Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • Citan
 • 09/2023
app store google play
X

Tulosta
Takatilan selkänojan kääntäminen eteen
VAROITUS Puristuksiin jäämisen vaara istuimia siirrettäessä

Kun siirrät jotain istuinta, voit itse tai joku matkustajista jäädä puristuksiin.

Varmista, että istuinta siirrettäessä ei mikään ruumiinosa ole istuimen liikkuvuusalueella.
VAROITUS Lukittumattomasta takaistuinpenkistä, takaistuimesta ja selkänojasta aiheutuva onnettomuusvaara

Takaistuinpenkki, takaistuin ja selkänojat voidaan kääntää eteen myös ajossa.

 • Tämä voi aiheuttaa sen, että autossa matkustava henkilö puristuu voimakkaasti turvavyötä vasten. Tällöin turvavyö ei suojaa asianmukaisella tavalla, ja siitä voi lisäksi aiheutua vammoja matkustajille.

 • Selkänoja ei pysty pitämään tavaratilassa olevia esineitä tai kuormaa‑ paikoillaan.

Varmista ennen jokaista ajomatkaa, että takaistuinpenkki, takaistuin ja selkänoja ovat lukittuneet.

Varmista aina, että kaikki autossa matkustavien henkilöiden turvavyöt on kiinnitetty asianmukaisesti ja että nämä istuvat oikein. Tähän on kiinnitettävä huomiota etenkin lasten osalta.

Jos sinun ei tarvitse enää käyttää alas käännettyä selkänojaa kuormauspintana, käännä selkänoja uudelleen taakse.

Edellytykset
 • Alue, jolle selkänoja käännetään, on oltava esteetön.

 • Takatilan selkänojien pääntuet on työnnetty kokonaan sisään.

 • Etuistuinten kääntöpöydät on käännetty ylös.

 • Takaistuinpenkin kuormitus on enintään 300 kg.

Voit kääntää vasemman selkänojan keskimmäisen selkänojan kanssa sekä oikean selkänojan erikseen eteen.

Säädä tarvittaessa kuljettajan tai etumatkustajan istuin eteen.
Kiinnitä turvavyö turvavyön vyöosan ohjaimeen .
Työnnä takatilan selkänojien pääntuet kokonaan sisään Lisää.
Vedä lukituksen avausvipua .

Kyseisen selkänojan lukitus on avattu.

Käännä takatilan selkänoja eteen.

Istuinosa siirtyy mukana eteenpäin.

Takatilan selkänojan kääntäminen taakse
VAROITUS Puristuksiin jäämisen vaara istuimia siirrettäessä

Kun siirrät jotain istuinta, voit itse tai joku matkustajista jäädä puristuksiin.

Varmista, että istuinta siirrettäessä ei mikään ruumiinosa ole istuimen liikkuvuusalueella.
VAROITUS Lukittumattomasta takaistuinpenkistä, takaistuimesta ja selkänojasta aiheutuva onnettomuusvaara

Takaistuinpenkki, takaistuin ja selkänojat voidaan kääntää eteen myös ajossa.

 • Tämä voi aiheuttaa sen, että autossa matkustava henkilö puristuu voimakkaasti turvavyötä vasten. Tällöin turvavyö ei suojaa asianmukaisella tavalla, ja siitä voi lisäksi aiheutua vammoja matkustajille.

 • Selkänoja ei pysty pitämään tavaratilassa olevia esineitä tai kuormaa‑ paikoillaan.

Varmista ennen jokaista ajomatkaa, että takaistuinpenkki, takaistuin ja selkänoja ovat lukittuneet.
HUOMAUTUS Selkänojaa taakse käännettäessä väliin jäämisestä aiheutuva turvavyön vaurioituminen

Turvavyö voi jäädä selkänojaa taakse käännettäessä väliin ja vaurioitua tämän seurauksena.

