Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • S-класа
 • Лимузина
 • 12/2020
app store google play
X

Отпечатване
Указания за редовна проверка на колелата и гумите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие поради повредени гуми

Повредените гуми могат да доведат до загуба на налягане в гумите.

Проверявайте редовно гумите за повреди и ако откриете такива, ги сменете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Аквапланинг поради прекалено нисък профил на гумата

При прекалено нисък профил на гумата сцеплението на гумата спада.

При мокро пътно платно се повишава опасността от аквапланинг, най-вече при несъобразена скорост.

Редовно проверявайте дълбочината на профила и състоянието на протектора на гумата по цялата ширина на всички гуми.
Минимална дълбочина на профила при
 • Летни гуми: 3 мм

 • M+S гуми: 4 мм

С оглед на безопасността сменяйте гумите преди да достигнат предписаната от закона минимална дълбочина на профила.
Правете следните проверки на всички колела редовно, най-малко веднъж месечно или при необходимост, напр. преди по-дълго пътуване или пътуване по пресечен терен:
 • Проверка на налягането в гумата още.

 • Визуална проверка на колелата и гумите за повреди

 • Проверка на капачките на вентилите

 • Визуална проверка на дълбочината на профила и на състоянието на протектора на гумата по цялата ширина.

  Минимална дълбочина на профила при летни гуми е 3 мм а при зимните гуми 4 мм.

Настройване на ограничение на скоростта при зимни гуми
Мултимедийна система:
Настройки
Автомобил
Движение
Включете или изключете Зимни гуми-ограничение.
Настройване на скоростта
Изберете до Зимни гуми-ограничение.
Изберете скорост.
Указания за веригите за сняг
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие поради грешен монтаж на веригите за сняг

Ако монтирате веригите за сняг на предните колела, веригите могат да се търкат в каросерията или ходовата част.

Така могат да възникнат повреди по автомобила или гумите.

Никога не монтирайте вериги за сняг на предните колела.
Монтирайте веригите за сняг на задните колела винаги по двойки.
УКАЗАНИЕ Повреда на каросерията или ходовата част вследствие на монтирани вериги за сняг

Ако при автомобили 4MATIC монтирате веригите за сняг на предните колела, можете да повредите каросерията или ходовата част.

При автомобили 4MATIC монтирайте вериги за сняг само на задните колела.
При използване на вериги за сняг спазвайте следните указания:
 • Вериги за сняг са допустими само за определени комбинации колело-гума. Информация за това ще получите в оторизиран сервиз на Mercedes-Benz.

 • С оглед на безопасността използвайте само вериги за сняг, одобрени от Mercedes-Benz, или вериги за сняг със същия стандарт за качество.

 • Максимално допустимата скорост при монтирани вериги за сняг е 50 км/ч.

 • Автомобили с активен асистент за паркиране: при монтирани вериги за сняг не използвайте активния асистент за паркиране.

 • Автомобили с регулиране на нивото: при монтирани вериги за сняг трябва да шофирате само с повдигнато ниво на автомобила още.

 • Автомобили с управление на задния мост: при монтирани вериги за сняг трябва да шофирате само с активен режим за вериги за сняг още.

Можете да изключите ESP® при потегляне още. По този начин колелата могат да превъртят и да увеличат теглителната сила.

Указания относно препарата за почистване на стъкла

Спазвайте указанията относно експлоатационните консумативи още.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентратът за почистване на стъкла е лесно запалим. Ако концентрирания препарат за миене на стъкла попадне върху горещи компоненти на двигателя или изпускателната система за отработени газове, той може да се запали.

Уверете се, че концентрираният препарат за почистване на стъклата не се е разлял около отвора за пълнене.
УКАЗАНИЕ Повреди на външното осветление от неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла

Неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла може да повреди пластмасовата повърхност на външното осветление.

Използвайте само препарати за почистване на стъкла, които са подходящи и за пластмасови повърхности, като напр.  MB SummerFit или MB WinterFit.
УКАЗАНИЕЗапушени от смеси от препарати за почистване на стъкла разпръсквателни дюзи
Не смесвайте MB SummerFit и MB WinterFit с други препарати за почистване на стъкла.

Не използвайте дестилирана или дейонизирана вода, в противен случай датчикът за нивото на запълване ще се задейства погрешно.

Препоръчителен препарат за почистване на стъкла:
 • над точката на замръзване: напр. MB SummerFit

 • под точката на замръзване: напр. MB WinterFit

Вземете правилното съотношение на съставките в сместа от данните върху опаковката на средството за защита срещу замръзване.

Целогодишно смесвайте течността за стъклочистачките с препарат за почистване на стъкла.

Пълнене на системата за почистване на стъклата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при отваряне на предния капак
Ако отворите предния капак при прегрял двигател или при пожар в двигателния отсек, може да настъпят следните ситуации:
 • Възможно е да влезете в контакт с горещи газове.

