Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • V-класа
  • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Комфортно отваряне/затваряне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при невнимателно комфортно затваряне

При комфортното затваряне в зоната на затваряне на страничните стъкла могат да бъдат притиснати части от тялото.

При комфортното затваряне контролирайте целия процес на затваряне и се уверете, че в зоната на затваряне не попадат части от Вашето тяло или от това на друго лице.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при комфортното отваряне

При комфортното отваряне части от тялото може да бъдат придърпани и притиснати между страничното стъкло и рамката за стъкло.

При отварянето се уверете, че никой не докосва страничното стъкло.
Ако някой бъде притиснат, незабавно натиснете бутона за отварянето на страничните стъкла.

Страничните стъкла спират.

За да затворите отново страничните стъкла, дръпнете бутона .
Комфортно затваряне с компенсатора за циркулационен въздух:
натискайте компенсатора нагоре или надолу, докато страничните стъкла се затворят автоматично.

Контролната лампа над компенсатора светва. Началната позиция на страничните стъкла е запаметена. Режимът на рециркулация се включва.

Ако след комфортното затваряне отворите ръчно страничните стъкла, те първо се отварят автоматично до началната позиция преди комфортното затваряне.

Комфортно отваряне с компенсатора за циркулационен въздух:
натискайте компенсатора нагоре или надолу, докато страничните стъкла се отворят автоматично.

Контролната лампа над компенсатора изгасва. Режимът на рециркулация се изключва.

Предварителна климатизация и комфортно отваряне с ключа:
задръжте натиснат бутон върху ключа.

Страничните стъкла се отварят автоматично и вентилаторът на климатизацията се активира.

Включване/изключване на радиоинформацията за трафика
Мултимедийна система:
Радио
Общи настройки
Включете или изключете Радиоинформация за трафика.