Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • V-класа
  • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Монтиране на теглич
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие‑ и нараняване поради неправилно монтиран и обезопасен теглич.

Когато тегличът не е фиксиран, по време на движение той може да се освободи и да застраши другите участници в движението.

Фиксирайте теглича както е описано и се погрижете за правилен монтаж на теглича.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на нефиксиран теглич

Ако тегличът не е фиксиран, ремаркето може да се откачи.

Фиксирайте теглича винаги както е описано и се погрижете за правилен монтаж на теглича.
Условия
  • Ключ на теглително-прикачното устройство

Отбележете номера на ключа, който принадлежи на теглича на теглително-прикачното устройство.

С този номер ще получите резервен ключ в оторизиран сервиз на Mercedes-Benz.

В зависимост от оборудването държачът за теглича може да е защитен с капак в бронята на автомобила.

Освободете механизма за бързо заключване от двете страни на бронята и свалете капака още.
Извадете сферичната глава на теглително-прикачното устройство от допълнителната ниша от дясната страна в задната част на купето и приберете капака.
Отключете ключалката в ръчното колело с ключа. Червената маркировка на ръчното колело трябва да се припокрива със зелената зона на теглича (монтажно положение).
Когато червената маркировка не се припокрива със зелената зона , отключете ключалката в ръчното колело с ключа.
Изтеглете ръчното колело навън. Завъртете червената маркировка в зелената зона на теглича , докато ръчното колело се фиксира.
Местете теглича вертикално в държача, докато се чуе, че е фиксиран.

Сферичната глава се блокира самостоятелно. Червената маркировка на ръчното колело се припокрива със зелената зона на теглича .

Само ако червената маркировка на ръчното колело се припокрива със зелената зона на теглича, той е фиксиран безопасно.

Заключете ключалката в ръчното колело с ключа.
Извадете ключа и поставете капака върху ключалката .

Само ако тегличът може да се заключи и ключът да се извади, тогава теглича е монтиран безопасно.

Съхранявайте сигурно ключа на теглително-прикачното устройство, напр. в чантата за документите на автомобила.

Ако не можете да извадите ключа, тегличът може да е замърсен.

Свалете теглича още и го почистете още.

Ако не можете да заключите теглича след почистването, теглително-прикачното устройство е повредено.

Свалете теглича.

Не е гарантирана безопасна експлоатация на движение с ремаркето. В този случай тегличът не може да се ползва за движение с ремарке.

Проверете теглително-прикачното устройство в квалифициран специализиран сервиз.
Точки за закрепване - общ преглед
Променящи се точки за закрепване в направляващите шини (пример)
Направляваща шина
Халка за закрепване

Не извършвайте промени или ремонти по точките за закрепване, халките за закрепване и по средствата за закрепване. Прочетете информацията за квалифицирания специализиран сервиз още.