 • Възможно е да влезете в контакт с други изтичащи експлоатационни консумативи.

Преди отварянето на предния капак оставете прегрелият двигател да се охлади.
При пожар в двигателния отсек оставете предния капак затворен и извикайте пожарната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване вследствие на движещи се части

Компонентите в двигателния отсек може да продължат да работят и при изключено подаване на контакт или да се задействат самостоятелно.

Преди да бъдат извършвани работи в двигателния отсек, спазвайте следното:

Изключете подаването на контакт.
Никога не пипайте в опасната зона на движещите се компоненти, напр.  зоната на въртене на вентилатора.
Свалете бижута и часовници.
Дръжте далеч от движещите се части дрехи и коса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при допир до горещи компоненти в двигателния отсек

Определени компоненти в двигателния отсек може да са много горещи, например двигател, радиатор и части от изпускателната система за отработени газове.

Изчакайте, докато двигателят се охлади, и докосвайте само посочените по-долу компоненти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентратът за почистване на стъкла е лесно запалим. Ако концентрирания препарат за миене на стъкла попадне върху горещи компоненти на двигателя или изпускателната система за отработени газове, той може да се запали.

Уверете се, че концентрираният препарат за почистване на стъклата не се е разлял около отвора за пълнене.
Дръпнете нагоре капачката , хващайки я за халката.
Допълнете течност за стъклочистачки.
Смяна на перата на стъклочистачките за челното стъкло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при смяна на перата от включена стъклочистачка

Ако при смяната на перото на стъклочистачка, стъклочистачките се задвижат, можете да се заклещите на рамото им.

Преди смяна на стъклочистачките винаги да се изключват стъклочистачките и запалването.
Преместване на рамената на стъклочистачките в позицията за смяна
Включете и веднага след това изключете подаването на контакт.
В рамките на 15 секунди натиснете бутон на комбинирания превключвател за около три секунди още.

Рамената на стъклочистачките преминават в позиция за смяна.

Смяна на перата на стъклочистачките за челното стъкло
Спазвайте информацията относно индикацията за техническо обслужване.
Индикация за техническо обслужване
Свалете защитното фолио на индикацията за техническо обслужване от върха на новомонтираните пера на стъклочистачките.

Когато индикацията за техническо обслужване от черна стане жълта, трябва да смените перата на стъклочистачките.

Продължителността за смяна на цвета варира в зависимост от условията за ползване.

Включване или изключване на автономното отопление/автономната вентилация през модула за управление
ОПАСНОСТ Опасност за живота вследствие на отровни отработени газове

Ако крайната изпускателна тръба е блокирана или не е възможна достатъчна вентилация, в автомобила могат да проникнат отровни отработени газове, по-специално въглероден моноксид. Това се случва, напр.  в затворени помещения или ако автомобилът е заседнал в снега.

Изключете автономното отопление в затворени помещения без засмукваща система, напр.  в гаража.
Ако двигателят или автономното отопление работят, махнете снега около крайната изпускателна тръба и около автомобила.
За да осигурите достатъчен приток на свеж въздух, отворете стъкло откъм страната на автомобила, към която не духа вятър.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар поради горещи части на автономното отопление и отработени газове

Запалими материали, като напр. листа, трева или клонки може да се запалят.

При включено автономно отопление се уверете, че:
горещи части на автомобила не са в контакт със запалими материали.
отработените газове могат да излизат безпрепятствено от крайната изпускателна тръба на автономното отопление.
отработените газове не влизат в контакт със запалими материали.
УКАЗАНИЕ Разреждане на акумулаторна батерия вследствие на експлоатация на автономното отопление/автономната вентилация

Работата на автономното отопление/автономната вентилация натоварва акумулаторната батерия.

Затова най-късно след двукратно отопление или проветряване шофирайте автомобила на по-дълго разстояние.
Условия
 • Външната температура е под 15 °C.

 • Резервоарът за гориво е достатъчно пълен.

Може да има ограничения в автономното отопление, когато нивото в резервоара за гориво е ниско.

Настройте температурата през стрелките   в реда за климатичната инсталация на централния дисплей.
Натиснете бутон  .

Червената или синята контролна лампа на бутона  светва или изгасва.

Цветовете на контролната лампа имат следното значение:
 • Синьо: автономната вентилация е включена.

 • Червено: Автономното отопление е включено.

 • Жълто: Часът на потегляне е предварително зададен.

Автономното отопление или автономната вентилация се изключва след 50 минути.

Управление чрез приложение: можете да управлявате автономното отопление/автономната вентилация от приложението на Mercedes me connect. Допълнителна информация ще намерите в отделното ръководство за експлоатация на Mercedes me connect интерактивно ръководство за експлоатация.