Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • V-класа
 • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Указания за редовна проверка на колелата и гумите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие поради повредени гуми

Повредените гуми могат да доведат до загуба на налягане в гумите.

Проверявайте редовно гумите за повреди и ако откриете такива, ги сменете.

Проверявайте редовно колелата и гумите за повреди, минимум на всеки две седмици, както и след пътуване по пресечен терен или по отсечки с лоша пътна настилка. Повредените колела могат да доведат до загуба на налягане в гумите.

Внимавайте напр. за следните неизправности:
 • срязвания по гумата

 • пробождания по гумата

 • пукнатини по гумата

 • издутини по гумата

 • огъване или силна корозия по колелата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Аквапланинг поради прекалено нисък профил на гумата

При прекалено нисък профил на гумата сцеплението на гумата спада.

При мокро пътно платно се повишава опасността от аквапланинг, най-вече при несъобразена скорост.

Редовно проверявайте дълбочината на профила и състоянието на протектора на гумата по цялата ширина на всички гуми.
Минимална дълбочина на профила при
 • Летни гуми: 3 мм

 • M+S гуми: 4 мм

С оглед на безопасността сменяйте гумите преди да достигнат предписаната от закона минимална дълбочина на профила.
Правете следните проверки на всички колела редовно, най-малко веднъж месечно или при необходимост, напр. преди по-дълго пътуване или пътуване по пресечен терен:
 • Проверка на налягането в гумите още

 • Проверка на капачките на вентилите

  Вентилите трябва да са защитени със специално одобрени от Mercedes-Benz за Вашия автомобил капачки на вентили за предпазване от влага и замърсяване.

 • Визуална проверка на дълбочината на профила и на състоянието на протектора на гумата по цялата ширина

  Минимална дълбочина на профила при летни гуми е 3 мм и при зимни гуми 4 мм.

Указания за веригите за сняг

Mercedes-Benz Ви препоръчва с оглед на безопасността да използвате само вериги за сняг, които са проверени и одобрени за употреба. Допълнителна информация за препоръчаните за Mercedes-Benz вериги за сняг ще намерите в прегледа за колела и гуми на адрес Homepage Mercedes-Benz.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие късащи се вериги за сняг

Когато шофирате много бързо с вериги за сняг, те могат да се скъсат и да наранят други лица или да повредят автомобила.

Съблюдавайте максимално допустимата скорост за експлоатация с вериги за сняг.
УКАЗАНИЕПовреда на колесните тасове поради монтирани вериги за сняг

Когато монтирате вериги за сняг на колела със стоманени джанти, можете да повредите колесните тасове.

Преди монтажа на веригите за сняг свалете колесните тасове от колелата със стоманени джанти.
При използване на вериги за сняг спазвайте следното:
 • Вериги за сняг са допустими само за определени комбинации колело-гума. Информация за това ще получите в квалифициран специализиран сервиз.

 • С оглед на безопасността използвайте само вериги за сняг, одобрени за Mercedes-Benz , или вериги за сняг със същите стандарти за качество.

 • Веригите за сняг трябва след около 1 км пробег да бъдат затегнати наново. Само така е възможно оптимално позициониране на веригите за сняг и свободно пространство до прилежащите компоненти.

 • Използвайте вериги за сняг само по плътна снежна покривка. Колкото е възможно по-скоро свалете веригите за сняг след като стъпите на непокрит със сняг път.

 • Локални наредби може да ограничат използването на вериги за сняг. Спазвайте съответните правилници, преди да монтирате веригите за сняг.

 • Максимално допустимата скорост при монтирани вериги за сняг е 50 км/ч.

Можете да изключите ESP® за потеглянето ощеоще. По този начин колелата могат да превъртят и да увеличат теглителната сила.

Указания за препарата за почистване на стъкла

Спазвайте указанията за експлоатационните консумативи още.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентратът за почистване на стъкла е лесно запалим. Ако концентрирания препарат за миене на стъкла попадне върху горещи компоненти на двигателя или изпускателната система за отработени газове, той може да се запали.

Уверете се, че концентрираният препарат за почистване на стъклата не се е разлял около отвора за пълнене.
УКАЗАНИЕ Повреди на външното осветление от неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла

Неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла може да повреди пластмасовата повърхност на външното осветление.

Използвайте само препарати за почистване на стъкла, които са подходящи и за пластмасови повърхности, като напр.  MB SummerFit или MB WinterFit.
УКАЗАНИЕЗапушени от смеси от препарати за почистване на стъкла разпръсквателни дюзи
Не смесвайте MB SummerFit и MB WinterFit с други препарати за почистване на стъкла.

