Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • Citan
 • 09/2023
app store google play
X

Tulosta
ECO-start-stop-toiminnon toimintatapa
VAROITUS Moottorin automaattisesta käynnistyksestä aiheutuva onnettomuus- ja loukkaantumisvaara

Jos moottori sammui automaattisesti ja autosta poistutaan sen jälkeen, moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen. Auto voi lähteä liikkeelle.

Kytke auto aina pois päältä ja varmista auton pysyminen paikallaan ennen autosta poistumista.

Jos ECO-start-stop-toiminto on käyttövalmis ja kaikki auton vaatimukset täyttyvät, moottori sammuu automaattisesti, kun auto on jarrutettu pysähdyksiin. Kaikki auton järjestelmät ovat tällöin edelleen aktiivisia. Se käynnistää moottorin automaattisesti, kun auto lähtee uudelleen liikkeelle. Tällä tavoin ECO-start-stop-toiminto auttaa kuljettajaa laskemaan auton polttonesteen kulutusta. ECO-start-stop-toiminto kytkeytyy päälle joka kerta, kun auto käynnistetään uudelleen avaimella. ECO-start-stop-toiminnon voi tarvittaessa kytkeä pois päältä tai päälle manuaalisesti Lisää.

ECO-start-stop-toiminnon näytöt mittariston näytössä:
 • : ECO-start-stop-toiminto on käytettävissä.

 • : Kaikki auton edellytykset moottorin sammutukselle eivät täyty.

Moottorista riippuen näyttöön ilmestyy symboli vasta moottorin automaattisen sammutuksen tai ajon aikana.

Moottori sammutetaan automaattisesti seuraavien edellytysten täyttyessä:
 • Autot, joissa on käsivaihteisto: Autoa jarrutetaan, vaihteisto kytketään vapaa-asentoon alhaisella nopeudella ja sen jälkeen kytkinpoljin vapautetaan.

 • Autot, joissa on automaattivaihteisto: Auto pysäytetään vaihteiston ollessa asennossa tai .

 • Kaikki autoa koskevat moottorin automaattisen sammutuksen edellytykset täyttyvät.

Mittariston näytön kenttään ilmestyy symboli auton seisoessa paikallaan. Jos kaikki autoa koskevat edellytykset eivät täyty, mittariston näytön kenttään ilmestyy symboli .

Moottori käynnistetään uudelleen automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
 • Autot, joissa on käsivaihteisto: Kytkinpoljinta painetaan.

 • Autot, joissa on automaattivaihteisto: Jarrupoljin vapautetaan vaihdeasennossa .

 • Autot, joissa on automaattivaihteisto: Vaihteisto kytketään asentoon tai .

 • Kaasupoljinta painetaan.

 • Moottorin automaattinen käynnistys on auton kannalta välttämätöntä.

Jos moottori on sammutettu ECO-start-stop-toiminnon avulla, moottori käynnistyy automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
 • Jokin ovi avataan.

 • Kuljettajan istuimen turvavyö avataan.