Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • S-класа
 • Лимузина
 • 12/2020
app store google play
X

Отпечатване
Закрепване на багажник на покрива
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие при превишаването на максималното натоварване на покрива

Центърът на тежестта на автомобила и обичайните ходови качества, както и маневреността и спирачното поведение е променят.

Ако превишите максималното натоварване на покрива, ходовите качества на автомобила, както и маневреността‑ и спирачното поведение могат да бъдат силно повлияни.

Задължително съблюдавайте максималното натоварване на покрива и напаснете стила на шофиране.

Максималното натоварване на покрива ще намерите в глава „Технически данни“ в печатното ръководство за експлоатация.

УКАЗАНИЕ Повреди по автомобила вследствие използването на неодобрен багажник на покрива

При използване на непроверени и неодобрени от Mercedes-Benz багажници на покрива могат да възникнат повреди по автомобила.

Използвайте само проверени и одобрени от Mercedes-Benz багажници на покрива.
Уверете се, че при монтиран багажник на покрива, в зависимост от оборудването на автомобила, капакът на багажника може да бъде отворен напълно.
Разполагайте товара върху багажника на покрива така, че и по време на движение автомобилът да не се повреди.
УКАЗАНИЕ Повреди по панорамния плъзгащ се люк вследствие използването на багажник на покрива

Ако при монтиран багажник на покрива се отвори панорамният плъзгащ люк, той може да бъде повреден от багажника на покрива.

Не отваряйте панорамния плъзгащ се люк при монтиран багажник на покрива.
УКАЗАНИЕ Повреда на капачетата

При отварянето капачетата могат да бъдат повредени и надраскани.

Не използвайте метални или твърди предмети.
Отворете капачетата внимателно нагоре по посока на стрелката.
Закрепвайте стойката за багаж на покрива само към точките за закрепване под капачетата .
Спазвайте ръководството за монтаж на производителя на багажника на покрив.
Обезопасявайте товара върху багажника на покрива.
Отваряне на допълнителната ниша под пода на багажника

Допълнителната ниша под пода на багажника може да се отваря при всички автомобили освен при хибридни автомобили.

Издърпайте нагоре пода на багажника за ръкохватката , докато застане до щората на багажника.
Разгънете кукичката от долната страна на пода на багажника.
Закачете кукичката във водоотвеждащата лайстна .
Изцяло електрическо изваждане или прибиране на теглича
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на нефиксиран теглич

Ако тегличът не е фиксиран, ремаркето може да се откачи.

Уверете се, че тегличът се фиксира в безопасно блокирано положение.
УКАЗАНИЕ Повреди на изцяло електрическото теглително-прикачно устройство чрез допълнителен натиск

Изцяло електрическото теглително-прикачно устройство може да бъде механично повредено вследствие на допълнителен натиск при процеса на изваждане.

Не ускорявайте с допълнителен натиск процеса на изваждане на теглича.
УКАЗАНИЕ Повишен риск от материални щети при изваден теглич
При неприкачено ремарке или закрепена стойка за велосипед сгънете теглича или го приберете при изцяло електрическото теглително-прикачно устройство.
Условия
 • Автомобилът е обезопасен срещу самоволно потегляне.

 • Зоната за изваждане е свободна.

 • Кабелът на ремаркето или адаптерният щекер са отстранени.

Изцяло електрическо изваждане на теглича
Изваждане:
издърпайте бутон .

Контролната лампа мига и на дисплея на водача се появява съобщението Теглително-прикачното устройство се движи.

Тегличът се изважда изцяло електрически.

Изчакайте, докато тегличът достигне фиксирано положение.

Ако контролната лампа свети продължително, тегличът е безопасно блокиран.

Ако тегличът не е безопасно блокиран, контролната лампа мига и на дисплея на водача се появява съобщението Теглително-прикачно устройство Проверете блокировката.

Изцяло електрическо прибиране на теглича
Дръпнете бутон .

Контролната лампа мига и на дисплея на водача се появява съобщението Теглително-прикачното устройство се движи.

Тегличът се прибира изцяло електрически.

Изчакайте, докато тегличът достигне фиксирано положение.

Тегличът е безопасно блокиран, когато контролната лампа изгасне.

Ако тегличът не е безопасно блокиран, контролната лампа мига и на дисплея на водача се появява съобщението Теглително-прикачното устройство Проверете блокировката.

