива:
 • дизел

 • обикновен бензин с по-малко октаново число от 91  ROZ

 • бензин с повече от 10 об. % етанол, например  E15, E20, E85, E100

 • бензин с повече от 3 об. % метанол, например  M15, M30

 • бензин с добавки, съдържащи метали

Ако по невнимание сте заредили неподходящо гориво:

Не включвайте подаването на контакт.
Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на употребата на неподходящо гориво

Автомобили с дизелов двигател:

Дори малки количества от неподходящото гориво могат да доведат до повреди в горивната система, двигателя и системата за пречистване на отработените газове.

Зареждайте само дизелово гориво без съдържание на сяра, отговарящо или равностойно на европейския стандарт EN 590.

В държави, в които не се предлага дизелово гориво без сяра, зареждайте само гориво с ниско съдържание на сяра, т.е. под 50  ppm.

В никакъв случай не зареждайте следните горива:
 • бензин

 • морски дизел

 • мазут

 • чист биодизел или растително масло

 • петрол или керосин

Ако погрешно сте заредили неподходящо гориво:

Не включвайте подаването на контакт.
Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
УКАЗАНИЕ Не зареждайте дизелово гориво в автомобили с бензинов двигател
Ако по невнимание сте заредили неподходящо гориво:
 • Не включвайте подаването на контакт. В противен случай горивото може да попадне в двигателя.

  Дори малки количества от грешното гориво могат да доведат до повреди в горивната система и двигателя. Разходите за привеждане в изправност са високи.

Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
Възложете на сервиз да изпразнят напълно резервоара за гориво, както и горивопроводите.
УКАЗАНИЕ Не зареждайте бензин в автомобили с дизелов двигател
Ако по невнимание сте заредили неподходящо гориво:
 • Не включвайте подаването на контакт. В противен случай горивото може да попадне в горивната система.

  Дори малки количества от грешното гориво могат да доведат до повреди в горивната система и двигателя. Разходите за привеждане в изправност са високи.

Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
Възложете на сервиз да изпразнят напълно резервоара за гориво, както и горивопроводите.
УКАЗАНИЕ Повреда на горивната система поради препълнен резервоар за гориво
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се изключва.

Ако например  заради повредена колонка за гориво сте заредили твърде много гориво:

Не включвайте подаването на контакт.
Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
УКАЗАНИЕ Пръски от гориво при изваждане на пистолета за зареждане
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се изключва.
Условия
 • Автомобилът е отключен.

По време на зареждане с гориво не се качвайте в автомобила. Така може отново да се заредите електростатично.

Спазвайте указанията относно експлоатационните консумативи и горивото.

Препоръчителното октаново число за Вашия автомобил можете да видите на указателната табела върху капака на резервоара за гориво.

Капак на резервоара за гориво
Държач за капачката на резервоара за гориво
Таблица за налягането в гумите
QR код за спасителна карта
Вид гориво
Натиснете задната част на капака на резервоара за гориво .
Завъртете капачката на резервоара за гориво наляво и я свалете.
Закачете капачката на резервоара за гориво отгоре в държача .
Поставете гърловината за пълнене на пистолета за зареждане докрай в отвора на резервоара, закачете я и заредете гориво.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се изключва.

Автомобили с дизелов двигател: отворът на резервоара е конструиран за зареждане с пистолет на колонки за дизел.

Автомобили с дизелов двигател: при напълно изразходвано съдържание на резервоара за гориво заредете поне 5 л дизелово гориво.

Автомобили с дизелов двигател: за дизелови автомобили при зареждане от туба използвайте гърловина за пълнене с голям диаметър. В противен случай гърловината за пълнене няма да може да се постави в отвора на резервоара.

