Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • S-класа
 • Лимузина
 • 12/2020
app store google play
X

Отпечатване
Включване или изключване на аварийни светлини
Натиснете бутон .
В следните ситуации аварийните светлини се включват автоматично:
 • Задействана е въздушната възглавница.

 • Автомобилът спира рязко от повече от 70 км/ч до пълното му спиране.

При последващо повторно потегляне системата за аварийни светлини се изключва автоматично при скорост от 10 км/ч. Можете да изключите системата за аварийни светлини и чрез съответния бутон на арматурното табло.

Изваждане на пожарогасителя
УКАЗАНИЕ Повреда на отделението за вещи
Дръжте отделението за вещи затворено по време на движение.
Издърпайте нагоре ръкохватката и отворете капака напред по посока на стрелката.
Извадете пожарогасителя от отделението за вещи.
След свалянето на пожарогасителя отново затворете капака.
Извадете сигналната жилетка

Сигналните жилетки се намират в отделенията за вещи на предните врати.

Извадете торбата със сигналните жилетки от отделението за вещи.
Отворете торбата със сигналната жилетка и извадете сигналната жилетка.

В отделенията за вещи на задните странични врати също мога да бъдат прибрани сигнални жилетки.

Максимален брой изпирания
Максимална температура на пране
Да не се избелва
Да не се глади
Да не се използва сушилна машина
Без химическо чистене
Тази жилетка съответства на клас 2
Изискванията, посочени в нормативния стандарт, са изпълнени само в следните случаи:
 • Сигналната жилетка е с правилния размер.

 • Сигналната жилетка е напълно закопчана по време на носенето.

Сменете сигналната жилетка в следните случаи:
 • Отразяващите ленти са повредени или са замърсени и не могат да бъдат почистени.

 • Максималният брой изпирания е превишен.

 • Флуоресцентното свойство намалява.

Изваждане на предупредителния светлоотразителен триъгълник
Натиснете държача на предупредителния светлоотразителен триъгълник от двете страни по посока на стрелката и го отворете.
Извадете предупредителния светлоотразителен триъгълник .
Аптечка

Аптечката се намира в багажника отдясно и е обезопасена чрез велкролента .

QR кодове за спасителна карта

На капака на резервоара за гориво и на противоположната страна върху В-колоната са поставени QR кодове. При произшествие спасителните екипи могат с помощта на QR кодовете бързо да получат информация от съответната спасителна карта за Вашия автомобил. Актуалната спасителна карта съдържа в компактна форма най-важната информация за Вашия автомобил, например  за разпределението на електрическите проводници.

Допълнителна информация ще получите на интернет адрес Homepage Mercedes-Benz - Rettungskarte.

Външна помощ за стартиране и зареждане на 12 V акумулаторна батерия
Външна помощ за стартиране/подготовка на процеса на зареждане
Обезопасете автомобила чрез електрическата паркинг-спирачка.
Включете позиция на предавателната кутия.
Изключете подаването на контакт и всички електрически консуматори.
Отворете предния капак.
Отворете капака .
Бутнете защитния капак на плюсовия контакт на точката за стартиране с външно подаване на ток по посока на стрелката.
Външна помощ за стартиране
Свържете плюсовите контакти на автомобилите с кабела за помощ за стартиране. При това започнете първо от собствения автомобил.
Оставете двигателя на подаващия ток автомобил да работи на обороти на празен ход.
Свържете минусовия полюс на външната акумулаторна батерия и масовата точка към собствения автомобил с кабела за помощ за стартиране. При това започнете първо от подаващия ток автомобил.
Стартирайте двигателя на собствения автомобил.
Оставете двигателите да работят няколко минути.
Преди разделянето на клемите на кабела за помощ за стартиране включете електрически консуматор на собствения автомобил, напр. отоплението на задното стъкло или осветлението.

Когато външната помощ за стартиране приключи:

Първо освободете кабела за помощ за стартиране от масовата точки на собствения автомобил и от минусовия полюс на външната акумулаторна батерия и след това от плюсовите контакти на автомобилите. При това започвайте винаги първо от собствения автомобил.
Затворете защитния капак на плюсовия полюс и затворете капака .

Допълнителна информация ще получите в квалифициран специализиран сервиз.

