Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • eVito
 • 05/2021
app store google play
X

Tulosta
Rengaspaineen tarkastaminen sähköisesti (vain autot, joissa on ohjaispyörän näppäimet)
Edellytykset
 • Auto on kytkettynä päälle.

Valitse näppäimellä tai Service (Huolto) .
Paina näppäintä .
Valitse näppäimellä tai Tyre pressure (Rengaspaine) .
Paina näppäintä .

Näyttöön ilmestyy kunkin pyörän senhetkinen rengaspaine.

Jos auto on ollut pysäköitynä yli 20 minuuttia, näyttöön ilmestyy viesti Tyre pressures will be displayed after a few minutes of driving (Rengaspaineet näkyvät muutaman minuutin ajon jälkeen) .

Noudata ehdottomasti myös rengaspainetta koskevia ohjeita Lisää.

Lasinpesimen täyttäminen
VAROITUS Palovammavaara konepeltiä avattaessa
Jos avaat konepellin, kun käyttöjärjestelmä on ylikuumentunut tai moottoritilassa on tulipalo, tämä voi johtaa seuraaviin tilanteisiin:
 • Voit joutua kosketuksiin kuumien kaasujen kanssa.

 • Voit joutua kosketuksiin muiden ulos tulevien, kuumien käyttöaineiden kanssa.

Anna ylikuumentuneiden osien jäähtyä, ennen kuin avaat konepellin.
Jos moottoritilassa on tulipalo, pidä konepelli suljettuna ja ota yhteyttä palokuntaan.
VAROITUS Liikkuvista osista aiheutuva loukkaantumisvaara

Moottoritilan komponentit voivat jatkaa käyntiä tai käynnistyä äkillisesti myös sytytysvirran ollessa kytkettynä pois päältä.

Ota huomioon seuraavat seikat ennen moottoritilaan tehtäviä toimenpiteitä:

Kytke sytytysvirta pois päältä.
Älä koskaan laita kättä liikkuvien rakenneosien vaara-alueelle,  esim. tuulettimen pyörimisalueelle.
Riisu korut ja kellot.
Pidä vaatteet ja hiukset kaukana liikkuvista osista.
VAROITUS Lasinpesunestetiivisteestä aiheutuva palo- ja loukkaantumisvaara

Lasinpesunestetiiviste on herkästi syttyvää.

Lasinpesunestetiivistettä käsiteltäessä on vältettävä tulta, suojaamattomia valonlähteitä, tupakointia ja kipinöiden muodostumista.
VAROITUS Moottoritilan kuumista rakenneosista aiheutuva palovammavaara

Tietyt moottoritilan rakenneosat,  esim. käyttöjärjestelmä ja jäähdytin, voivat olla erittäin kuumia.

Anna käyttöjärjestelmän jäähtyä ja kosketa vain seuraavaksi kuvattuja rakenneosia.
HUOMAUTUS Sopimattomasta lasinpesunesteestä aiheutuvat ulkovalojen vauriot

Sopimattomat lasinpesunesteet voivat vaurioittaa ulkovalojen muovipintaa.

Käytä vain myös muovipinnoille soveltuvia lasinpesunesteitä,  esim. MB SummerFit tai MB WinterFit.
Lasinpesunesteen lisääminen
Pesunesteen säiliö (esimerkki)
Ota huomioon lasinpesunesteeseen liittyvät huomautukset Lisää.
Vedä kansi lenkistä ylös.
Lisää pesunestettä.
Paina korkkia täyttöaukkoon, kunnes se lukittuu kuuluvasti paikalleen.
Tuulilasinpyyhkimien sulkien vaihtaminen
VAROITUS Päälle kytkettyjen lasinpyyhkimien pyyhinsulkien vaihtamisen aiheuttama väliinjäämisvaara

Jos lasinpyyhkimet alkavat liikkua pyyhinsulkia vaihdettaessa, jokin kehon osa voi jäädä puristuksiin pyyhkimien varsien väliin.

Kytke aina lasinpyyhkimet ja sytytysvirta pois päältä ennen pyyhinsulkien vaihtamista.
HUOMAUTUS Tuuli- tai takalasin vaurioituminen pyyhinsulan vaihtamisen yhteydessä

Jos pyyhkimen varsi käännetään taakse tuuli- tai takalasia vasten, kun pyyhinsulkaa ei ole vielä asennettu, levy voi vaurioitua törmäysvoiman seurauksena.

