Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • Citan
 • 09/2023
app store google play
X

Tulosta
Huomautus valojen muuttamisesta ulkomaanmatkojen yhteydessä

Ajovaloja ei tarvitse muuttaa. Lakisääteiset vaatimukset täyttyvät myös maissa, joissa ajetaan toisella puolella tietä.

Renkaiden ja pyörien säännölliseen tarkastukseen liittyviä ohjeita
VAROITUS Vaurioituneista renkaista aiheutuva onnettomuusvaara

Vaurioituneet renkaat voivat aiheuttaa renkaan painehäviön.

Tarkasta renkaat säännöllisesti vaurioiden varalta ja vaihda vaurioituneet renkaat välittömästi.

Tarkasta renkaat ja pyörät säännöllisesti vaurioiden varalta. Tarkasta ne vähintään kahden viikon välein sekä maastossa tai huonolla tiellä ajon jälkeen. Vaurioituneet pyörät voivat aiheuttaa renkaan painehäviön.

Huomioi esim. seuraavat vauriot:
 • viillot renkaassa

 • pistot renkaassa

 • repeämät renkaassa

 • lommot renkaassa

 • taipuminen tai voimakas kuluminen pyörissä

VAROITUS Liian matalasta pintakuviosta aiheutuva vesiliirtovaara

Jos renkaan pintakuvio on liian matala, renkaan pitokyky heikkenee.

Vesiliirron vaara kasvaa märällä ajoradalla, erityisesti tilanteeseen sopimattomassa nopeudessa.

Tarkasta kaikkien renkaiden urasyvyys ja renkaiden kulutuspinnan kunto säännöllisesti koko renkaan leveydeltä.
Vähimmäisurasyvyys
 • Kesärenkaat: 3 mm

 • M+S-renkaat: 4 mm

Vaihdata renkaat turvallisuussyistä uusiin, ennen kuin ne saavuttavat lakisääteisen vähimmäisurasyvyyden.
Suorita seuraavat tarkastukset kaikille pyörille säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan esim. ennen pidempää ajomatkaa tai maastoajoa:
 • rengaspaineen tarkastaminen Lisää

 • venttiilisuojusten tarkastaminen

  Venttiilit täytyy suojata kosteudelta ja lialta Mercedes-Benz erityisesti tätä autoa varten hyväksymillä venttiilinsuojuksilla.

 • renkaan urasyvyyden ja renkaan kulutuspinnan silmämääräinen tarkastus koko leveydeltä

  Kesärenkaiden vähimmäisurasyvyys on 3 mm ja talvirenkaiden 4 mm.

Varoituskolmion ottaminen esille
Varoituskolmio sijaitsee:
 • Tila-auto: sivulla olevassa säilytyslokerossa takana oikealla tavaratilassa.

 • Pakettiauto/Mixto: tavaratilassa tai ensimmäisen istuinrivin pään yläpuolisessa säilytystilassa.

Ota varoituskolmio esille säilytyslokerosta.
Ensiapulaukun ottaminen esille
Ensiapulaukku sijaitsee:
 • Tila-auto: sivulla olevassa säilytyslokerossa takana vasemmalla tavaratilassa.

 • Pakettiauto/Mixto: tavaratilassa tai ensimmäisen istuinrivin pään yläpuolisessa säilytystilassa.

Ota ensiapulaukku esille säilytyslokerosta.

Tarkasta vähintään kerran vuodessa ensiapulaukun viimeinen käyttöpäivä. Vaihda vanhentuneet ensiapulaukun materiaalit uusiin ja täydennä puuttuvat osat.

Noudata kulloisenkin oleskelumaan maakohtaisia lakimääräyksiä.

Yleiskatsaus karttatietojen päivityksestä
Päivittäminen Mercedes-Benz -huoltopisteessä

Digitaalisen kartan tiedot vanhenevat samalla tavalla kuin tavallisten tiekarttojen tiedot. Navigoinnin reittiopastus toimii parhaalla mahdollisella tavalla vain, jos karttatiedot ovat ajan tasalla. Tietoa digitaalisen kartan uusista versioista saa Mercedes-Benz -huoltopisteistä.

Siellä voit suorituttaa digitaalisen kartan päivittämisen.

Online-karttapäivitys

Karttatiedot päivitetään palvelun Online-karttapäivitys avulla.

Palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Päivityksessä on käytettävissä seuraavat mahdollisuudet:
 • jonkin alueen osalta (automaattinen karttapäivitys)

  Karttojen automaattista päivitystä varten järjestelmäasetuksen Automaattinen online-päivitys on oltava kytkettynä päälle Lisää.

 • useampien tai kaikkien alueiden osalta (manuaalinen karttapäivitys)

  Karttatiedot ladataan ensin tallennusmedialle ja sen jälkeen multimediajärjestelmään.

Lisätietoja online-karttapäivityksestä: Mercedes me -portaali

Erityiskohteen tai osoitteen syöttäminen
VAROITUS Tietojärjestelmien ja viestintälaitteiden käytöstä aiheutuva huomion pois kiinnittyminen liikenteestä

Jos käytät autoon integroituja tietojärjestelmiä ja viestintälaitteita ajon aikana, huomiosi voi kiinnittyä muualle liikennetilanteesta. Voit menettää auton hallinnan.

Käytä näitä laitteita vain, kun liikennetilanne sallii sen.
Jos ajoturvallisuutta ei voida taata, pysähdy muuta liikennettä vaarantamatta ja käytä laitetta auton seisoessa paikallaan.