Varmista, että turvavyö on kiinnitetty turvavyön vyöosan ohjaimeen.
Säädä tarvittaessa kuljettajan tai etumatkustajan istuin eteen.
Käännä selkänojaa nuolen suuntaan taaksepäin, kunnes se lukittuu.
Varmista, että selkänoja on lukittunut. Vedä tätä varten selkänojaa voimakkaasti.
Säädä tarvittaessa pääntuki Lisää.
Takaistuinten irrottaminen tai asentaminen
VAROITUS Puristuksiin jäämisen vaara istuimia siirrettäessä

Kun siirrät jotain istuinta, voit itse tai joku matkustajista jäädä puristuksiin.

Varmista, että istuinta siirrettäessä ei mikään ruumiinosa ole istuimen liikkuvuusalueella.
VAROITUS Onnettomuus‑ ja loukkaantumisvaara, kun istuin ei ole lukittunut paikoilleen

Lukittumaton istuin voi siongota ulos autosta ajon aikana.

Varmista aina, että kaikki istuimet on kiinnitetty paikoilleen ohjeiden mukaisesti.
VAROITUS Paikalleen lukittumattomasta istuimesta aiheutuva puristumisvaara

Istuin ei lukitu paikalleen, kun sitä käännetään eteen. Istuin voi kääntyä äkillisesti takaisin pystyasentoon  esim. kiihdytyksen, jarrutuksen, äkillisen suunnanvaihdon tai onnettomuuden yhteydessä.

Istuimen liikkuvuusalueella olevat henkilöt voivat jäädä puristuksiin.

Työnnä eteen käännetty istuin aina takaisin pystyasentoon ennen ajoa.
Varmista, että istuin on lukittunut paikalleen.

Pidä auton lattialla olevat ohjainkiskot ja kiinnityskohdat vapaina liasta ja esineistä istuinten turvallisen lukittumisen takaamiseksi.

Edellytykset:
 • Istuin on käännetty eteen.

Takaistuinten irrottaminen
HUOMAUTUS Sähköisen kontaktin vaurioituminen irrotettaessa ja asennettaessa takaistuimia

Johdot voivat vaurioitua, mikäli alkuperäistä asennusasentoa ei oteta huomioon, ja ajotietokone voi tunnistaa istuimen asennon väärin.

Kun irrotat tai asennat takaistuimia, huomioi sähköisen kontaktin johtojen kulku ja takaisuinten alkuperäinen asennusasento.

Irrottamisen yhteydessä on lisäksi erotettava takaturvavyön tilanäytön sähköinen kontakti.

Irrota lattiarasian suojus .
Työnnä punainen varoke ulos.
Paina mustaa läppää ja työnnä pistoke ulos ylöspäin.
Kiinnitä pistoke kannattimeen .
Vedä vipua punaisesta merkinnästä ylöspäin.
Käännä istuinta kevyesti taaksepäin ja nosta istuin ankkuroinnista.
Takaistuinten asentaminen
HUOMAUTUS Sähköisen kontaktin vaurioituminen irrotettaessa ja asennettaessa takaistuimia

Johdot voivat vaurioitua, mikäli alkuperäistä asennusasentoa ei oteta huomioon, ja ajotietokone voi tunnistaa istuimen asennon väärin.

Kun irrotat tai asennat takaistuimia, huomioi sähköisen kontaktin johtojen kulku ja takaisuinten alkuperäinen asennusasento.
Sijoita istuimen ankkurointikoukku ajoneuvossa olevan istuinankkuroinnin päälle.
Taita istuinta kevyesti eteen ja aseta istuimen ankkurointikoukku molemmin puolin tankojen päälle.

Ankkurointikoukut lukittuvat kuuluvasti.

Ota pistoke ulos kannattimesta .
Kiinnitä kaapeli takaisin asetettaessa kaapelikanavassa olevaan pistokkeeseen .
Työnnä pistoke pistorasiaan.
Työnnä punainen varoke sisään vasemmalta ja oikealta.
Sulje lattiarasia kannella .

Jotta istuin voi lukittua takaisinasennuksen yhteydessä ohjeiden mukaisesti, jousitapeissa istuimen alapuolella on oltava näkyvissä punainen merkintä irrotetussa tilassa.

Vedä punaisesta lenkistä istuimen taustapuolella .

Jousitappien punainen merkintä tulee näkyviin.