Зареждане на 12 V акумулаторна батерия
Свържете плюсовите контакти на автомобила и на зарядното устройство с кабела за зареждане. При това започнете първо от автомобила.
Свържете минусовия контакт на зарядното устройство и масовата точка към автомобила с кабела за зареждане. При това започнете първо от зарядното устройство.
Стартирайте процес на зареждане.

Когато процесът на зареждане приключи:

Освободете първо кабелите за зареждане от масовата точка на автомобила и от минусовия контакт на зарядното устройство, след това от плюсовите контакти на автомобила и на зарядното устройство. При това започвайте винаги първо от автомобила.
Затворете защитния капак на плюсовия полюс и затворете капака .
Указания за електрическите предпазители
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск от злополуки‑ и наранявания вследствие претоварени проводници

Когато манипулирате, шунтирате или заменяте дефектен предпазител с предпазител с по-висок ампераж, електрическите проводници могат да се претоварят.

Вследствие на това могат да възникне пожар.

Винаги заменяйте дефектните предпазители със специфицирани нови предпазители с правилен ампераж.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие грешни предпазители

Вследствие на грешни предпазители могат да се повредят електрически компоненти или системи или чувствително да се ограничи функцията им.

Използвайте само разрешени от Mercedes-Benz предпазители със съответната зададена стойност на обезопасяване.

Изгорелите предпазители трябва да се сменят с еквивалентни такива, разпознаваеми по цвета и стойността на обезопасяване. Стойността на обезопасяване на предпазителите и допълнителна информация, която трябва да спазвате, ще намерите в схемата на електрическите предпазители.

Схема на електрическите предпазители: в допълнителната папка с документи за автомобила.

УКАЗАНИЕ Повреда или неизправно функциониране вследствие влага

Вследствие влага може да се стигне до неизправно функциониране или повреди по електрическата инсталация.

При отворена кутия с предпазители внимавайте, в кутията с предпазители да не може да прониква влага.
При затварянето на кутията с предпазители се уверете, че уплътнението на капака приляга правилно към кутията с предпазители.

Когато новопоставен предпазител отново изгори, възложете на квалифициран специализиран сервиз да установи и отстрани причината.

Преди смяната на предпазител се уверете в следното:
 • Автомобилът е подсигурен срещу самоволно потегляне.

 • Всички електрически консуматори са изключени.

 • Подаването на контакт е изключено.

Електрическите предпазители са разпределени в следните кутии:
 • Кутия с предпазители в двигателния отсек от страната на водача още

 • Кутия с предпазители в кокпита от страната на водача още

 • Кутия с предпазители в пространството за краката на спътника още

 • Кутия с предпазители в багажника отдясно по посока на движението още

Указания при спукана гума
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на гума без налягане

Спадналата гума силно влошава характеристиките на движение, както и маневреността и спирачното поведение на автомобила.

Гуми без свойства за авариен режим на работа:

Не се движете с гума без налягане.
Незабавно сменете гумата без налягане с аварийно‑ или резервно колело или информирайте квалифициран специализиран сервиз.

Гуми със свойства за авариен режим на движение:

Имайте предвид информацията и предупредителните указания за MOExtended гуми (гуми със свойства за аварийно движение).
В зависимост от оборудването на автомобила при спукана гума имате следните възможности:
 • Автомобили с MOExtended гуми: възможно e ограничено продължаване на пътуването. При това спазвайте указанията за MOExtended гуми (гуми със свойства за аварийно движение) още.

 • Автомобили с комплект TIREFIT: можете да ремонтирате гумата за ограничено продължаване на пътуването. За целта използвайте комплекта TIREFIT още.

 • Автомобили с Mercedes me connect: в случай на авария можете да осъществите аварийно повикване през таванния модул за управление още.

 • Всички автомобили: сменете колелото още.

Преглед на инструментите за смяна на колело

С изключение на някои варианти, специфични за отделните държави, автомобилите не са оборудвани с инструменти за смяна на колело. Информирайте се в квалифициран специализиран сервиз какви инструменти за смяна на колело са необходими и одобрени за смяна на колело на Вашия автомобил.

Необходими инструменти за смяна на колело могат да бъдат например:
 • крик

 • подложен клин

 • ключ за колесни болтове

Крикът тежи около 3,4 кг.

Максималното натоварване на крика ще намерите на стикера на крика.

Крикът не се нуждае от техническо обслужване. При функционална неизправност се обърнете към квалифициран специализиран сервиз.