Поставете капачката на резервоара за гориво върху отвора на резервоара и я завъртете надясно, докато се фиксира с щракване.
Затворете капака на резервоара за гориво .
Допълване на AdBlue®
УКАЗАНИЕ Повреда на двигателя вследствие на AdBlue® в горивото
AdBlue® не трябва да се сипва в резервоара за гориво.
Сипвайте AdBlue® единствено в резервоара за AdBlue®.
Забранено е препълването на AdBlue® резервоара.
УКАЗАНИЕ Замърсяване на пътническото отделение поради изтичане на AdBlue®
Внимателно затворете опаковката за допълване на AdBlue® след зареждането.
Не транспортирайте опаковките за допълване на AdBlue® постоянно в автомобила.
Условия
 • Автомобилът е отключен.

Следните показващи се едно след друго съобщения на дисплея изискват от Вас допълване на резервоара за AdBlue®:
 • Долейте AdBlue вж. Ръководство за експл.. Запасът на AdBlue® е спаднал под маркировката за резервно количество. Незабавно долейте AdBlue®.

 • Долейте AdBlue Авар. режим сл. XXX км   вж. Ръководство за експл.. Ниското ниво на AdBlue® води до ограничаване на мощността след посочения пробег. Незабавно долейте AdBlue®.

 • XX,X  Долейте AdBlue Авар. режим: макс. XXX км/ч   Невъзм. старт сл. XXX км  . Ниското ниво на AdBlue® води до ограничаване на мощността от посочената скоростта на движение. Не е възможно стартиране на двигателя след посочения оставащ пробег. Долейте най-малко показаното количество AdBlue®.

 • XX,X  Долейте AdBlue ВКЛ. контакт, изчакайте 60 с, в пр. случай невъзм. старт.. Запасът на AdBlue® е изразходен. Вече не можете да стартирате двигателя. Долейте най-малко показаното количество AdBlue®. Включете подаването на контакт и изчакайте около 60 секунди. Стартирайте двигателя.

Можете да видите оставащия пробег и нивото на запълване на AdBlue® в дисплея на водача в меню Функции.

Показаният остатъчен пробег за AdBlue® до голяма степен зависи от стила на шофиране и експлоатационните условия. Затова действителният пробег може да се различава от предварително изчисления.

Отваряне на капачката на резервоара за AdBlue®
Натиснете задната част на капака на резервоара за гориво .
Завъртете капачката на резервоара за AdBlue® наляво и я свалете.

Можете да поставите капачката на резервоара за AdBlue® в държача в рамото на шарнира на капака на резервоара за гориво.

Допълване на AdBlue®

Mercedes-Benz Ви препоръчва да зареждате AdBlue® с дозатор. Ако няма наличен дозатор за AdBlue®, можете да допълните с AdBlue® и с туба.

Развийте капачката на тубата за допълване на AdBlue®.
Затегнете здраво маркуча за зареждане върху отвора на тубата за допълване на AdBlue®.
Затегнете здраво маркуча за зареждане върху гърловината за пълнене на автомобила.
Повдигнете тубата за допълване на AdBlue® и я наклонете.

Процесът на пълнене спира, когато резервоарът за AdBlue® се напълни.

Тубата за допълване на AdBlue® може да се свали частично пълна.

Развийте и затворете маркуча за зареждане и тубата за допълване на AdBlue® в обратен ред.
Поставете капачката на резервоара за AdBlue® и я завъртете надясно, докато се фиксира с щракване.
Затворете капака на резервоара за гориво .
Включете подаването на контакт най-малко за 60 секунди.

Ако поради изпразнения резервоар за AdBlue® стартирането на двигателя вече е станало невъзможно, ще отнеме до 60 секунди, докато допълването бъде разпознато.

Стартирайте автомобила.

Избягвайте да съхранявате постоянно в автомобила туби за доливане на AdBlue®.

Пълнене на системата за почистване на стъклата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при отваряне на предния капак
Ако отворите предния капак при прегрял двигател или при пожар в двигателния отсек, може да настъпят следните ситуации:
 • Възможно е да влезете в контакт с горещи газове.

