Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • Citan
 • 09/2023
app store google play
X

Tulosta
Varoitusvilkkujen kytkeminen päälle ja pois päältä
Paina näppäintä .

Varoitusvilkut kytkeytyvät automaattisesti päälle turvatyynyn lauetessa.

Varoitusvilkut toimivat myös auton ollessa sammutettuna.

Ota palonsammutin esille
VAROITUS Onnettomuusvaara, jos palonsammutinta ei ole oikein kiinnitetty kuljettajan jalkatilaan

Palonsammutin voi rajoittaa polkimen liikerataa tai lukita pohjaan painetun polkimen paikalleen.

Tämä vaarantaa auton käyttö‑ ja liikenneturvallisuuden.

Palonsammutin voi sinkoutua kuljettajan jalkatilasta ja aiheuttaa vammoja kuljettajalle tai matkustajille.

Varastoi ja kiinnitä palonsammutin aina asianmukaisesti kannattimeen.
Älä käsittele palonsammutinta ajon aikana.

Palonsammutin sijaitsee kuljettajan istuimen alla.

Avaa pidikkeen lukitus.
Ota palonsammutin pois kannattimesta.

Lue palonsammuttimessa olevat ohjeet huolellisesti ja perehdy sammuttimen käyttöön. Anna palonsammutin uudelleentäytettäväksi jokaisen käyttökerran jälkeen, ja tarkasta se vuoden kahden välein. Muuten palonsammutin ei mahdollisesti toimi hätätapauksessa.

Noudata kulloisenkin oleskelumaan maakohtaisia lakimääräyksiä.

Varoituskolmion ottaminen esille
Varoituskolmio sijaitsee:
 • Tila-auto: sivulla olevassa säilytyslokerossa takana oikealla tavaratilassa.

 • Pakettiauto/Mixto: tavaratilassa tai ensimmäisen istuinrivin pään yläpuolisessa säilytystilassa.

Ota varoituskolmio esille säilytyslokerosta.
Ensiapulaukun ottaminen esille
Ensiapulaukku sijaitsee:
 • Tila-auto: sivulla olevassa säilytyslokerossa takana vasemmalla tavaratilassa.

 • Pakettiauto/Mixto: tavaratilassa tai ensimmäisen istuinrivin pään yläpuolisessa säilytystilassa.

Ota ensiapulaukku esille säilytyslokerosta.

Tarkasta vähintään kerran vuodessa ensiapulaukun viimeinen käyttöpäivä. Vaihda vanhentuneet ensiapulaukun materiaalit uusiin ja täydennä puuttuvat osat.

Noudata kulloisenkin oleskelumaan maakohtaisia lakimääräyksiä.

QR-koodi pelastuskorttia varten

Tankin luukkuun ja vastakkaisen puolen B-pilariin on liimattu QR-koodit. Onnettomuustilanteessa pelastusvoimat saavat QR-koodien avulla auton pelastuskortin nopeasti käyttöönsä. Ajan tasalla oleva pelastuskortti sisältää kompaktissa muodossa auton tärkeimmät tiedot kuten johtojen sijainnit.

Lisätietoa saat osoitteesta: Kotisivu Mercedes-Benz - pelastuskortti

Käynnistysapu ja 12‑V:n‑akun lataaminen
Edellytykset
 • Auton paikallaan pysyminen on varmistettu seisontajarrulla.

 • Autot, joissa on automaattivaihteisto: Vaihteisto on kytketty pysäköintiasentoon .

 • Autot, joissa on käsivaihteisto: Vaihteisto on kytketty vapaa-asentoon .

 • Auto ja kaikki sähkökuluttimet on kytketty pois päältä.

 • Konepelti on avattu Lisää.

Esimerkkikuva
Avaa punaisen peitelevyn kansi.
Liitä oman auton akun pluspiste virtaa antavan akun plusnapaan käynnistysapukaapelilla/latausjohdolla. Aloita oman auton pluspisteestä .
Käynnistysapua käytettäessä:
Anna virtaa antavan auton moottorin käydä tyhjäkäyntikierrosluvulla.
Liitä virtaa antavan akun miinusnapa oman auton maadoituspisteeseen käynnistysapukaapelilla/latausjohdolla. Aloita virtaa antavasta akusta.
Käynnistysapua käytettäessä:
Käynnistä oman auton moottori.
Ladattaessa:
Aloita lataaminen.
Käynnistysapua käytettäessä:
Anna moottoreiden käydä muutaman minuutin ajan.
Käynnistysapua käytettäessä:
Ennen kuin irrotat käynnistysapukaapelin, kytke jokin oman auton sähköä kuluttava laite tai varuste, esim. valot, päälle.

Kun käynnistysavun käyttäminen / lataaminen on päättynyt:

Irrota käynnistysapukaapeli/latausjohto ensin virtaa antavan akun maadoituspisteestä ja miinusnavasta, sen jälkeen virtaa antavan akun pluspisteestä ja plusnavasta. Aloita aina oman auton liittimistä.

Lisätietoja saa ammattitaitoisesta erikoiskorjaamosta.