Инструментите за смяна на колело са в чантата с инструменти на пода на багажника.

Чантата с инструменти съдържа:
 • крик

 • ръкавици

 • ключ за колесни болтове

 • центриращ болт

 • сгъваем подложен клин

 • тресчотка за крик

Място за съхранение на комплекта TIREFIT

В зависимост от оборудването на автомобила чантата за съхранение на комплекта TIREFIT се намира в товарното отделение или в мрежата за вещи отляво. Спазвайте предписанията за товарене още.

Данни за класа на мощност (LK) и/или информация относно електрическите характеристики ще намерите на обратната страна на компресора за пълнене и помпане на гуми:
 • LK2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,8 кг

На разстояние от около 1 м от компресора за пълнене и помпане на гуми и около 1,6 м над земята важат следните нива на звуково налягане:
 • Ниво на звуково налягане LPA 83 dB (A)

 • Ниво на звукова мощност LWA 91 dB (A)

Компресорът за пълнене и помпане на гуми не се нуждае от техническо обслужване. При функционална неизправност се обърнете към квалифициран специализиран сервиз.

Теглене на автомобила с двата моста на земята
Спазвайте указанията относно позволените начини за теглене на автомобила още.
Уверете се, че акумулаторната батерия е със свързани клеми и е заредена.
Ако акумулаторната батерия е разредена, не може да извършвате следните операции:
 • Двигателят не може да стартира.

 • Електрическата паркинг-спирачка не може да бъде освободена или задействана.

 • Автоматичната предавателна кутия не може да бъде включена на позиция или .

Ако автоматичната предавателна кутия не може да се включи в позиция или дисплеят за водача в комбиинструмента не показва нищо, поискайте транспортиране на автомобила още. За транспортиране на автомобила е необходимо транспортно превозно средство със съоръжение за повдигане.

УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на твърде бързо или на твърде голямо разстояние теглене на автомобила

Вследствие на твърде бързо или на твърде голямо разстояние теглене на автомобила може да се стигне до повреди на силовото предаване.

Не превишавайте скорост на теглене от 50 км/ч.
Не превишавайте разстояние на теглене от 50 км.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие при тегленето на автомобил с твърде голямо тегло
Ако теглите или транспортирате друг автомобил, неговото тегло не трябва да надвишава допустимата обща маса на собствения автомобил, в противен случай е възможно да се стигне до следните ситуации:
 • Халката за теглене се скъсва.

 • Съставът от автомобили да поднесе и дори да се обърне.

Ако се стартира с теглене‑ или се тегли друг автомобил, неговото тегло не трябва да надвишава допустимата обща маса на собствения автомобил.

Ако автомобилът трябва да бъде теглен или стартиран с теглене, неговото тегло не трябва да надвишава допустимата обща маса на влекача.

Информацията за допустимата обща маса на съответния автомобил можете да откриете на типовата табелка на автомобила още.
Не отваряйте вратата на водача или на спътника, тъй като в противен случай автоматичната предавателна кутия превключва автоматично в позиция .
Монтирайте халката за теглене още.
Закрепете устройството за теглене на автомобила.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на неправилно закрепване на съоръжението за теглене
Закрепвайте въже за теглене или щанга за теглене само за халката за теглене.

Автомобили с устройство за теглене: можете да закрепите устройството за теглене и към теглително-прикачното устройство.

Изключете автоматичното заключване .
Не активирайте HOLD функцията.
Изключете защитата срещу принудително теглене на автомобила още.
Изключете активния спирачен асистент още.
Поставете автоматичната предавателна кутия в позиция .
Освободете електрическата паркинг-спирачка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на ограничени, важни за безопасността функции при тегленето на автомобила
Важни за безопасността функции са ограничени или вече не са на разположение в следните ситуации:
 • Подаването на контакт е изключено.

 • Спирачната система или сервоуправлението са неизправни.

 • Захранването с електроенергия или бордовата електрическа мрежа са неизправни.

Ако след това Вашият автомобил се тегли, за завъртането на волана и за задействането на спирачките може да е необходима значително повече сила.

Използвайте щанга за теглене.
Преди тегленето на автомобила се уверете, че кормилната уредба е със свободен ход.
УКАЗАНИЕ Повреда на двигателя вследствие на твърде големи сили на опън

Рязко потегляне може да повреди автомобила вследствие на твърде големи сили на опън.

Потеглете бавно и плавно.