Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • S-класа
 • Лимузина
 • 12/2020
app store google play
X

Отпечатване
Деактивиране на функцията на ключа
Деактивиране:
натиснете бутон на ключа два пъти последователно.

Контролната лампа на ключа светва два пъти за кратко и веднъж продължително.

Активиране:
натиснете произволен бутон на ключа.

При стартирането на автомобила с ключа в отделението за вещи в средната конзола функцията на ключа се активира автоматично още.

Преглед на системите за спешни повиквания

Както Mercedes-Benz системата за спешни повиквания, така и Системата за спешни повиквания 112 (ЕС eCall) могат да помогнат да се съкрати интервалът от време между момента на възникване на произшествието и пристигането на спасителния екип на местопроизшествието Те подпомагат определянето на местоположението при трудно забележимо местопроизшествие.

Двете системи могат да задействат спешно повикване автоматично още или ръчно още.

Осъществете спешно повикване единствено ако се налагат спасителни операции за Вас или други хора. Не задействайте спешно повикване при авария или подобни.

Индикации на дисплеите
Следните индикации се появяват на дисплея на мултимедийната система при двете системи за спешни повиквания:
 • SOS NOT READY: не е подаден контакт или има неизправност на системата за спешни повиквания. Това не значи непременно, че системата за спешни повиквания изцяло е спряла да функционира. Въпреки това могат да се изпращат спешни повиквания.

  Индикацията се отнася само за автомобила и не включва наличността на мобилна радиомрежа и централата за спешни повиквания на Mercedes-Benz.

  Функционалната готовност на системата за спешни повиквания ще разпознаете по това, че индикацията SOS NOT READY изгасва след включване на подаването на контакт.

 • : индикацията се появява на дисплея по време на активно спешно повикване.

Ако системата за спешни повиквания е повредена, е налице дефект напр. на високоговорител, микрофон, въздушна възглавница или SOS бутона.

Ще разпознаете повреда на системата за спешни повиквания по следните индикации:
 • На дисплея на водача се появява съответното съобщение.

 • SOS бутонът свети постоянно в червено.

Помощник в случай на авария

При пътни произшествия или аварии помощникът в случай на авария показва указания за безопасност в дисплея на мултимедийната система.

Към тях спадат например:
 • препоръчителни действия при напускане на автомобила

 • начин на действие за безопасно разкопчаване на колана при пътно произшествие с обърнат на покрива си автомобил

В следните ситуации се активира помощникът в случай на авария:
 • задействана система за безопасност на пътниците

 • задействано спешно повикване

 • определени аварийни ситуации

Наличността, както и обхватът на помощника в случай на авария, може да варират в зависимост от държавата и оборудването на автомобила.