Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Clasa V
 • 06/2020
app store google play
X

Tipărire
Pornirea căutării automate a benzinăriilor
Premise
 • Căutarea automată a benzinăriilor este activată mai multe .

Situație de rulare

Nivelul de combustibil din rezervor ajunge la rezerva de combustibil.

În display-ul media este afișată următoarea notificare: Rezervă de combustibil Apăsați aici pentru a căuta benzinării.

Confirmați notificarea.

Căutarea automată a benzinăriilor începe. Benzinăriile disponibile se afișează de-a lungul traseului și în apropierea poziției actuale a autovehiculului.

Selectați o benzinărie.

Se afișează adresa benzinăriei.

Calculați traseul mai multe.

Benzinăria este setată ca destinație sau ca cea mai apropiată destinație intermediară.

Dacă deja există patru destinații intermediare:
selectați Da la interogare.

Benzinăria este înregistrată în vederea de ansamblu a traseelor. Se șterge destinația intermediară 4. Ghidarea spre destinație începe.

Alimentarea autovehiculului
AVERTIZARE Pericol de arsuri‑ și explozii din cauza carburantului

Carburanții sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, lumina directă, fumatul și formarea de scântei.
Înaintea și în timpul alimentării, decuplați contactul și, dacă este cazul, încălzirea staționară.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.
AVERTIZARE ‑Pericol de incendiu și explozie din cauza încărcării electrostatice

Încărcarea electrostatică poate duce la aprinderea aburilor de combustibil.

Înainte de a deschide capacul de rezervor și de a prinde pistolul de alimentare, atingeți caroseria metalică a autovehiculului.
Pentru a evita încărcarea electrostatică, în timpul alimentării nu urcați în autovehicul.
AVERTIZARE Pericol de incendiu din cauza amestecului de carburant

Autovehicule cu motor diesel:

Când motorul este pornit, componentele instalației de evacuare a gazelor arse se pot supraîncălzi neobservate.

Nu alimentați niciodată cu benzină.
Nu amestecați niciodată benzină în carburantul diesel.
INDICAȚIE Nu alimentați cu motorină autovehiculele cu motor pe benzină
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • Nu cuplați aprinderea. În caz contrar combustibilul poate ajunge la motor.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Înștiințați un atelier de service de specialitate.
Lăsați să se scurgă complet rezervorul de combustibil, precum și conducta de combustibil.
INDICAȚIE Nu alimentați cu benzină autovehiculele cu motor diesel
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • Nu cuplați aprinderea. În caz contrar, carburantul poate să ajungă în instalația de combustibil.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Înștiințați un atelier de service de specialitate.
Lăsați să se scurgă complet rezervorul de combustibil, precum și conducta de combustibil.
INDICAȚIE Deteriorarea instalației de combustibil din cauza rezervorului de combustibil umplut excesiv.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
INDICAȚIE Combustibil care stropeşte la înlăturarea pistolului de alimentare
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
INDICAȚIE Deteriorare din cauza combustibilului pe suprafețe vopsite
Nu vărsați combustibil pe suprafețele vopsite.
INDICAȚIE CU PRIVIRE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Afectarea mediului înconjurător din cauza manipulării neconforme a combustibilului

În cazul manipulării neconforme, combustibilii periclitează oamenii și mediul înconjurător.

Nu lăsați combustibilii să ajungă în canalizare, în apele de suprafață, în apa freatică sau în sol.
Premise
 • Autovehiculul este deblocat.

 • Încălzirea suplimentară este dezactivată.

 • Aprinderea este decuplată.

 • Ușa față stânga este deschisă.

În timpul alimentării, nu vă urcați la loc în autovehicul. Astfel, ați putea să vă încărcați la loc electrostatic.

Respectați indicațiile cu privire la fluidele de lucru mai multe.

Clapeta rezervorului
Capacul rezervorului

Clapeta rezervorului se află în partea stângă a ușii față, în direcția de mers. Poziția capacului rezervorului este afișată și pe Kombiinstrument . Săgeata de pe pompa de carburant indică partea autovehiculului.