Kallista istuinta eteenpäin vasteeseen asti ja anna istuimen sen jälkeen taittua takaisin taaksepäin.

Jousitapit lukittuvat kuuluvasti.

Varmista ennen liikkeellelähtöä, että selkänoja ja istuin ovat lukittuneet. Vedä tätä varten selkänojaa voimakkaasti.
Vetokoukun asentaminen
VAROITUS Väärin asennetusta ja kiinnitetystä vetokoukusta aiheutuva onnettomuus-‑ ja loukkaantumisvaara

Jos vetokoukku ei ole lukittunut paikalleen, se voi irrota ajon aikana ja vaarantaa muut tielläliikkujat.

Lukitse vetokoukku paikalleen kuvatulla tavalla ja varmista, että vetokoukku on asennettu tiukasti kiinni.
VAROITUS Paikalleen lukittumattomasta vetokoukusta aiheutuva onnettomuusvaara

Jos vetokoukku ei ole lukittunut paikalleen, perävaunu voi irrota.

Lukitse aina vetokoukku paikalleen kuvatulla tavalla ja varmista, että vetokoukku on asennettu tiukasti kiinni.
HUOMAUTUS Lisääntynyt esinevahinkojen vaara jos vetokoukun varsi on kiinnitettynä ilman perävaunua tai kiinnitetyn polkupyörätelineen johdosta
Jos perävaunua ei ole yhdistetty tai polkupyöräteline on kiinnitetty, vetokoukun varsi on irrotettava.

Ennen kuin autolla voi vetää perävaunua, täytyy vetokoukun varsi asentaa.

Työnnä vetokoukun varsi vetokoukun kiinnityskohtaan autossa.
Käännä avainta oikealle.

Lukko on lukittu.

Poista vetokoukun varren suojus vetokoukun varresta .
Vedä avain pois.
Varmista, että vetokoukun varsi on turvallisesti asennettu.

Noudata perävaunun vetolaitteen hoitoa koskevia huomautuksia Lisää.

Yleistä kuormansidontalenkeistä
Malli pakettiauto

Ota huomioon ajoneuvon lastaamiseen liittyvät ohjeet Lisää.

Kuormansidontalenkit

Autossa on mallista riippuen myös kuormansidontalenkit sivuseinäverhouksessa.

Tila-auton malli
Kuormansidontalenkit
Malli Mixto
Kuormansidontalenkit
Yleiskatsaus etuosan säilytyslokeroista
VAROITUS Epäasianmukaisesta tavaroiden säilyttämisestä aiheutuva loukkaantumisvaara

Jos tavarat sijoitetaan auton sisätilaan epäasianmukaisesti, ne voivat luisua tai sinkoutua ympäriinsä ja osua matkustajiin. Lisäksi mukitelineet, avoimet säilytystilat ja matkapuhelinpidikkeet eivät pysty pitämään niissä olevia esineitä tai sisältöä paikallaan onnettomuustilanteessa.

Tästä on seurauksena loukkaantumisvaara, erityisesti jarrutettaessa tai äkillisissä suunnanmuutoksissa!

Sijoita tavarat aina siten, että ne eivät voi näissä tai vastaavissa tilanteissa sinkoutua ympäriinsä.
Varmista aina, että tavarat eivät pistä esiin säilytystiloista, tavaraverkoista tai säilytysverkoista.
Sulje suljettavat säilytystilat ennen liikkeellelähtöä.
Sijoita raskaat, kovat, teräväkärkiset, teräväreunaiset, särkyvät tai suuret esineet aina tavaratilaan ja kiinnitä ne paikoilleen.

Ota huomioon ajoneuvon lastaamiseen liittyvät ohjeet.

Ylhäällä olevat säilytyslokerot
Ovissa oleva säilytystila
Kojelaudassa tuulilasin alapuolella oleva säilytyslokero
Sälilytyslokero etukeskikonsolissa, jossa mukitelineet, USB-liitännät ja latausmoduuli matkapuhelimen langatonta lataamista varten
Hansikaslokero
Kyynärnojassa oleva säilytys- ja puhelinlokero, jossa on multimedialiitännät ja säilytystila  esim. MP3-soittimelle