Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • V-класа
 • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Указание за пренастройване на светлините при пътувания в чужбина
Къси светлини

В страни, в които се шофира от другата страна на пътното платно, трябва да настроите фаровете на симетрични къси светлини. По този начин няма да заслепявате насрещното движение. Симетричните къси светлини не осветяват края на пътното платно толкова далеч и високо.

Автомобили с халогенни фарове:

Пренастройване на фаровете на симетрични къси светлини не е необходимо. Законовите изисквания на държавите, в които се шофира от другата страна на пътното платно, са изпълнени и без пренастройване.

Автомобили с LED фарове:

Можете да настроите късите светлини за ляво или дясно движение чрез бордовия компютър още.

Указания за редовна проверка на колелата и гумите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие поради повредени гуми

Повредените гуми могат да доведат до загуба на налягане в гумите.

Проверявайте редовно гумите за повреди и ако откриете такива, ги сменете.

Проверявайте редовно колелата и гумите за повреди, минимум на всеки две седмици, както и след пътуване по пресечен терен или по отсечки с лоша пътна настилка. Повредените колела могат да доведат до загуба на налягане в гумите.

Внимавайте напр. за следните неизправности:
 • срязвания по гумата

 • пробождания по гумата

 • пукнатини по гумата

 • издутини по гумата

 • огъване или силна корозия по колелата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Аквапланинг поради прекалено нисък профил на гумата

При прекалено нисък профил на гумата сцеплението на гумата спада.

При мокро пътно платно се повишава опасността от аквапланинг, най-вече при несъобразена скорост.

Редовно проверявайте дълбочината на профила и състоянието на протектора на гумата по цялата ширина на всички гуми.
Минимална дълбочина на профила при
 • Летни гуми: 3 мм

 • M+S гуми: 4 мм

С оглед на безопасността сменяйте гумите преди да достигнат предписаната от закона минимална дълбочина на профила.
Правете следните проверки на всички колела редовно, най-малко веднъж месечно или при необходимост, напр. преди по-дълго пътуване или пътуване по пресечен терен:
 • Проверка на налягането в гумите още

 • Проверка на капачките на вентилите

  Вентилите трябва да са защитени със специално одобрени от Mercedes-Benz за Вашия автомобил капачки на вентили за предпазване от влага и замърсяване.

 • Визуална проверка на дълбочината на профила и на състоянието на протектора на гумата по цялата ширина

  Минимална дълбочина на профила при летни гуми е 3 мм и при зимни гуми 4 мм.

Изваждане на предупредителния светлоотразителен триъгълник

Предупредителният светлоотразителен триъгълник се намира в отделението за вещи във вратата на водача.

Извадете предупредителния светлоотразителен триъгълник от отделението за вещи.
Изваждане на аптечката

Аптечката се намира в отделението за вещи на вратата на спътника.

Извадете аптечката от отделението за вещи.

Проверявайте минимум веднъж годишно срока на годност на аптечката. Подменяйте превързочните материали с изтекъл срок и заменяйте липсващите елементи.

Спазвайте законовите разпоредби на страната, в която се намирате в момента.

Преглед на актуализацията на картови данни
Извършване на актуализацията в оторизиран сервиз на Mercedes-Benz

Данните на дигиталната карта остаряват така, както и тези на обикновените пътни карти. Оптимално водене към целта от навигацията ще постигнете само с актуални картови данни. Информация за новите версии на дигиталната карта можете да получите в оторизиран сервиз на Mercedes-Benz .

Там можете да извършите процеса на актуализация на дигиталната карта.

Онлайн актуализация на картата

Чрез услугата Онлайн актуализация на карти се актуализират картовите данни.

Услугата не е достъпна във всички държави.

Има следните възможности за актуализация:
 • за един регион (автоматична актуализация на картови данни)

  За автоматичната актуализация на карти трябва да е включена системната настройка Автоматична онлайн актуализацияоще.

 • за няколко или за всички региони (ръчна актуализация на картови данни)

  Картовите данни се изтеглят първо на носител на данни и след това се актуализират в мултимедийната система.

Допълнителна информация за онлайн актуализацията на карти: Mercedes PRO Portal или Mercedes me Portal

Допълнителна информация за Mercedes PRO, Mercedes PRO connect и предлагания обем услуги ще намерите на: Mercedes PRO connect интерактивно ръководство за експлоатация

Въвеждане на интересна точка или адрес
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от загуба на концентрация поради информационни системи и комуникационни устройства

Когато използвате интегрираните в автомобила информационни и комуникационни устройства по време на път, вниманието Ви от пътя се отклонява. Освен това е възможно да загубите контрол над автомобила.