Deschideți clapeta rezervorului .
Rotiți înspre stânga și scoateți capacul rezervorului .
Închideți toate ușile autovehiculului, pentru ca în habitaclu să nu pătrundă vapori de combustibil.
Împingeți complet în locașul de alimentare, fixați ștuțul de umplere al pistolului de alimentare și alimentați.
Umpleți rezervorul de combustibil până când se decuplează pistolul de alimentare.
Așezați și rotiți spre dreapta capacul rezervorului .

Un zgomot specific semnalează faptul că capacul rezervorului de combustibil este închis complet.

Deschideți ușa față stânga.
Închideți clapeta rezervorului .

Autovehicule cu motor diesel și cu blocarea alimentării greșite cu benzină: locașul de alimentare este configurat pentru alimentarea la coloanele cu pistol de alimentare cu motorină pentru autoturisme.

Autovehicule cu motor diesel fără blocare la alimentare greșită: alimentare preferată la o pompă de combustibil diesel pentru camioane. Puteți alimenta și la o pompă de combustibil diesel pentru camioane.

Dacă rezervorul de combustibil este golit complet, alimentați cu minim 5 l combustibil.

Autovehiculele cu operare mixtă pot fi recunoscute după autocolantul „Ethanol up to E85!” pe capacul rezervorului.

Verificarea electronică a presiunii în anvelope
Premise
 • aprinderea este cuplată.

Cu tasta accesați listele meniurilor.
Selectați cu tasta sau Service (Service) .
Apăsați tasta .
Selectați cu tasta sau Tyre pressure ( Presiune anvelope ) .
Apăsați tasta .

Display-ul afișează presiunea curentă în anvelopa fiecărei roți.

Dacă autovehiculul a fost parcat mai mult de 20 minute, display-ul afișează mesajul Tyre pressures will be displayed after a few minutes of driving (Afişaj presiune anvelope după câteva minute de condus ) .

Respectați indicațiile cu privire la presiunea anvelopelor mai multe.

Completare cu AdBlue®
INDICAȚIE Motorul se poate deteriora, dacă ajunge AdBlue® în combustibil
Este interzisă alimentarea rezervorului de carburant cu AdBlue®.
AdBlue® poate fi alimentat doar în rezervorul de AdBlue®.
Evitați supraalimentarea rezervorului de AdBlue®.
INDICAȚIE Habitaclul autovehiculului se poate murdări dacă există scurgeri de AdBlue®
După alimentare, închideți bine recipientul de alimentare cu AdBlue®.
Evitați transportul în autovehicul pe o perioadă lungă a recipientelor de alimentare AdBlue®.
INDICAȚIE Umplerea rezervorului AdBlue® cu un autovehicul înclinat

Rezervorul AdBlue® poate fi completat corespunzător numai cu un autovehicul aflat în poziție orizontală. Astfel se evită oscilațiile la cantitatea de umplere.

La umplerea unui autovehicul înclinat există pericolul de supraumplere. Componentele tratării ulterioare cu gaze arse pot fi deteriorate.

La umplerea rezervorului AdBlue® autovehiculul trebuie să fie oprit pe orizontală.
INDICAȚIE Defecte de vopsea prin AdBlue®

Resturile de AdBlue® se cristalizează după un anumit timp.

Curățați imediat cu apă suprafețele care la alimentare intră în contact cu AdBlue® sau îndepărtați imediat urmele cu apă.
De asemenea, AdBlue® se poate îndepărta cu o lavetă umedă și cu apă rece.
Dacă AdBlue® este deja cristalizat, utilizați pentru curățare un burete și apă rece.
Premise
 • Încălzirea suplimentară este dezactivată.

 • Aprinderea este decuplată.

 • Ușa față stânga este deschisă.

Următoarele mesaje apărute succesiv pe Display-ul multifuncțional vă solicită să completați rezervorul de AdBlue ®:
 • Refill AdBlue See Owner's Manual (Alimentare AdBlue vezi manualul de utilizare )

  Rezervorul de AdBlue® este golit până la limita de rezervă.

 • Refill AdBlue Emer. oper. in XXX km  See Owner's Manual (Alimentare AdBlue funcţionare în regim de urgenţă în XXX km vezi manualul de utilizare )

  Rezerva redusă de AdBlue® duce la o limitare a puterii după distanța de parcurs rămasă afișată. Completați cât mai repede posibil cu AdBlue®.