Sulakkeisiin liittyviä ohjeita
VAROITUS Johtojen ylikuormittumisesta aiheutuva onnettomuus‑ ja loukkaantumisvaara

Jos viallista sulaketta muokataan, tai se ohitetaan tai vaihdetaan sulakkeeseen, jonka ampeerimäärä on korkeampi, johdot voivat ylikuormittua.

Tämän seurauksena voi syttyä tulipalo.

Korvaa vialliset sulakkeet aina spesifioiduilla uusilla sulakkeilla, joiden ampeerimäärä on oikea.
HUOMAUTUS Vääristä sulakkeista aiheutuvat vauriot

Väärien sulakkeiden käyttö voi johtaa sähkökomponenttien tai sähköjärjestelmien vaurioitumiseen tai niiden toiminnan huomattavaan rajoittumiseen.

Käytä vain Mercedes-Benzille hyväksyttyjä sulakkeita, joiden arvo on ohjeenmukainen.

Palanut sulake on vaihdettava samanarvoiseen uuteen sulakkeeseen. Sulakkeet tunnistaa värin ja merkinnän perusteella. Katso sulakearvot ja muut huomioon otettavat tiedot sulakekaaviosta.

HUOMAUTUS Kosteudesta aiheutuvat vauriot tai virhetoiminnot

Kosteus voi aiheuttaa virhetoimintoja tai vaurioita sähköjärjestelmään.

Varmista, ettei sulakerasiaan pääse kosteutta sulakerasian ollessa auki.
Kun suljet sulakerasian, varmista, että kannen tiiviste on oikein sulakerasiaa vasten.

Jos myös uusi sulake palaa, tutkituta ja korjauta vian syy ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.

Varmista seuraavat seikat ennen sulakkeen vaihtamista:
 • Auton paikallaan pysyminen on varmistettu.

 • Kaikki sähkökuluttimet on kytketty pois päältä.

 • Auto on kytketty pois päältä.

Sulakkeet on jaettu eri sulakerasioihin:
 • Sulakerasia cockpitissä kuljettajan puolella Lisää

 • Sulakerasia moottoritilassa kuljettajan puolella Lisää

Sulakejärjestys

Sulakkeet voivat vaihdella auton varusteista riippuen.

Tietyt sulakkeet voidaan vaihtaa vain ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa. Näitä sulakkeita ei ole mainittu tarrassa.

Vaihda vain sulakkeet, jotka lukevat tarrassa.

Sulakkeet

Symboli

Kulutin

Lasinpesin

Etuvalonheittimet

Varoitusvilkkulaite

Äänimerkki

Perävaunun vetolaitteen liitäntä

Jarruvalot, matkustamon keskusyksikkö

Lasinpesin, peruutusvalot

Vilkkuvalo

Ikkunannostin

Rengasrikkoa koskevia huomautuksia
VAROITUS Paineettomista renkaista aiheutuva onnettomuusvaara

Paineeton rengas heikentää voimakkaasti ajo-ominaisuuksia sekä ohjausominaisuuksia ja jarrutuskäyttäytymistä.

Älä aja paineettomalla renkaalla.
Vaihda paineettoman renkaan tilalle varapyörä tai ota yhteyttä ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon.
Auton varusteista riippuen rengasrikkotilanteessa on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:
 • Autot, joissa on Tirefit-renkaanpaikkaussarja: Voit korjata renkaan, jotta voit jatkaa ajoa rajoitetusti. Käytä tätä varten Tirefit-renkaanpaikkaussarjaa Lisää.

 • Voit soittaa vikapuhelun kattokäyttöyksikössä olevalla vikapuhelunäppäimellä Lisää.

 • Vaihda pyörä Lisää.

Yleistä sallituista hinaustavoista

Mercedes-Benz suosittelee teknisissä vikatapauksissa hinaamisen sijasta kuljettamaan auton.

Käytä hinaamiseen molemmat akselit alhaalla hinausköyttä tai hinaustankoa. Älä käytä vetokoukkujärjestelmiä.

VAROITUS Onnettomuusvaara ohjauspyörälukolla hinattaessa

Kun ohjauspyörälukko on lukittu, autoa ei voida enää ohjata.

Kytke aina auto päälle hinausköydellä tai hinaustangolla hinaamisen yhteydessä.
HUOMAUTUS Epäasianmukaisesta hinaamisesta aiheutuvat auton vauriot
Noudata hinaamista koskevia huomautuksia ja ohjeita.
Sallitut hinaustavat

Kumpikin akseli alhaalla

Etuakseli nostettuna

Taka-akseli nostettuna

Kyllä, enintään 80 km nopeudella 40 km/h

Kyllä, enintään 80 km nopeudella 40 km/h

Kyllä, enintään 80 km nopeudella 40 km/h

Hinaaminen akseli nostettuna: Hinaaminen tulee antaa hinausyrityksen tehtäväksi.

Jos vaihteistoa ei voi kytkeä asentoon , kuljeta auto Lisää. Auton kuljettamiseen tarvitaan hinausauto, jossa on nostolaite.