Използвайте тези устройства само ако пътната ситуация го допуска.
Ако това не може да се гарантира, спрете автомобила съобразно правилата за движение и извършете въвежданията при спрян автомобил.

При експлоатацията на мултимедийната система спазвайте законовите разпоредби на държавата, в която се намирате в момента.

Условия
 • За онлайн търсене: Mercedes PRO connect или Mercedes me connect е достъпно (в зависимост от държавата)

 • Имате потребителски профил в портала.

 • Услугата е достъпна.

 • Услугата е била активирана в оторизиран сервиз на Mercedes-Benz .

Допълнителна информация ще намерите на адрес: Mercedes PRO Portal или Mercedes me Portal

Мултимедийна система:
Navigation (Навигация)
Накъде?
Използване на търсене в автомобила

Въвеждането на цел ползва за търсенето в автомобила базата данни, която е запаметена в мултимедийната система.

Държавата, в която се намира автомобилът, е зададена .

Въведете интересната точка или адреса чрез клавиатурата (на изображението) или чрез разпознаването на ръкописен текст в . Въвеждането може да е в произволна последователност.

По време на задаването на целта в мултимедийната система се появяват предложения под . Изборът на цел се извършва в списъка или с .

Когато мултимедийната система е оборудвана с по-малък дисплей, извикването на списъка се извършва чрез символ за списък горе вдясно.

Можете напр. да въведете:
 • град, улица, номер на сграда

 • улица, град

 • пощенски код (ПК)

 • име на интересна точка

 • категория на интересна точка, напр. Бензиностанция

 • град, име на интересна точка

 • телефонен номер, когато е наличен за интересната точка

 • име на контакт

Примери за бързо въвеждане на адрес:
 • Ако търсите напр. Кьонигсщрасе в Щутгарт, можете да въведете ЩУТ и КЬОН.

 • Ако търсите напр. интересна точка във Великобритания, можете да въведете THE SHARD.

  Когато искате да опитате и двата варианта, трябва евентуално да промените държавата.

Алтернативно използвайте гласовата команда .
Превключване към разпознаване на ръкописен текст:
изберете .
Напишете знака върху сензорния екран. Знаците могат да бъдат написани един до друг или един над друг още.
Назад към въвеждане чрез клавиатура:
изберете .
Изтриване на запис:
изберете .

Знаците се изтриват поединично.

или
Ако са въведени знаци в , изберете до реда за въвеждане.

Записът се изтрива напълно.

Превключване към главни или малки букви:
изберете .
Превключване към цифри, специални знаци и символи:
изберете .

123 се променя на ABC (АБВ).

Индикацията се променя на #+=.

Изберете и превключете към други специални знаци.
Въвеждане на интервал:
изберете .
Настройване на езика на писане
Изберете .
Изберете езика на писане.

Функцията е целесъобразна за държави, в които се поддържат няколко набора от знаци. Такъв пример е Русия, където се използват кирилица и латиница.

Промяна на държава
Изберете международния код на държавата .
Въведете международния код на държавата, напр. F (Ф) за Франция.

Списъкът се филтрира.

Изберете държавата от списъка .

Целта може да бъде въведена.

Приемане на цел
Изберете целта в списъка .
Ако целта е многозначна, я изберете от списъка.

Показва се адресът на целта.

Изчислете маршрута.
Използване на онлайн търсене

Условие: медийният дисплей показва в реда за статуса интернет връзка със символ с две стрелки.

Онлайн търсенето не е достъпно във всички държави.

Въвеждането на цел използва онлайн услуги за карти. Ако търсенето в автомобила не даде подходящи цели или ако смените държавата, на разположение е онлайн търсенето.

Като цел може да зададете адрес, интересна точка или адрес от три думи.

Изберете международния код на държавата .
Изберете оператора на онлайн услугата в списъка с държави.
или
Ако търсенето в автомобила не даде резултати, въведете целта в реда за въвеждане. Последователността е произволна, напр. улица и град. Използвайте описаните функции за търсенето в автомобила.

Резултатите от търсенето се показват.

Изберете целта в списъка.

Показва се подробният изглед на маршрута.

Търсене на радиостанция чрез име на радиостанцията или директно въвеждане на честота
Мултимедийна система:
Радио
Изберете .
Изберете .
Въведете име на станция или честота.
Изберете радиостанция.