 • Mod de urgență: 20 km/h Fără pornire în XXX km v. instrucțiunile de exploatare

  Viteza autovehiculului este limitată până la 20 km/h. Mai puteți parcurge cu autovehiculul doar segmentul afișat. După aceea, pornirea motorului nu mai este posibilă.

 • Refill AdBlue Engine start not possible (Alimentare AdBlue pornire motor imposibilă )

  Autovehiculul nu mai poate fi pornit.

Puteți să afișați și nivelul de umplere AdBlue® și raza de acțiune AdBlue®mai multe.

Deschiderea capacului rezervorului de AdBlue®
Deschideți ușa față stânga și clapeta rezervorului .
Închideți toate ușile autovehiculului, pentru ca vaporii de amoniac să nu poată pătrunde în habitaclul autovehiculului.
Rotiți capacul albastru al rezervorului de AdBlue® spre stânga și scoateți-l.

Capacul rezervorului pentru combustibil rămâne închis.

Procesul de alimentare cu pistolul de alimentare de la pompa de carburant AdBlue®
Introduceți pistolul de alimentare în ștuțul de umplere al autovehiculului și completați cu AdBlue®. Însă, nu umpleți în exces rezervorul de AdBlue®.
Dacă la umplere pistolul de alimentare se decuplează automat, nu continuați procesul de umplere.

Rezervorul de AdBlue® este umplut complet.

Procedură de umplere cu canistră de alimentare
Varianta 1
Varianta 2
Desfaceți închizătoarea canistrei de alimentare AdBlue®.
Înșurubați bine furtunul la deschiderea® canistrei de alimentare AdBlue .
Înșurubați bine furtunul de unică folosință la ștuțul de umplere al autovehiculului.
Ridicați și răsturnați canistra de alimentare AdBlue®.

Când rezervorul AdBlue® este umplut complet, procesul de umplere se oprește.

Canistra de alimentare AdBlue® poate fi îndepărtată atunci când este aproape goală.

Evitați transportul permanent al canistrei de alimentare AdBlue® în autovehicul.

Deșurubați furtunul de unică folosință și canistra de alimentare AdBlue® în succesiune inversă, iar apoi închideți-le.
Închiderea capacului rezervorului de AdBlue®
După umplerea rezervorului AdBlue® așezați capacul rezervorului de AdBlue® pe ștuțul de umplere și rotiți spre dreapta.
Rotiți capacul rezervorului de AdBlue ®, până când inscripția acestuia este lizibilă și este poziționată orizontal.

Numai în acest fel este închis corect ștuțul de umplere.

Deschideți mai întâi ușa anterioară din stânga și apoi închideți clapeta rezervorului.
Cuplați contactul.

Mesajul de pe Displayul multifuncțional Refill AdBlue See Owner's Manual (Alimentare AdBlue vezi manualul de utilizare ) trebuie să se stingă după cca 20 secunde. Dacă apare în continuare mesajul, trebuie să adăugați mai mult AdBlue®.

Umplere instalație de spălat geamul
AVERTISMENT Risc de arsuri la deschiderea capotei motor

Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideţi capota, puteţi intra în contact cu gazele fierbinţi sau cu alte fluide de lucru evacuate.

Lăsaţi motorul supraîncălzit să se răcorească înainte să deschideţi capota motor.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsaţi capota închisă şi anunţaţi pompierii.
AVERTIZARE Pericol de accidentare din cauza componentelor mobile

Componentele din compartimentul motorului pot continua să funcționeze sau să pornească brusc chiar și atunci când aprinderea este oprită.

Înainte de a interveni în compartimentul motorului, aveți grijă la următoarele:

luați contactul.
niciodată nu interveniți în zona de acțiune a componentelor mobile, de exemplu  , în zona de acțiune a ventilatorului.
scoateți bijuteriile și ceasul.
țineți departe obiectele de vestimentație și părul de componentele mobile.
AVERTISMENT Pericol de arsuri și rănire din cauza detergentului concentrat de spălare a parbrizului

Detergentul concentrat de spălare a parbrizului este ușor inflamabil.

