Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • Citan
 • 09/2023
app store google play
X

Tulosta
Renkaiden ja pyörien säännölliseen tarkastukseen liittyviä ohjeita
VAROITUS Vaurioituneista renkaista aiheutuva onnettomuusvaara

Vaurioituneet renkaat voivat aiheuttaa renkaan painehäviön.

Tarkasta renkaat säännöllisesti vaurioiden varalta ja vaihda vaurioituneet renkaat välittömästi.

Tarkasta renkaat ja pyörät säännöllisesti vaurioiden varalta. Tarkasta ne vähintään kahden viikon välein sekä maastossa tai huonolla tiellä ajon jälkeen. Vaurioituneet pyörät voivat aiheuttaa renkaan painehäviön.

Huomioi esim. seuraavat vauriot:
 • viillot renkaassa

 • pistot renkaassa

 • repeämät renkaassa

 • lommot renkaassa

 • taipuminen tai voimakas kuluminen pyörissä

VAROITUS Liian matalasta pintakuviosta aiheutuva vesiliirtovaara

Jos renkaan pintakuvio on liian matala, renkaan pitokyky heikkenee.

Vesiliirron vaara kasvaa märällä ajoradalla, erityisesti tilanteeseen sopimattomassa nopeudessa.

Tarkasta kaikkien renkaiden urasyvyys ja renkaiden kulutuspinnan kunto säännöllisesti koko renkaan leveydeltä.
Vähimmäisurasyvyys
 • Kesärenkaat: 3 mm

 • M+S-renkaat: 4 mm

Vaihdata renkaat turvallisuussyistä uusiin, ennen kuin ne saavuttavat lakisääteisen vähimmäisurasyvyyden.
Suorita seuraavat tarkastukset kaikille pyörille säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan esim. ennen pidempää ajomatkaa tai maastoajoa:
 • rengaspaineen tarkastaminen Lisää

 • venttiilisuojusten tarkastaminen

  Venttiilit täytyy suojata kosteudelta ja lialta Mercedes-Benz erityisesti tätä autoa varten hyväksymillä venttiilinsuojuksilla.

 • renkaan urasyvyyden ja renkaan kulutuspinnan silmämääräinen tarkastus koko leveydeltä

  Kesärenkaiden vähimmäisurasyvyys on 3 mm ja talvirenkaiden 4 mm.

Lumiketjuihin liittyviä ohjeita
VAROITUS Lumiketjujen vääränlaisesta asennuksesta aiheutuva onnettomuusvaara

Jos lumiketjut asennetaan takapyöriin, lumiketjut voivat hioa koria tai auton osia.

Älä koskaan asenna lumiketjuja takapyöriin.
Lumiketjut on asennettava aina etupyöriin pareittain.
HUOMAUTUSAsennetuista lumiketjuista aiheutuva koristekapselien vaurioituminen

Jos lumiketjut asennetaan teräspeltivanteille, koristekapselit voivat vaurioitua.

Irrota koristekapselit teräspeltivanteista ennen lumiketjujen asentamista.
Noudata seuraavia ohjeita lumiketjuja käytettäessä:
 • Lumiketjujen käyttö on sallittu vain tietyissä rengas- ja vanneyhdistelmissä. Lisätietoja saa ammattitaitoisesta erikoiskorjaamosta.

 • Käytä turvallisuussyistä vain Mercedes-Benz hyväksymiä lumiketjuja tai vastaavan laatuluokan lumiketjuja.

 • Kiristä lumiketjut uudelleen noin 1 km ajomatkan jälkeen. Vain tällä tavoin lumiketjut istuvat optimaalisesti ja lähellä oleviin rakenneosiin on riittävä etäisyys.

 • Käytä lumiketjuja vain, kun lumipeite on riittävä. Jos ajat tiellä, joka ei ole lumen peittämä, irrota lumiketjut mahdollisimman pian.

 • Paikalliset määräykset voivat rajoittaa lumiketjujen käyttöä. Huomioi kyseiset määräykset ennen lumiketjujen asentamista.

 • Sallittu huippunopeus lumiketjujen ollessa asennettuina on 50 km/h.

 • Autot, joissa on aktiivinen pysäköintiavustin: Älä käytä aktiivista pysäköintiavustinta lumiketjujen ollessa asennettuina.

Lasinpesunesteeseen liittyviä ohjeita

Noudata käyttöaineisiin liittyviä ohjeita Lisää.

VAROITUS Lasinpesunestetiivisteestä aiheutuva palo‑ ja loukkaantumisvaara

Lasinpesunestetiiviste on herkästi syttyvää. Jos sitä joutuu moottorin kuumiin rakenneosiin tai pakokaasulaitteistoon, se voi syttyä.

Varmista, että lasinpesunestetiivistettä ei mene ohi täyttöaukosta.
HUOMAUTUS Tarkoitukseen soveltumattoman lasinpesunesteen ulkovaloihin aiheuttamat vauriot

Tarkoitukseen soveltumattomat lasinpesunesteet voivat vaurioittaa ulkovalojen muovipintaa.

Käytä vain lasinpesunesteitä, jotka sopivat myös muovipinnoille, esim. MB SummerFit tai MB WinterFit.
HuomautusLasinpesunesteen sekoittamisen johdosta tukkeutuneet pesunestesuuttimet
Älä sekoita MB SummerFitiin ja MB WinterFitiin muita lasinpesunesteitä.

Älä käytä tislattua tai deionisoitua vettä. Muuten täyttömäärän tunnistin voi laueta virheellisesti.

