Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • V-класа
 • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Включване и изключване на системата за аварийни светлини
Натиснете бутон .

Ако при включена система за аварийни светлини пуснете мигач, светят само мигачите от съответната страна на автомобила.

Системата за аварийни светлини се включва автоматично в следните ситуации:
 • Задействана е въздушната възглавница.

 • Автомобилът спира рязко от скорост над 70 км/ч до пълното му спиране.

Системата за аварийни светлини се изключва автоматично, когато след пълно спиране автомобилът отново достигне скорост, по-висока от 10 км/ч.

Системата за аварийни светлини функционира и при изключен автомобил.

Изваждане на пожарогасителя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествия заради неправилно закрепен пожарогасител в зоната на краката на водача

Пожарогасителят в зоната на краката на водача може да ограничи хода на педалите или да блокира натиснат педал.

Това застрашава експлоатационната и пътна безопасност на автомобила.

Освен това пожарогасителят може да се търкулне в зоната на краката и да нарани водача или други пътници в автомобила.

Съхранявайте пожарогасителя винаги съгласно предписанията и го прикрепвайте в държача.
Не изваждайте пожарогасителя по време на пътуване.
Отворете закопчалката на държача .
Извадете пожарогасителя от държача.

При автомобили с въртяща се предна седалка държачът с пожарогасителя е встрани на стойката на седалката.

Прочетете внимателно указанията върху пожарогасителя и се запознайте с начина на използването му. След всяко използване пожарогасителят трябва да се напълни отново и да се проверява всяка година или на всеки две години. Ако това не бъде спазено, той може да не функционира при спешен случай.

Спазвайте законовите разпоредби на страната, в която се намирате в момента.

Изваждане на предупредителния светлоотразителен триъгълник

Предупредителният светлоотразителен триъгълник се намира в отделението за вещи във вратата на водача.

Извадете предупредителния светлоотразителен триъгълник от отделението за вещи.
Изваждане на аптечката

Аптечката се намира в отделението за вещи на вратата на спътника.

Извадете аптечката от отделението за вещи.

Проверявайте минимум веднъж годишно срока на годност на аптечката. Подменяйте превързочните материали с изтекъл срок и заменяйте липсващите елементи.

Спазвайте законовите разпоредби на страната, в която се намирате в момента.

QR кодове за спасителна карта

Стикерите QR код са залепени на B‑колоната от страната на водача и на спътника. При произшествие спасителните екипи могат с помощта на QR кодовете бързо да получат информация от съответната спасителна карта за Вашия автомобил. Актуалната спасителна карта съдържа в компактна форма най-важната информация за Вашия автомобил, на пр. за разпределението на електрическите проводници.

Допълнителна информация ще получите на интернет адрес Homepage Mercedes-Benz - Спасителна карта.

Външна помощ за стартиране и зареждане на 12‑V‑акумулаторната батерия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от експлозия при замръзнала акумулаторна батерия

Разредена акумулаторна батерия може да замръзне още при температури около точката на замръзване.

Ако след това подавате външна помощ за стартиране или зареждате акумулаторната батерия, може да се отдели газ от батерията.

Преди зареждането или външната помощ за стартиране винаги размразявайте замръзнала акумулаторна батерия.

Ако при температурите около или под точката на замръзване предупредителните/контролните лампи на комбиинструмента не светват, има много голяма вероятност разредената акумулаторна батерия да е замръзнала.

В този случай спазвайте следните точки:
 • Не давайте външна помощ за стартиране и не зареждайте акумулаторната батерия.

 • Експлоатационният живот на размразена акумулаторна батерия може да е доста скъсен.

 • Поведението при стартиране може да се влоши, особено при ниска температура.

 • Препоръчва се проверка на размразена акумулаторна батерия от квалифициран специализиран сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от експлозия при процеса на зареждане и при външната помощ за стартиране

При процеса на зареждане и при външната помощ за стартиране от акумулаторната батерия може да се отдели избухлива газова смес.

Задължително избягвайте огън, открита светлина, образуване на искри и пушене.
Осигурете достатъчно проветрение.
Не се навеждайте над акумулаторна батерия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от киселинно изгаряне от киселина за акумулаторна батерия

Киселината за акумулаторна батерия е корозивна.