Evitați focul, sursele de lumină deschisă, formarea de scântei și fumatul în tratarea detergentului concentrat de spălare a parbrizului.
AVERTIZARE Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinți din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinți, de ex., motorul, radiatorul și componentele instalației de evacuare a gazelor arse.

Lăsați motorul să se răcească și atingeți numai componentele descrise în cele ce urmează.
Dacă trebuie să executați lucrări în compartimentul motorului, atingeți numai următoarele componente:
 • capota motorului

 • jojă de ulei

 • capacul de închidere al orificiului de umplere cu ulei de motor

 • capacul de închidere al rezervorului cu lichid de parbriz

 • capacul de închidere al vasului de expansiune pentru lichidul de răcire.

INDICAȚIE Avarii la iluminatul exterior din cauza lichidului neadecvat de spălare parbriz

Lichidele neadecvate de spălare parbriz pot deteriora suprafața de plastic a iluminării exterioare.

Utilizați doar lichide de spălare parbriz, care sunt adecvate și suprafețelor de plastic, de ex. MB SummerFit sau MB WinterFit.
Completare cu lichid de parbriz
Rezervor lichid de parbriz (Exemplu)
Amestecați lichidul de parbriz în proporția corectă de amestec într-un recipient.
Deschideți capota motorului mai multe.
Trageți în sus de buclă capacul de închidere al rezervorului lichidului de parbriz.
Completați cu lichidul de parbriz amestecat.
Apăsați capacul de închidere pe orificiul de umplere până se fixează.
Închideți capota motorului mai multe.

Amestecați apa cu detergent concentrat de spălare a parbrizului pe durata întregului an. Țineți cont de informațiile suplimentare privind detergenții pentru geamuri din capitolul "Fluide de lucru și cantități de umplere” mai multe.

Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz
AVERTISMENT Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ştergătorului când ştergătorul este pornit

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ştergătorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.
INDICAȚIE Deteriorări la parbriz și lunetă la schimbarea lamelei ștergător

Dacă brațul ștergător este rabatat înapoi la parbriz sau la lunetă când încă nu este montată o lamelă ștergător, parbrizul se poate deteriora din cauza intensității impactului.

Nu basculați niciodată la loc pe parbriz sau pe lunetă brațul de ștergător, dacă nu este încă montată lamela ștergătorului. Țineți bine brațul ștergătorului atunci când, schimbați lamela de ștergător.
INDICAȚIE Avarii la capota motorului sau ștergătoarelor la deschiderea capotei motorului

Dacă la deschiderea capotei motorului sunt ridicate ștergătoarele de pe parbriz, pot fi avariate ștergătoarele sau capota.

Asigurați-vă că ștergătoarele nu sunt ridicate de pe parbriz.
Demontare lamele ștergător
Ridicați prin pliere de pe parbriz brațele ștergătoarelor.
Țineți cu o mână brațul ștergătorului. Cu cealaltă mână rotiți lamela ștergătorului de pe brațul ștergătorului în direcția indicată de săgeată , până la opritor.
Împingeți clapeta în direcția indicată de săgeată , până când se fixează în poziția de demontare.
Trageți lamela de ștergător de pe brațul de ștergător, în sensul săgeții .
Montarea lamelelor ștergătoarelor
Așezați noua lamelă a ștergătorului pe brațul ștergătorului, în direcția indicată de săgeată .
Împingeți clapeta în direcția indicată de săgeată , până când se fixează în poziția de blocare.
Verificați poziția lamelei ștergătorului.
Pliați la loc pe parbriz brațele ștergătoarelor.
Afișaj revizie
Trageți folia de protecție a afișajului de revizie de pe vârful lamelei ștergătoarelor de parbriz nou montate.

Dacă afișajul de revizie se schimbă din negru în galben, atunci este necesară înlocuirea lamelelor ștergătoarelor.

Durata de schimbare a culorii variază în funcție de condițiile de utilizare.

Verificați nivelul uleiului de motor cu ajutorul calculatorul de bord (motor fără jojă de ulei)
Premise
 • Determinarea nivelului uleiului de motor se realizează în regim de rulare.