Noudata multimediajärjestelmää käytettäessä senhetkisen oleskelumaan lakisääteisiä määräyksiä.

Edellytykset
 • Online-haulle:

  • Internet-yhteys on muodostettu (symboli tilarivillä).

  • Mercedes me connect on käytettävissä.

  • Sinulla on käyttäjätili Mercedes me -portaalissa.

  • Auto yhdistetty käyttäjätiliin ja olet hyväksynyt Mercedes me connect -palvelujen käyttöehdot.

  • Navigointipalvelut ovat käytettävissä ja ne on aktivoitu.

Lisätietoja löytyy osoitteesta: Mercedes me -portaali

Multimediajärjestelmä:
Navigointi
ON-Board-haun käyttäminen

Kohteen syöttäminen käyttää ON-Board-haussa multimediajärjestelmään tallennettua tietokantaa.

Valitse navigointivalikosta Lisää.

Näyttöön ilmestyy kohteensyöttöluettelo.

Valitse näppäimistösymboli .

Näyttöön ilmestyy näppäimistö. Maa, jossa auto sijaitsee, on asetettuna .

Syötön aikana näppäimistö, jossa on , poistuu näytöstä.

Syötä erityiskohde tai osoite näppäimistöllä kohtaan . Tiedot voi syöttää missä tahansa järjestyksessä.

Kohteen syöttämisen aikana multimediajärjestelmä tarjoaa ehdotuksia kentän alapuolella.

Voit syöttää esim. seuraavia tietoja:
 • kaupunki, katu, talon numero

 • katu, kaupunki

 • postinumero

 • erityiskohteen nimi

 • erityiskohdeluokka esim. Pysäköinti

 • kaupunki, erityiskohteen nimi

 • puhelinnumero, kun erityiskohde on käytettävissä

 • yhteystiedon nimi

Esimerkki nopeasta osoitteen syötöstä:
 • Jos haettava kohde on esim. Königsstraße Stuttgartissa, voidaan syöttää STUT ja KÖN.

 • Jos haettava kohde on esim. erityiskohde Isossa-Britanniassa, voidaan syöttää THE SHARD.

  Jos haluat kokeilla molempia esimerkkejä, sinun on tarvittaessa vaihdettava maa.

Käytä vaihtoehtoisesti käsialantunnistusta tai äänikomentoa .

Kohteen ottaminen käyttöön
Vaihda luetteloon painamalla näppäintä ja valitse kohde.

Kohteen osoite ilmestyy näyttöön.

Laske reitti.
Merkkien poistaminen ja välilyönnin lisääminen
Poista syöttö valitsemalla .

Merkit poistetaan yksitellen.

tai
Kun merkit on syötetty kohtaan , valitse syöttörivin vierestä .

Syöttö poistetaan kokonaan.

Välilyönnin lisääminen:
Valitse .
Vaihtaminen suur- tai pienaakkosiin
Vaihda suur- tai pienaakkosiin valitsemalla .
Vaihtaminen numeroihin, erikoismerkkeihin ja symboleihin
Vaihda numeroihin, erikoismerkkeihin ja symboleihin valitsemalla .

123 vaihtaa vaihtoehtoon ABC.

Näyttö vaihtuu vaihtoehtoon #+=.

Valitse ja vaihda muihin erikoismerkkeihin.
Kirjoituskielen asettaminen
Valitse .
Valitse kirjoituskieli.

Tämä toiminto on hyödyllinen maissa, joissa käytetään useampaa merkistöä.

Maan vaihtaminen
Valitse maatunnus .
Syötä maatunnus, esim. F Ranskaa varten.

Luettelo suodatetaan.

Vaihda luetteloon painamalla näppäintä ja valitse maa.

Kohteen voi syöttää.

Syöttäminen käsialan tunnistuksen avulla
Valitse .
Kirjoita merkki kosketusnäytölle. Merkkejä voi kirjoittaa vierekkäin tai päällekkäin Lisää.
Palaaminen syöttöön näppäimistöllä:
Valitse .
Äänikomennon käyttäminen

Jos Linguatronic ei tue valittua järjestelmän kieltä, kieleksi valitaan englanti.

Valitse .

Äänikomento aktivoituu.

Anna navigoinnin puhekäsky Lisää.
Online-haun käyttäminen

Edellytykset: Medianäytössä näkyy tilarivillä kaksoisnuolisymboli Internet-yhteyden merkkinä.

Online-haku ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Kohteen syöttäminen käyttää online-karttapalvelua. Jos ON-Board-haku ei löydä sopivaa kohdetta tai maata muutetaan, online-haku on käytettävissä.

Kohteeksi voi syöttää osoitteen, erityiskohteen tai kolmen sanan osoitteen Lisää.

Valitse maatunnus .
Vaihda luetteloon painamalla näppäintä ja valitse online-palvelun tarjoaja maaluettelosta.
tai
Jos ON-Board-haku ei tuota yhtään tulosta, syötä kohde syöttöriville. Järjestyksen voi valita itse, esim. katu ja kaupunki. Käytä ON-Board-hakuun tarkoitettuja toimintoja.

Hakutulokset näkyvät näytössä.

Vaihda luetteloon painamalla näppäintä ja valitse kohde.

Reitti yksityiskohtaiset tiedot näkyvät näytössä.

Radioaseman hakeminen aseman nimen tai suoran taajuuden syöttämisen avulla
Multimediajärjestelmä:
Radio ()
Valitse .
Valitse .
Syötä aseman nimi tai taajuus.
Valitse asema.