Избягвайте контакт с кожата, очите или дрехите.
Не се навеждайте над акумулаторната батерия.
Не вдишвайте газове от акумулаторната батерия.
Дръжте акумулаторната батерия далеч от деца.
Измийте веднага киселината за акумулаторната батерия обилно с чиста вода и незабавно потърсете лекарска помощ.
Външна помощ за стартиране
УКАЗАНИЕПовреда вследствие на многобройни или продължителни опити за стартиране

Вследствие на многобройни или продължителни опити за стартиране катализаторът може да бъде повреден от неизгоряло гориво.

Избягвайте многобройни и продължителни опити за стартиране.

Не стартирайте автомобила с помощта на устройство за бързо зареждане. Когато акумулаторната батерия е разредена, друг автомобил или външна акумулаторна батерия с кабели за помощ за стартиране може да помогне. За тази цел автомобилът е оборудван с точка за външно подаване на ток при стартиране в двигателния отсек.

При стартиране с външна помощ спазвайте следните точки:
 • Не при всички автомобили има достъп до акумулаторната батерия. Ако акумулаторната батерия на другия автомобил не е достъпна, дайте помощ за стартиране чрез външна акумулаторна батерия или приспособление за стартиране.

 • Външна помощ за стартиране може да ви оказват само при студен двигател и охладена изпускателна система за отработени газове.

 • Ако акумулаторната батерия е замръзнала, не стартирайте двигателя. Оставете акумулаторната батерия първо да се размрази.

 • Подавайте външна помощ за стартиране само от акумулаторни батерии с номинално напрежение от 12 V.

 • Използвайте само кабели за помощ за стартиране с достатъчно голямо сечение и изолирани полюсни клеми.

 • Ако акумулаторната батерия е напълно разредена, преди да направите опит за стартиране на автомобила, включете външната акумулаторна батерия няколко минути към Вашата. По този начин празната акумулаторна батерия малко се зарежда.

 • Внимавайте автомобилите да не се допират един с друг.

Кабели за помощ за стартиране и допълнителна информация за външната помощ за стартиране можете да получите в квалифициран специализиран сервиз.

Преди свързването на кабела за помощ за стартиране се уверете, че:
 • Кабелите за помощ за стартиране не са повредени.

 • Неизолираните части на полюсните клеми не докосват други метални части, докато кабелите за помощ при стартиране са свързвани с акумулаторната батерия.

 • Кабелите за помощ за стартиране не докосват части, които се движат при работещ двигател, напр. шайбата за клиновидния ремък или вентилатора.

Задействайте паркинг-спирачката.
Автомобили с автоматична предавателна кутия:
превключете предавателната кутия на позиция .
Автомобили с механична предавателна кутия:
включете на празен ход.
Изключете всички електрически консуматори, напр. аудиоустройства, вентилатори.
Изключете подаването на контакт и извадете ключа.
Отворете предния капак още.
Разделяне и свързване на кабела за помощ за стартиране
Точка за външно подаване на ток при стартиране (пример)
Избутайте докрай назад срещу пружинната сила защитата срещу допир на точката за външно подаване на ток при стартиране.

Точката за външно подаване на ток при стартиране се вижда.

План на свързване
Свалете капака на положителния полюс на външната акумулаторна батерия.
Свържете плюсовите клеми на кабела за помощ за стартиране първо към плюсовия полюс на външната акумулаторна батерия, а след това към плюсовия полюс на точката за външно подаване на ток при стартиране.
Свържете минусовата клема на кабела за помощ при стартиране първо с минусовия полюс на външната батерия и после с масата на собствения автомобил.
Оставете двигателя на подаващия ток автомобил да работи на обороти на празен ход.
Поставете ключа в контактната ключалка, стартирайте двигателя и го оставете да работи няколко минути.
Преди разделянето на клемите на кабела за помощ за стартиране включете електрически консуматор на собствения автомобил, напр. отоплението на задното стъкло или осветлението.
Разкачете минусовата клема на кабела за помощ при стартиране първо от масата и след това от минусовия полюс на външната батерия.
Разкачете плюсовата клема на кабела за помощ за стартиране първо от плюсовия полюс на точката за външно подаване на ток при стартиране и след това от плюсовия полюс на външната акумулаторна батерия.

Защитата срещу допир се връща чрез пружинната сила автоматично напред в изходна позиция и точката за външно подаване на ток при стартиране се затваря.