 • Възможно е да влезете в контакт с други изтичащи експлоатационни консумативи.

Преди отварянето на предния капак оставете прегрелият двигател да се охлади.
При пожар в двигателния отсек оставете предния капак затворен и извикайте пожарната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване вследствие на движещи се части

Компонентите в двигателния отсек може да продължат да работят и при изключено подаване на контакт или да се задействат самостоятелно.

Преди да бъдат извършвани работи в двигателния отсек, спазвайте следното:

Изключете подаването на контакт.
Никога не пипайте в опасната зона на движещите се компоненти, напр.  зоната на въртене на вентилатора.
Свалете бижута и часовници.
Дръжте далеч от движещите се части дрехи и коса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при допир до горещи компоненти в двигателния отсек

Определени компоненти в двигателния отсек може да са много горещи, например двигател, радиатор и части от изпускателната система за отработени газове.

Изчакайте, докато двигателят се охлади, и докосвайте само посочените по-долу компоненти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентратът за почистване на стъкла е лесно запалим. Ако концентрирания препарат за миене на стъкла попадне върху горещи компоненти на двигателя или изпускателната система за отработени газове, той може да се запали.

Уверете се, че концентрираният препарат за почистване на стъклата не се е разлял около отвора за пълнене.
Дръпнете нагоре капачката , хващайки я за халката.
Допълнете течност за стъклочистачки.
Смяна на перата на стъклочистачките на челното стъкло (MAGIC VISION CONTROL)
Преместване на рамената на стъклочистачките в позицията за смяна
Изключете подаването на контакт.
В рамките на 15 секунди натиснете бутон на комбинирания превключвател още.

Рамената на стъклочистачките преминават в позиция за смяна.

Демонтиране на перата на стъклочистачките
Поставяне на перото на стъклочистачката в позиция за демонтаж:
задръжте с едната ръка рамото на стъклочистачката. С другата ръка завъртете перото на стъклочистачката по посока на стрелката извън съпротивлението.

Перото на стъклочистачката се фиксира с щракване в позиция за демонтаж.

Изваждане на перото на стъклочистачката:
натиснете отключващия бутон , издърпайте перото на стъклочистачката по посока на стрелката и го свалете.
Монтаж на перата на стъклочистачките
Избутайте новото перо на стъклочистачката по посока на стрелката върху рамото й, докато отключващият бутон  се фиксира.
Натиснете силно перото на стъклочистачката, преодолявайки съпротивлението към рамото на стъклочистачката по посока на стрелката .

Перото на стъклочистачката се фиксира с осезаемо щракване и отново е свободно подвижно.

Пуснете рамото на стъклочистачката обратно върху челното стъкло.
Смяна на перата на стъклочистачките за челното стъкло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при смяна на перата от включена стъклочистачка

Ако при смяната на перото на стъклочистачка, стъклочистачките се задвижат, можете да се заклещите на рамото им.

Преди смяна на стъклочистачките винаги да се изключват стъклочистачките и запалването.
Преместване на рамената на стъклочистачките в позицията за смяна
Включете и веднага след това изключете подаването на контакт.
В рамките на 15 секунди натиснете бутон на комбинирания превключвател за около три секунди още.

Рамената на стъклочистачките преминават в позиция за смяна.

Смяна на перата на стъклочистачките за челното стъкло
Спазвайте информацията относно индикацията за техническо обслужване.
Индикация за техническо обслужване
Свалете защитното фолио на индикацията за техническо обслужване от върха на новомонтираните пера на стъклочистачките.

Когато индикацията за техническо обслужване от черна стане жълта, трябва да смените перата на стъклочистачките.

Продължителността за смяна на цвета варира в зависимост от условията за ползване.

Проверка на нивото на моторното масло с дисплея за водача
Условия
 • Двигателят е загрял.

 • Автомобилът е паркиран върху равна повърхност.