Обърнете внимание на информацията за индикациите на дисплея на водача:
 • предупредителни и контролни лампи още

 • съобщения на дисплея още

Преглед на кукичката за мрежата за багаж
Спазвайте следните указания:
 • Обезопасявайте товара с кукичките за мрежата за багаж.

 • За закрепването не използвайте еластични ленти или мрежи. Те са предвидени единствено като защита срещу приплъзване на леки товари.

 • Не прекарвайте ремъка през остри ръбове или ъгли.

 • Обезопасявайте острите ръбове.

В зависимост от оборудването в багажника се намират до четири кукички за мрежата за багаж.

Кукичка за мрежа за багаж
Преглед на предните отделения за вещи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване от неподходящо прибрани предмети

Ако разполагате по неподходящ начин предмети в пътническото отделение, има вероятност същите да се разместят или да паднат и да ударят някой от пътниците в автомобила. Освен това в случай на произшествие поставките за чаши, отворените отделения за вещи и поставките за мобилни телефони не винаги могат да задържат предметите в тях.

Съществува опасност от нараняване, особено при спирачни маневри или при рязка смяна на посоката!

Винаги разполагайте предметите така, че да нямат възможност да паднат при тези или подобни ситуации.
Уверявайте се винаги, че не стърчат предмети от отделенията за вещи, мрежите за багаж или вещи.
Преди потегляне затворете затварящи се отделения за вещи.
Разполагайте и обезопасявайте тежки, твърди, остри, с остри ръбове, чупливи или прекалено големи предмети винаги в багажника.

Спазвайте указанията за товарене на автомобила.

Отделения във вратите
Отделение за вещи и телефон под подлакътника с модул за безжично зареждане на мобилен телефон, изводи за мултимедия и USB, както и отделение напр. за MP3 плеър
Отделение за вещи в средната конзола отпред с поставки за чаши, USB изводи и модул за безжично зареждане на мобилен телефон
Отделение за вещи пред централния дисплей на мултимедийната система
Жабка

Гумената подложка в отделението за вещи в средната конзола отпред може да се извади за почистване с чиста, хладка вода. Моля, спазвайте указанията за поддръжка на интериора още.

Заключване или отключване на жабката
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване от неподходящо прибрани предмети

Ако разполагате по неподходящ начин предмети в пътническото отделение, има вероятност същите да се разместят или да паднат и да ударят някой от пътниците в автомобила. Освен това в случай на произшествие поставките за чаши, отворените отделения за вещи и поставките за мобилни телефони не винаги могат да задържат предметите в тях.

Съществува опасност от нараняване, особено при спирачни маневри или при рязка смяна на посоката!

Винаги разполагайте предметите така, че да нямат възможност да паднат при тези или подобни ситуации.
Уверявайте се винаги, че не стърчат предмети от отделенията за вещи, мрежите за багаж или вещи.
Преди потегляне затворете затварящи се отделения за вещи.
Разполагайте и обезопасявайте тежки, твърди, остри, с остри ръбове, чупливи или прекалено големи предмети винаги в багажника.

Спазвайте указанията за товарене на автомобила.

Завъртете аварийния ключ с четвърт оборот надясно (заключване) или наляво (отключване).
Отваряне на отделението за вещи в подлакътника в задната част на купето
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване от неподходящо прибрани предмети

Ако разполагате по неподходящ начин предмети в пътническото отделение, има вероятност същите да се разместят или да паднат и да ударят някой от пътниците в автомобила. Освен това в случай на произшествие поставките за чаши, отворените отделения за вещи и поставките за мобилни телефони не винаги могат да задържат предметите в тях.

Съществува опасност от нараняване, особено при спирачни маневри или при рязка смяна на посоката!

Винаги разполагайте предметите така, че да нямат възможност да паднат при тези или подобни ситуации.
Уверявайте се винаги, че не стърчат предмети от отделенията за вещи, мрежите за багаж или вещи.
Преди потегляне затворете затварящи се отделения за вещи.
Разполагайте и обезопасявайте тежки, твърди, остри, с остри ръбове, чупливи или прекалено големи предмети винаги в багажника.

Спазвайте указанията за товарене на автомобила.

Автомобили с многоместна задна седалка
Автомобили с електрически регулиращи се външни седалки в задната част на купето
Свалете надолу подлакътника в задната част на купето.
Отваряне:
натиснете върху отключващото приспособление и завъртете капака на подлакътника нагоре.