Поставете капака върху положителния полюс на външната акумулаторна батерия.
Проверете акумулаторната батерия в квалифициран сервиз.
12‑V‑акумулаторна батерия
УКАЗАНИЕ Повреди по електрониката поради неодобрени зарядни устройства

Когато зареждате вградена акумулаторна батерия със зарядно устройство, което не е одобрено за Mercedes-Benz, електрониката на автомобила може да бъде повредена.

Използвайте само зарядно устройство одобрено за Mercedes-Benz, което позволява зареждането в монтирано състояние.
Зареждайте акумулаторната батерия само през приспособлението за външна помощ при стартиране.

Специално адаптираното за автомобили Mercedes-Benz и проверено и одобрено от Mercedes-Benz зарядно устройство се предлага като аксесоар.

Допълнителна информация ще получите в оторизиран сервиз на Mercedes-Benz. Прочетете ръководството за експлоатация на зарядното устройство преди да заредите акумулаторната батерия.

Ако пътувате предимно на къси разстояния и/или при ниски външни температури, дозареждайте акумулаторната батерия по-често.

Свързвайте зарядното устройство в същата последователност както външната акумулаторна батерия при външната помощ за стартиране, към плюсовия полюс и контакта за масата.

Презареждайте демонтирана акумулаторна батерия, която не се ползва, на всеки три месеца. Така ще попречите на саморазреждането и ще предотвратите щети по акумулаторната батерия.

Поддръжка 12‑V‑акумулаторната батерия
УКАЗАНИЕ Разреждане на акумулаторна батерия вследствие на утечен ток

Замърсени клеми и повърхност на акумулаторната батерия предизвикват утечен ток. Това може да разреди акумулаторната батерия.

Поддържайте клемите и повърхностите на акумулаторната батерия чисти и сухи.
УКАЗАНИЕ Повреда на корпуса на акумулаторната батерия поради неправилно почистване

Ако ползвате почистващите препарати, съдържащи гориво, те повреждат корпуса на акумулаторната батерия.

Не използвайте почистващи препарати съдържащи гориво.
УКАЗАНИЕ Повреждане на акумулаторната батерия поради саморазреждане

Ако акумулаторната клетка бъде замърсена, саморазреждането се увеличава и акумулаторната батерия може да бъде повредена.

Почиствайте акумулаторната батерия само при завинтени тапи.

Обърнете внимание на следното при почистване на акумулаторната батерия:

Редовно проверявайте устойчивото положение на клемите на акумулаторната батерия и закрепването на отрицателния кабел към шасито.
Намажете долните страни на клемите на акумулаторната батерия със защитна смазка срещу окисляване.
Почиствайте корпуса на акумулаторната батерия само с обичайно предлаганите почистващи средства.
Указания за електрическите предпазители
УКАЗАНИЕ Електрически предпазители
Спазвайте указанията в допълнителното ръководство. В противен случай няма да можете да разпознаете опасностите.

Схемата за разпределение на предпазителите и указанията относно електрическите предпазители ще намерите в допълнителното ръководство „Разпределение на предпазителите“.

Указания при повреда на гума
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на гума без налягане

Гума без налягане силно влошава характеристиките на движение, както и маневреността и спирачното поведение на автомобила.

Не шофирайте с гума без налягане.
Сменете гумата без налягане с резервно колело или информирайте квалифициран специализиран сервиз.

Стикер с телефонните номера на Mercedes-Benz Сервиз 24 часа ще намерите например върху В колоната от страната на водача.

При автомобили с резервно колело в случай на повреда на гума ще намерите информация в "Колела и гуми" още.

Преглед на допустимите методи за теглене на автомобила
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на ограничени, важни за безопасността функции при тегленето на автомобила
Важни за безопасността функции са ограничени или вече не са на разположение в следните ситуации:
 • Подаването на контакт е изключено.

 • Спирачната система или сервоуправлението са неизправни.

 • Захранването с електроенергия или бордовата електрическа мрежа са неизправни.

Ако след това Вашият автомобил се тегли, за завъртането на волана и за задействането на спирачките може да е необходима значително повече сила.

Използвайте щанга за теглене.
Преди тегленето на автомобила се уверете, че кормилната уредба е със свободен ход.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие при теглене на автомобила с блокировка на волана

Когато блокировката на волана е задействана, управлението на автомобила става невъзможно.

