Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • V-класа
 • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Начин на функциониране на ECO Start-Stop функцията
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от инцидент и нараняване вследствие на автоматично стартиране на двигателя

Ако двигателят е бил изключен автоматично и след това Вие слезете от автомобила, двигателят автоматично се стартира отново. Възможно е автомобилът да се задвижи самоволно.

Преди напускане на автомобила винаги изключвайте подаването на контакт и обезопасявайте автомобила срещу самоволно потегляне.
Индикации на ECO Start-Stop функцията в комбиинструмента:
 • : ECO Start-Stop функция е в готовност за работа.

 • : Не всички условия в автомобила за спиране на двигателя са изпълнени.

В зависимост от двигателя символът се появява едва по време на автоматичното спиране на двигателя или по време на пътуване.

Ако са изпълнени всички условия в автомобила за автоматичното спиране на двигателя, двигателят ще се изключи автоматично:
 • Автомобили с механична предавателна кутия: забавяте скоростта на автомобила, при по-ниска скорост превключвате на празен ход и след това освобождавате педала на съединителя.

 • Автомобили с автоматична предавателна кутия: спирате автомобила в позиция на предавателната кутия или .

Двигателят отново се стартира автоматично в следните случаи:
 • Автомобили с механична предавателна кутия: натискате педала на съединителя.

 • Автомобили с автоматична предавателна кутия: в позиция на предавателната кутия освобождавате спирачния педал при неактивна HOLD функция.

 • Автомобили с автоматична предавателна кутия: включвате предавателната кутия на позиция или .

 • Натискате педала на газта.

 • Автоматично стартиране на двигателя е необходимо поради условия в автомобила.

Ако двигателят е изключен от ECO Start-Stopp функцията и отворите някоя от вратите, двигателят стартира автоматично.