 • Motorul este la temperatura de funcționare.

 • La măsurare, autovehiculul se află în poziție orizontală.

 • Capota motorului nu este deschisă.

În funcție de profilul de rulare, afișarea nivelului uleiului este posibilă abia după un timp de rulare de 30 minute și cu aprinderea cuplată.

Calculator de bord:
Service (Service )
Engine oil level (Nivel ulei motor )
Unul dintre următoarele mesaje apare pe display-ul calculatorului de bord:

Engine oil level Measurement in progress... (Se măsoară nivelul uleiului de motor... )

Nu este încă posibilă măsurarea nivelului uleiului. Repetați solicitarea după maxim 30 minute de rulare.

Engine oil level OK (Nivel ulei motor în regulă )

Bara pentru afișajul nivelului de ulei din display este verde și se află între „min“ și „max“.

Nu completați cu ulei. Nivelul uleiului de motor este în ordine.

Engine oil level Warm up engine (Nivel ulei motor, încălziți motorul )

Rulați cu motorul până când acesta atinge temperatura de funcționare.

Engine oil level Correct measurement only if vehicle is on level ground (Nivel ulei motor, pentru măsurare, parcați autovehiculul pe loc drept )

Parcați autovehiculul pe o suprafață plană.

Engine oil level Add 1,0  (Nivel ulei de motor adaugă 1,0l )

Bara pentru afișajul nivelului de ulei din display este portocalie și se află sub „min“.

Nivelul uleiului este prea scăzut.

Completați cu 1 l de ulei de motor mai multe.

Engine oil level Reduce oil level (Nivel ulei motor, reduceți nivelul )

Bara pentru afișajul nivelului de ulei din display este portocalie și se află peste „max“.

Nivelul uleiului este prea ridicat.

Aspirați excesul de ulei de motor. Pentru aceasta, adresați-vă unui atelier de service de specialitate.

For engine oil level turn on ignition (Cuplați contactul pentru nivelul uleiului de motor )

Cuplați aprinderea pentru a verifica nivelul uleiului de motor.

Engine oil level System inoperative (Nivel ulei motor, sistem nefuncțional )

Senzorul pentru nivelul de umplere este defect sau nu este conectat.

Verificați indicatorul nivelului de ulei într-un atelier de service de specialitate.

Engine oil level System currently unavail. ()

Închideți capota motorului.
Indicații privind spălarea autovehiculului la instalația de spălat
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza efectului de frânare redus după spălarea autovehiculului

După o spălare a autovehiculului frânele au o eficacitate de frânare redusă.

După spălarea autovehiculului frânaţi cu atenţie, luând în considerare condiţiile din trafic, până când se restabileşte eficacitatea de frânare completă.
INDICAȚIE Avariere din cauza instalației de spălare necorespunzătoare
Înainte de intrarea într-o instalație de spălare, asigurați-vă că instalația de spălare este adecvată pentru dimensiunile autovehiculului.
Aveți grijă să existe suficientă gardă la sol între podeaua caroseriei și șina de ghidare a instalației de spălare.
Aveți grijă ca lățimea de trecere a instalației de spălare, în special lățimea șinelor de ghidare, să fie suficiente.
Pentru a preveni defecțiunile la autovehicul, respectați următoarele înaintea utilizării unei instalații de spălat:
 • geamul lateral și plafonul sunt complet închise.

 • oglinda exterioară este retrasă și este demontată o antenă suplimentară, dacă este necesar.

 • suflanta climatizării este dezactivată.

 • comutatorul ștergătorului este în poziția.

În cazul murdăririi puternice, curățați autovehiculul înainte de a intra în instalația de spălare.

După părăsirea instalației de spălare țineți cont de următoarele:
 • oglinzile exterioare sunt din nou extinse complet și antena suplimentară este montată din nou.

 • Resturile de ceară de pe parbriz și de pe cauciucul ștergătoarelor sunt îndepărtate pentru a evita formarea de dâre și a reduce zgomotul ștergătoarelor.

La autovehiculele cu cameră video pentru marșarier îndepărtați resturile de ceară de pe lentila camerei mai multe.