Suositeltu lasinpesuneste:
 • jäätymispisteen yläpuolella:  esim. MB SummerFit

 • jäätymispisteen alapuolella:  esim. MB WinterFit

Katso oikea sekoitussuhde pakkasnestesäiliössä olevista tiedoista.

Sekoita pesuvettä ympärivuotisesti lasinpesunesteeseen.

Lasinpesimen täyttäminen
VAROITUS Palovammavaara konepeltiä avattaessa
Jos avaat konepellin moottorin ollessa ylikuumentunut tai moottoritilan tulipalon sattuessa, seurauksena voivat olla seuraavat tilanteet:
 • Voit joutua kosketuksiin kuumien kaasujen kanssa.

 • Voit joutua kosketuksiin ulosvaluvien, kuumien käyttöaineiden kanssa.

Anna ylikuumentuneen moottorin jäähtyä ennen konepellin avaamista.
Jos moottoritilassa palaa, pidä konepelti kiinni ja ota yhteyttä palokuntaan.
VAROITUS Liikkuvista osista aiheutuva loukkaantumisvaara

Moottoritilan komponentit voivat pysyä käynnissä sytytysvirran ollessa kytkettynä pois päältä tai lähteä äkillisesti käyntiin.

Ota huomioon seuraavat seikat ennen moottoritilaan tehtäviä toimenpiteitä:

Kytke sytytysvirta pois päältä.
Älä koskaan laita kättä liikkuvien rakenneosien vaara-alueelle, esim. tuulettimen pyörimisalueelle.
Riisu korut ja kellot.
Pidä vaatteet ja hiukset etäällä liikkuvista osista.
VAROITUS Moottoritilan kuumista rakenneosista aiheutuva palovammavaara

Tietyt moottoritilan rakenneosat voivat olla erittäin kuumia, esim. moottori, jäähdytin ja pakokaasulaitteiston osat.

Anna moottorin jäähtyä ja koske vain seuraavassa kuvattuihin rakenneosiin.
Jos sinun on suoritettava töitä moottoritilassa, kosketa vain seuraavia osia:
 • konepelti

 • öljymittatikku

 • moottoriöljyn täyttöaukon kansi

 • pesunestesäiliön kansi

 • jäähdytysnesteen tasaussäiliön kansi

VAROITUS Lasinpesunestetiivisteestä aiheutuva palo- ja loukkaantumisvaara

Lasinpesunestetiiviste on herkästi syttyvää.

Lasinpesunestetiivistettä käsiteltäessä on vältettävä tulta, suojaamattomia valonlähteitä, tupakointia ja kipinöiden muodostumista.
VAROITUS Lasinpesunestetiivisteestä aiheutuva palo‑ ja loukkaantumisvaara

Lasinpesunestetiiviste on herkästi syttyvää. Aine voi syttyä palamaan päätyessään kosketuksiin kuumien rakenneosien kanssa.

Varmista, että lasinpesunestetiivistettä ei mene ohi täyttöaukosta.
Lasinpesunesteen lisääminen
Pesunesteen säiliö (esimerkki)
Sekoita pesuneste valmiiksi oikeaan sekoitussuhteeseen erillisessä säiliössä.
Vedä pesunestesäiliön korkkia lenkistä ylöspäin.
Lisää valmiiksi sekoitettua pesunestettä.
Paina korkkia täyttöaukkoon, kunnes se lukittuu kuuluvasti paikalleen.

Ota huomioon lasinpesunestettä koskevat muut tiedot Lisää.

Tuulilasinpyyhkimien sulkien vaihtaminen
VAROITUS Päälle kytkettyjen lasinpyyhkimien pyyhinsulkien vaihtamisen aiheuttama väliinjäämisvaara

Jos lasinpyyhkimet alkavat liikkua pyyhinsulkia vaihdettaessa, jokin kehon osa voi jäädä puristuksiin pyyhkimien varsien väliin.

Kytke aina lasinpyyhkimet ja auton moottori pois päältä ennen pyyhinsulkien vaihtamista.
VAROITUS Konepellin auki ollessa lasinpyyhinten käyttämisestä aiheutuva loukkaantumisvaara

Jos lasinpyyhkimet alkavat liikkua konepellin ollessa auki, jokin kehon osa voi jäädä puristuksiin pyyhkimen varren väliin.

Jos konepelti on avattava, kytke aina ensin lasinpyyhkimet ja auton moottori pois päältä.
Pyyhkimien varsien siirtäminen vaihtoasentoon
Kytke auto päälle.
Paina noin yhden sekunnin sisällä yhdistelmäkatkaisimen näppäintä ensimmäiseen painepisteeseen saakka.

Pyyhkimien varret siirtyvät vaihtoasentoon.

Pyyhinsulkien irrottaminen
Käännä pyyhkimen varsi poispäin tuulilasista.
Paina vapautuspainiketta .
Vedä pyyhinsulka ylöspäin nuolen suuntaan pois pyyhkimen varresta.
Pyyhinsulkien asentaminen
Paina uutta pyyhinsulkaa pyyhkimen varteen nuolen suuntaan, kunnes vapautuspainike lukittuu.
Varmista, että pyyhinsulka on oikein paikoillaan.
Käännä pyyhkimien varret taakse tuulilasia vasten.
Kytke auto päälle.
Paina kerran yhdistelmäkatkaisimen näppäintä .
tai
Kiihdytä auto yli 10 km/h:n nopeuteen.

Pyyhkimien varret siirtyvät takaisin perusasentoon.