Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • S-класа
  • Лимузина
  • 12/2020
app store google play
X

Отпечатване
Затваряне и повторно отваряне на стъклата с бутона за рециркулиращ въздух (комфортно затваряне и отваряне)

При включването на режима на рециркулация страничните стъкла могат да бъдат автоматично затворени, напр. преди влизането в тунел. При изключването на режима на рециркулация страничните стъкла могат да бъдат автоматично върнати в тяхната първоначална позиция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при невнимателно комфортно затваряне

При комфортното затваряне в зоната на затваряне на страничните стъкла и на плъзгащия се люк могат да бъдат притиснати части от тялото.

При комфортното затваряне контролирайте целия процес на затваряне и се уверете, че в зоната на затваряне не попадат части от Вашето тяло или от това на друго лице.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при невнимателно комфортно затваряне

При комфортното затваряне в зоната на затваряне на страничните стъкла могат да бъдат притиснати части от тялото.

При комфортното затваряне контролирайте целия процес на затваряне и се уверете, че в зоната на затваряне не попадат части от Вашето тяло или от това на друго лице.
Затваряне на стъклата:
натиснете и задръжте в реда за климатичната инсталация на централния дисплей, докато се задвижат стъклата.

Стъклата се затварят и режимът на рециркулация се включва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при комфортното отваряне

При комфортното отваряне части от тялото може да бъдат придърпани и притиснати между страничното стъкло и рамката за стъкло.

При отварянето се уверете, че никой не докосва страничното стъкло.
Ако някой бъде притиснат, незабавно натиснете бутона за отварянето на страничните стъкла.

Страничните стъкла спират.

За да затворите отново страничните стъкла, дръпнете бутона .
Отваряне отново на затворени стъкла:
натиснете и задръжте в реда за климатичната инсталация на централния дисплей, докато се задвижат стъклата.

Стъклата се връщат в първоначалната си позиция и режимът на рециркулация се изключва.

Автомобили с плъзгащ се люк: едновременно се отваря или затваря плъзгащият се люк.

При притиснати части от тялото в плъзгащия се люк:
Спиране:
натиснете бутона .
Отваряне:
дръпнете бутон  назад.
Нулиране на настройките на климатизацията
В реда за климатичната система на мултимедийната система натиснете записа Меню климатик четири секунди и задръжте.

Настройките на климатизацията се връщат към основните настройки.

Включване/изключване на радиоинформацията за трафика
Мултимедийна система:
Радио
Изберете .

Радиоинформацията за трафика се включва или изключва.

Когато радиоинформацията за трафика е включена, е оцветено в синьо.