 • Двигателят работи с обороти на празен ход.

 • Предният капак е затворен.

Нивото на моторното масло се установява в режим на движение. При нормален режим на движение измерването на нивото на моторното масло може да трае до 30 минути, а при активен режим на движение – повече.

Дисплей за водача:
Функции

Показва се нивото на моторното масло.

На дисплея за водача се появява едно от следните съобщения:
 • Измерва се нивото на моторното масло: все още не е възможно измерване на нивото на маслото.

Повторете проверката след най-много 30 минути движение.
 • Ниво мот. маслоOK и стълбчето за индикация на нивото на маслото на дисплея за водача свети в зелено и се намира между „min“ и „max“: нивото на маслото е в нормата.

 • Ниво мот. масло1,0  долейте и стълбчето за индикация на нивото на маслото на дисплея за водача свети в жълто и се намира под „min“:

Долейте 1 л моторно масло.
 • Ниво мот. маслонамалете и стълбчето за индикация на нивото на маслото на дисплея за водача свети в жълто и се намира над „max“:

Необходимо е да се източи излишното моторно масло. За тази цел потърсете квалифициран специализиран сервиз.
 • За ниво мот. масло Подайте контакт

За да проверите нивото на моторното масло, включете подаването на контакт.
 • Ниво мот. масло С-мата не работи: датчикът за нивото на маслото е дефектен или не е поставен.

Посетете квалифициран специализиран сервиз.
 • Ниво мот. масло С-мата е временно недостъпна

Затворете предния капак.
Указания за измиване на автомобила в автомивка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на намаленото спирачно действие след измиване на автомобила

След измиване на автомобила Вашите спирачки имат намалено спирачно действие.

След измиването на автомобила задействайте спирачките на автомобила внимателно като се съобразявате с пътната обстановка, докато пълното спирачно действие отново се възстанови.
УКАЗАНИЕ Повреда поради автоматично задействане на спирачките
Ако е включена някоя от следните функции, автомобилът задейства спирачките самостоятелно в определени ситуации:
 • активен спирачен асистент

 • активен асистент за дистанция DISTRONIC

 • HOLD функция

 • активен асистент за паркиране

За да избегнете повреди по автомобила, изключвайте тези системи в следните или подобни ситуации:

при теглене на автомобила
в автомивка
УКАЗАНИЕ Повреда при използване на неподходяща автомивка
Преди влизането в автомивка се уверете, че автомивката е подходяща за размерите на автомобила.
Внимавайте да има достатъчен пътен просвет между външната страна на пода и направляващите шини на автомивката.
Внимавайте да има достатъчна широчина на преминаване в автомивката, особено широчина на направляващите шини.
За да избегнете повреди по Вашия автомобил, преди използването на автомивка спазвайте следните условия:
 • Активният асистент за дистанция DISTRONIC е изключен.

 • HOLD функцията е изключена.

 • Камерата 360° или камерата за заден ход е изключена.

 • Автомобилът е заключен и ръкохватките на вратите са прибрани.

 • Страничните стъкла и плъзгащият се люк са напълно затворени.

 • Вентилаторът на системата за вентилация и отопление е изключен.

 • Превключвателят на стъклочистачките е в позиция .

 • Ключът е отдалечен от автомобила най-малко на 6 м. В противен случай капакът на багажника или някоя врата може да се отворят непредвидено.

 • При автомивки с приспособления за теглене на автомобила:

  • Включена е предавката за празен ход .

  • Автомобилът е заключен отвътре.

 • Не извършвайте движения с ръце в зоната на таванния модул за управление или деактивирайте в настройките за MBUX интериорния асистент опцията Плъзг. се люк и слънцезащ. щораоще.

След измиването на автомобила отстранете ваксата от челното стъкло и от гумените ленти на перата на стъклочистачките, за да предотвратите образуването на петна и да намалите шума от стъклочистачките.