Не употребявайте дестилирана или дейонизирана вода. В противен случай датчикът за нивото на запълване ще се задейства по погрешка.

Препоръчителен препарат за почистване на стъкла:
 • над точката на замръзване: напр. MB SummerFit

 • под точката на замръзване: напр. MB WinterFit

Правилното съотношение на съставките в сместа ще вземете от данните върху опаковката на средството за защита срещу замръзване.

Целогодишно смесвайте течността за стъклочистачките с препарат за почистване на стъкла.

Пълнене на системата за почистване на стъклата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при отваряне на предния капак
Ако отворите предния капак при прегрял двигател или при пожар в двигателния отсек, може да настъпят следните ситуации:
 • Възможно е да влезете в контакт с горещи газове.

 • Възможно е да влезете в контакт с други изтичащи експлоатационни консумативи.

Преди отварянето на предния капак оставете прегрелият двигател да се охлади.
При пожар в двигателния отсек оставете предния капак затворен и извикайте пожарната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване вследствие на движещи се части

Компонентите в двигателния отсек може да продължат да работят и при изключено подаване на контакт или да се задействат самостоятелно.

Преди да бъдат извършвани работи в двигателния отсек, спазвайте следното:

Изключете подаването на контакт.
Никога не пипайте в опасната зона на движещите се компоненти, напр.  зоната на въртене на вентилатора.
Свалете бижута и часовници.
Дръжте далеч от движещите се части дрехи и коса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентрираният препарат за почистване на стъкла е лесно запалим.

При работа с концентриран препарат за почистване на стъкла непременно избягвайте огън, открита светлина, пушене и образуване на искри.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при допир до горещи компоненти в двигателния отсек

Определени компоненти в двигателния отсек може да са много горещи, например двигател, радиатор и части от изпускателната система за отработени газове.

Изчакайте, докато двигателят се охлади, и докосвайте само посочените по-долу компоненти.
УКАЗАНИЕ Повреди на външното осветление от неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла

Неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла може да повреди пластмасовата повърхност на външното осветление.

Използвайте само препарати за почистване на стъкла, които са подходящи и за пластмасови повърхности, като на пр. MB SummerFit или MB WinterFit.
Доливане на течност за стъклочистачки
Резервоар за течност за стъклочистачки (пример)
Спазвайте указанията относно препарата за почистване на стъкла още.
Дръпнете нагоре капачката , хващайки я за халката.
Допълнете течност за стъклочистачки.
Натиснете капачката върху отвора за пълнене, докато щракне.
Смяна на перата на стъклочистачките за челното стъкло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при смяна на перата от включена стъклочистачка

Ако при смяната на перото на стъклочистачка, стъклочистачките се задвижат, можете да се заклещите на рамото им.

Преди смяна на стъклочистачките винаги да се изключват стъклочистачките и запалването.
УКАЗАНИЕ Увреждане на челното или задното стъкло при смяна на перото на стъклочистачката

Ако рамото на стъклочистачката е сгънато обратно към челното или задното стъкло и няма поставено перо на стъклочистачка, съществува риск от повреждане на стъклото от силата на удара.

Никога не връщайте рамото на стъклочистачката върху челното или задното стъкло, ако още не е монтирано перо на стъклочистачката. Задръжте рамото на стъклочистачката, докато сменяте перото.
УКАЗАНИЕ Повреди по предния капак или стъклочистачките при отваряне на предния капак

Ако при повдигане на предния капак стъклочистачките са вдигнати от стъклото, те или предният капак могат да бъдат повредени.

Уверете се, че стъклочистачките не са вдигнати от стъклото.
Демонтиране на перата на стъклочистачките
Вдигнете рамената на стъклочистачките от челното стъкло.
С едната ръка задръжте рамото на стъклочистачката. С другата ръка отделете перото от рамото на стъклочистачката, завъртайки го до точката на съпротивление по посока на стрелката .
Бутнете плъзгача по посока на стрелката , докато се фиксира в позиция за демонтиране.
Издърпайте перото на стъклочистачката от рамото ѝ по посока на стрелката .
Монтаж на перата на стъклочистачките
Поставете новото перо на стъклочистачката по посока на стрелката в рамото ѝ.
Бутнете плъзгача по посока на стрелката , докато се фиксира в позиция за заключване.
Проверете закрепването на перото на стъклочистачката.
Пуснете раменете на стъклочистачките обратно върху челното стъкло.
Индикация за техническо обслужване
Свалете защитното фолио на индикацията за техническо обслужване от върха на новомонтираните пера на стъклочистачките.

Когато индикацията за техническо обслужване от черна стане жълта, трябва да смените перата на стъклочистачките.

Продължителността за смяна на цвета варира в зависимост от условията за ползване.