Älä koskaan käännä pyyhkimen vartta taakse tuuli- tai takalasia vasten, kun pyyhinsulkaa ei ole vielä asennettu. Pidä kiinni pyyhkimen varresta pyyhinsulkaa vaihdettaessa.
HUOMAUTUS Konepellin tai lasinpyyhkimien vaurioituminen konepeltiä avatessa

Jos lasinpyyhkimet on käännetty tuulilasilta kun konepelti avataan, voivat ne tai konepelti vaurioitua.

Varmista, että lasinpyyhkimiä ei ole käännetty tuulilasilta.
Pyyhinsulkien irrottaminen
Käännä pyyhkimien varret pois tuulilasista.
Pidä kiinni pyyhkimen varresta toisella kädellä. Kierrä pyyhinsulkaa toisella kädellä nuolen suuntaan vasteeseen saakka pois pyyhkimen varresta.
Työnnä työnnintä nuolen suuntaan , kunnes se lukittuu irrotusasentoon.
Vedä pyyhinsulka irti pyyhkimen varresta nuolen suuntaan .
Pyyhinsulkien asentaminen
Aseta uusi pyyhinsulka nuolen suuntaan pyyhkimen varteen.
Työnnä työnnintä nuolen suuntaan , kunnes se lukittuu lukitusasentoon.
Varmista, että pyyhinsulka on oikein paikoillaan.
Käännä pyyhkimien varret taakse tuulilasia vasten.
Huoltonäyttö
Vedä huoltonäytön suojakalvo irti vasta asennettujen pyyhinsulkien kärjestä.

Jos huoltonäytön väri muuttuu mustasta keltaiseen, pyyhinsulat on vaihdettava.

Värinmuutoksen kesto vaihtelee käyttöolosuhteista riippuen.

Auton pesemiseen pesulaitteistossa liittyviä ohjeita
VAROITUS Pesun jälkeen heikentyneen jarrutusvaikutuksen aiheuttama onnettomuusvaara

Pesun jälkeen jarrujen jarrutusvaikutus on heikentynyt.

Jarruta autoa pesun jälkeen varovasti liikennetilanne huomioiden, kunnes täysi jarrutusvaikutus on jälleen saavutettu.
HUOMAUTUS Automaattisesta jarrutuksesta aiheutuva auton vaurioituminen
Jos jokin seuraavista toiminnoista on kytketty päälle, auto jarruttaa tietyissä tilanteissa itse:
 • Aktiivinen jarrutusavustin

 • Aktiivinen etäisyysavustin Distronic

 • Hold-toiminto

Kytke nämä järjestelmät pois päältä seuraavissa tai vastaavissa tilanteissa auton vaurioitumisen välttämiseksi:

hinattaessa
autopesulaitteistossa
HUOMAUTUS Epäsopivasta pesulaitteistosta johtuvat vauriot
Ennen pesulaitteistoon ajamista on varmistettava, että pesulaitteisto sopii auton mitoille.
Varmista, että auton pohjan ja pesulaitteiston ohjainkiskojen välissä on riittävästi tilaa.
Varmista, että pesulaitteiston läpiajoleveys, erityisesti ohjainkiskojen leveys, on riittävä.
Huomioi seuraavat asiat ennen pesulaitteiston käyttöä auton vaurioitumisen välttämiseksi:
 • Aktiivinen jarrutusavustin on kytketty pois päältä.

 • Aktiivinen etäisyysavustin Distronic on kytkettynä pois päältä.

 • Hold-toiminto on kytketty pois päältä.

 • Sivulasi ja katto on suljettu kokonaan.

 • Ulkopeilit on taitettu sisään ja lisäantenni, jos käytössä, on irrotettu.

 • Ilmastoinnin puhallin on kytketty pois päältä.

 • Lasinpyyhkimen katkaisin on asennossa .

Puhdista karkea lika autosta ennen auton ajamista pesulaitteistoon.

Huomioi seuraavat seikat pesulaitteistosta lähtemisen jälkeen:
 • Ulkopeilit on taitettu kokonaan takaisin ulos ja lisäantenni, jos käytettävissä, on asennettu takaisin.

 • Raitojen muodostumisen välttämiseksi ja pyyhintä-äänten vähentämiseksi poista vahajäämät tuulilasista ja lasinpyyhkimien sulkakumeista.

Poista autoista, joissa on peruutuskamera, vahajäämät kameran linssistä Lisää.