При теглене с въже или щанга винаги подаването на контакт трябва да е включено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие при теглене на автомобил с твърде голямо тегло
Ако автомобилът, който ще стартирате чрез теглене или ще теглите, е по-тежък от допустимата обща маса на Вашия автомобил, е възможно да се стигне до следните ситуации:
 • Халката за теглене се откъсва.

 • Композицията поднася и може дори да се преобърне.

Преди стартиране чрез теглене или теглене проверете дали автомобилът, който ще се стартира чрез теглене или ще се тегли, не надвишава допустимата обща маса.

Данни за допустимата обща маса на Вашия автомобил ще откриете върху типовата табелка на автомобила още.

УКАЗАНИЕ Повреда на автомобила поради автоматично задействане на спирачките
Ако е включена някоя от следващите функции, автомобилът задейства самостоятелно спирачките в определени ситуации:
 • Активен спирачен асистент

 • Активен асистент за дистанция DISTRONIC

 • HOLD функция

За да избегнете повреди по автомобила, изключвайте тези системи в следните или подобни ситуации:

при теглене на автомобила
в автомивка
УКАЗАНИЕ Повреда поради неправилно закрепване или неправилна употреба на устройството за теглене
Закрепвайте въже за теглене или щанга за теглене само на халката за теглене или на теглително-прикачното устройство.
Не използвайте халките за теглене за извеждане на автомобил от опасна зона.
УКАЗАНИЕ Повреда поради прекалено големи теглителни сили

При внезапно потегляне прекалено големите теглителни сили могат да доведат до повреда на автомобила.

Потегляйте по възможност в посока направо, бавно и нерязко.
УКАЗАНИЕ Повреди поради неправилно теглене с въже за теглене

Ако не спазвате мерките за безопасност и защита при теглене с въже, това може да доведе до повреди по автомобила.

Спазвайте следното:

Закрепвайте въжето за теглене по възможност от една и съща страна на двата автомобила.
Закрепвайте въжето за теглене само на халките за теглене.
Не превишавайте предписаната от закона дължина на въжето за теглене.
Маркирайте въжето за теглене в средата, например с бяла кърпа (30 x 30 см). По този начин останалите участници в движението ще разпознаят, че автомобилът се тегли.
По време на пътуването следете стоп-светлите на теглещия автомобил и спазвайте дистанция, при която въжето за теглене да не виси.
За тегленето на автомобила не използвайте стоманени въжета или вериги.
УКАЗАНИЕ Повреда при теглене на автомобила прекалено бързо или прекалено надалеч

Ако теглите автомобила прекалено бързо или прекалено надалеч, съществува опасност от повреда на силовото предаване.

Не надвишавайте скорост на теглене от 50 км/ч.
Не теглете автомобила на разстояние над 50 км.
УКАЗАНИЕ Повреди на автоматичната предавателна кутия при теглене поради смяна на позицията на предавателната кутия

Ако по време на теглене отворите вратата на водача или на спътника, автоматичната предавателна кутия може да се превключи в позиция и по този начин да се повреди.

Включете автоматичната предавателна кутия в позиция .
По време на теглене не отваряйте вратите.

При тегленето на автомобила съблюдавайте законовите разпоредби на страната, в която се намирате в момента.

В случай на авария Mercedes-Benz Ви препоръчва да транспортирате Вашия автомобил, вместо да го теглите.

Ако автомобилът е с повреда на предавателната кутия, го транспортирайте върху транспортер или върху ремарке.

Допустими методи за теглене на автомобила

двата моста на земята

повдигнат преден мост

повдигнат заден мост

Автомобили с механична предавателна кутия

Да, максимално 50 км с 50 км/ч

Не

Да, ако воланът е фиксиран в средна позиция със скоба за волан.

Максимално 50 км с 50 км/ч

Автомобили с автоматична предавателна кутия

Да, максимално 50 км с 50 км/ч

Не

Да, ако воланът е фиксиран в средна позиция със скоба за волан.

Максимално 50 км с 50 км/ч

Автомобили със задвижване на всички колела (4MATIC)

Да, максимално 50 км с 50 км/ч

Не

Не

Ако предавателната кутия не може да се включи на позиция , транспортирайте автомобила още. За транспортиране на автомобила е необходимо транспортно превозно средство със съоръжение за повдигане.